סוחר יחיד באג"ח למען עצמו יהיה פטור מתשלום מע"מ

רשות המסים אישרה באופן תקדימי כי סוחר יחיד באגרות חוב העושה זאת למען עצמו בלבד לא יוגדר כ"מוסד כספי" - ולכן יהיה פטור מתשלום מע"מ

רשות המסים אישרה באופן תקדימי כי סוחר יחיד באגרות חוב העושה זאת למען עצמו בלבד לא יוגדר כ"מוסד כספי", ולכן יהיה פטור מתשלום מע"מ.

הסוחר, המיוצג על-ידי עו"ד ליאורה ביין, שותפה במשרד פרופ' ביין ושות', פנה לרשות המסים בבקשה כי לא יסווג בגדר "מוסד כספי" בהתאם לחוק, ולכן גם אינו צריך לשלם מע"מ על רווחיו.

לטענת הסוחר, הרווח החודשי הממוצע ברוטו מעיסוקו עומד על כ-18 אלף שקל בחודש. לדבריו, הקנייה והמכירה נעשית עבורו בלבד ובאופן פרטי, הוא אינו מייעץ לגורמים אחרים ואינו רוכש עבורם ניירות ערך.

רכישה ומכירה של המניות, כך טען הסוחר, נעשית בהסתמך על מסגרת אשראי שמעמידה עבורו חברת מיטב שוקי הון, ובתמורה לכך הוא משלם למיטב עמלות שונות, כמו ריבית על מסגרת האשראי.

מחלקת המע"מ עכו קיבלה את עמדתו של הסוחר וקבעה כי פעולותיו לעניין קנייה ומכירה של אג"ח אינן בגדר "מוסד כספי" או "עוסק" בהגדרתם בחוק המע"מ. בנוסף ציינה כי המקרה עדיין נמצא בבדיקה, ומאחר שטרם הסתיימה, ייתכן כי עמדתה בעניין תשונה.

עמלות גבוהות

חוק המע"מ מגדיר "מוסד כספי" בין השאר כ"עוסק שהוא חבר הבורסה לניירות ערך וש-75% ממחזור העסקאות שלו נובעים מעסקאותיו בתור שכזה", ו"מי שעסקו במכירת מט"ח או ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פירעונם או פדיונם".

בחוות-הדעת שהגישה עו"ד ביין לרשות המסים ושהתקבלה, צוין כי המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך פעילות של עוסק בהתאם לחוק המע"מ כוללים את מבחן הבקיאות, מבחן הארגון והפיקוח, מבחן המימון, מבחן ההשבחה ומבחן מטרות הארגון.

לטענת עו"ד ביין, בהתאם למבחנים קיים שוני מהותי במבנה ההשקעות של גופים פיננסים לעומת סוחר יחיד: גוף פיננסי פועל בבורסה ומחוץ לבורסה באופן ישיר ולא דרך בנקים, בניגוד לסוחר יחיד; לגוף פיננסי מנגנון ארגוני מסודר וקבוע, בניגוד לסוחר יחיד; כך גם בנוגע למבחן הבקיאות, לפיו בגופים פיננסים עובדים אנשי מקצוע מיומנים.

בנוסף צוין בחוות-הדעת כי העמלות שמשלם עוסק יחיד לבנק גבוהות מהעמלות המשולמות על-ידי גופים פיננסים; ובהתייחס למימון - הרי שהגופים הפיננסים ממומנים לרוב על-ידי אשראי ומימון חיצוני, בתנאים טובים יותר משל סוחר יחיד.

צרו איתנו קשר *5988