אביב ארלון מסכמת שנה: ההכנסות צמחו ל-5.4 מיליון שקל

ההכנסות ב-2009 - 300 אלף שקל ■ ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-1.49 מיליון שקל

אביב ארלון מסכמת היום (ג') את הרבעון הרביעי של 2010 ואת השנה כולה עם הכנסות שנתיות של כ-5.4 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-300 אלף שקל ב-2009. עיקר ההכנסות מקורן בדמי השכירות מהמרכז המסחרי בוניטה בארה"ב. בצד הרבעוני, ההכנסות הסתכמו ב-1.49 מיליון שקל.

הרווח הגולמי בשנת 2010 הסתכם בכ-4.39 מיליון שקל לעומת כ-60 אלף שקל ב-2009. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם ב-1.37 מיליון שקל. הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-11.7 מיליון שקל לעומת כ-23 מיליון שקל בשנת 2009. עיקר השינוי נובע מגידול בהוצאות המימון.

אייל לב ארי, מנכ"ל משותף בחברה, מציין כי "אנו מסכמים שנה לפעילותינו במסגרת החברה הציבורית 'אביב ארלון'. במהלך תקופה זו הגענו למאזן השקעות נדל"ן בהיקף של יותר מ-275 מיליון שקל שעיקרם בארה"ב. ביצענו 3 רכישות של נדל"ן מסחרי בארה"ב על פי קריטריון החברה לתשואה והשבחה ובמאפייני סיכון מועט יחסית. אנו ממשיכים לבחון עסקאות נוספות בתחום המרכזים המסחריים בארה"ב, בדומה לעסקאות שביצענו עד היום גם עסקאות אלו הינן של נכסים שמומנו ביתר בתקופת הפריחה ולכן נרכשים בדיסקאונט על החוב וגלום בהן שולי רווח גבוהים. בנוסף אנו בוחנים מספר אפשרויות להשבחה בפרויקטים שבבעלותנו".

צרו איתנו קשר *5988