מחלוקות בין לאומי לאייפקס בעסקת תנובה

זהבית כהן דורשת להכניס סעיף שיכפה על לאומי למכור את מניותיו בקונצרן המזון במקרה שהרגולטור ידרוש את פרסום דוחות תנובה, אך הבנק מסרב

אחרי שכל המחלוקות בין מאיר שמיר לקרן אייפקס ולבנק לאומי בנוגע לעסקת תנובה הוסדרו, נראה כי מתגלעים עתה חילוקי דעות בין בנק לאומי לקרן אייפקס, שבניהולה של זהבית כהן. זאת, שבוע לפני המועד האחרון לסיום העסקה.

ל"גלובס" נודע כי חילוקי הדעות נובעים מדרישת אייפקס להסדיר בהסכם את המנגנון שלפיו ימכור לאומי, שבניהולה של גליה מאור, את מניותיו בתנובה, אם תשתנה המדיניות של הרגולטור - בנק ישראל או הרשות לניירות ערך - ולאומי יידרש לחשוף את דוחות תנובה.

לאומי מסרב להוסיף סעיף זה לחוזה. בנק לאומי וקרן אייפקס סרבו להגיב לידיעה.

נזכיר כי לאומי רוכש 10.35% מתנובה. מאחר שסכום הרכישה הוא פחות מ-2% מההון העצמי של לאומי, אישר בנק ישראל כי תנובה לא תוגדר כ"חברה כלולה מהותית". אם החברה הייתה נחשבת כזאת, הרי שלאומי היה צריך לפרסם את דוחותיה - צעד שאליו מתנגדת קרן אייפקס באופן נחרץ.

על-פי ההבנות עם בנק ישראל, תוגדר ההחזקה בתנובה כ"חברה כלולה". לכן על לאומי יהיה לפרסם בדוחותיו הכספיים את חלקו ברווחי תנובה, ופעם בשנה גם את ההון העצמי.

כהן הבהירה בעבר לא אחת כי תסרב לפרסם את דוחות תנובה, ובמקרה שלאומי יידרש רגולטורית לפרסם את הדוחות - לא תהיה עסקה.

עם זאת, הסכמת בנק ישראל לאי-פרסום הדוחות אינה מספקת את אייפקס. בזמנו גם למבטח שמיר הייתה הסכמה כזו עם רשות ניירות ערך, אך כאשר נכנס זוהר גושן לתפקיד היו"ר, הוא גרם לביטולה ודרש לפרסם את הדוחות. הדבר הביא לעימות עם מבטח שמיר, ובסופו של דבר למכירת מניות מבטח שמיר בתנובה ללאומי.

לכן, כלקח מהעימות עם מבטח שמיר דורשת כהן, כי סעיף מיוחד בהסכם יקבע מנגנון למכירת מניות תנובה בידי לאומי, במקרה שתשתנה המדיניות הרגולטורית כאמור, ובנק ישראל ידרוש מלאומי פרסום של דוחות תנובה.

הסעיף יקבע את חובת לאומי למכירת מניות תנובה, אם תהיה דרישה כזו. בנוסף, ייקבע מחיר רצפה למניות, שיהיה הסכום שישלם לאומי בעסקה הנוכחית, בתוספת ריבית שנתית.

עם זאת, באת-כוח בנק לאומי, עו"ד דליה טל, מסרבת להכניס את הסעיף להסכם, בטענה כי אין סיבה שהבנק ייקח על עצמו התחייבויות עתידיות. באי-כוחה של אייפקס הם עורכי הדין אילנית לנדסמן יוגב ואודי סול ממשרד הרצוג-פוקס-נאמן.

נזכיר כי בעסקה רוכש לאומי, יחד עם משקיעים פרטיים, את מניות תנובה שבידי מבטח שמיר (20.7%) תמורת 775 מיליון שקל. לאומי ישלם 388 מיליון שקל, וירכוש 13.5% מה-SPV המחזיק בשליטה בתנובה - החזקה שוות ערך ל-10.35% מתנובה.

לאחר סיום העסקה תוכל מניית מבטח שמיר לחזור למסחר, שממנו הושעתה במאי אשתקד עקב אי-פרסום דוחות תנובה. המועד האחרון להשלמת העסקה נקבע ל-3 באפריל, יום ראשון הבא.

צרו איתנו קשר *5988