ההליך למינוי נציב תלונות ציבור ברשות השנייה נפתח מחדש

לתפקיד הנציב נבחרה בתו של השר עוזי לנדאו, אולם כעת נקבע כי לא נבחן מכלול השיקולים שהובילו למינוי, ותהליך הבחירה נפתח שוב

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לא אישר מינוי לתפקיד נציב תלונות הציבור של הרשות השנייה, וכיום מקיים משרד התקשורת את ההליך מחדש.

ל"גלובס" נודע כי באוקטובר השנה בחר משרד התקשורת את בתו של השר עוזי לנדאו לתפקיד נציבת התלונות במקומו של גיורא רוזן. כחלק מהתהליך הועבר המינוי לבחינת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וזה פסל את המינוי וטען כי נפל "פגם" בתהליך, שכן במשרד התקשורת לא בחנו את מכלול השיקולים שהובילו למינוי - ובהם ככל הנראה הקשר המשפחתי של המועמדת.

לידי "גלובס" הגיע מכתב מלשכתו של מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס אל אחד המועמדים לתפקיד, אשר קבל על אי-התקדמות התהליך. שם מובהר כי למעשה אין כל חשש לאי-סדרים בהליך, שכן אין חוק שקובע כיצד על השר לבחור את הנושא בתפקיד, ואין כל מניעה בדרך בה התקיים ההליך.

ואולם, אכן עלה "פגם" לאחר שסמנכ"לית כוח-האדם של המשרד, שהייתה אמונה על בחירת המועמדת מתוך 4 שהגישו מועמדותם, בטרם המליצה עליהם לשר משה כחלון, "לא לקחה בחשבון שיקולים הצריכים לעניינן, ולפיכך נשקל ביטול ההליך ועריכתו מחדש בדרך הדומה ככל הניתן למכרז", נכתב. יש לציין כי המועמדת עצמה לא הסתירה דבר מהמשרד.

לאחר שיחה בין השר כחלון למשרד המשפטים, הוחלט להרחיב את התהליך ולמנות צוות מקצועי בן 4 מועמדים שיראיין את המועמדים ויפרסם המלצה עם פרוטוקל מסודר. לאור הדברים הוארך מועד הגשת המועמדויות עד לחודש שעבר, ומועמדים שכבר הגישו מועמדותם יעברו בחינה חדשה.

דובר משרד המשפטים מסר בשם המשנה ליועמ"ש כי "המשנה ליועמ"ש בחן את התהליך וחיווה את דעתו כי ראוי לתת מועד נוסף להגשת מועמדות, שכן המועד היה קצר מדי; וכן יש למנות צוות שימיין את המועמדים עבור השר, שכן בתהליך הקודם הדבר נעשה בידי עובדת אחת מהמשרד".

ממשרד התקשורת נמסר כי "כל הליך מינוי הנציב מלווה על-ידי המשנה ליועמ"ש, מייק בלס, והמחלקה המשפטית של משרד התקשורת".