UBS מתחיל לסקר את מניות הגז: מהו מחיר היעד של רציו?

האנליסט רוני בירון ממליץ לקנות את מניות דלק אנרגיה, דלק קידוחים ואבנר, עם מחירי יעד של 1,729 שקל, 16.9 שקל ו-3 שקלים בהתאמה ■ ממליץ "נייטראלי" על רציו וישראמקו

רוני בירון, אנליסט בכיר ביו.בי.אס ישראל, החל לסקר את סקטור הגז והנפט הישראלי, כחלק מצוות המחקר האירופי של UBS לתחום האנרגיה.

להערכת בירון "ההתפתחויות בשוק הגז העולמי כמו גם ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות במזרח התיכון, צפויות לתמוך בגז הישראלי, גם בשוק המקומי וגם בכל הנוגע לייצוא גז טבעי. התגליות של תמר ולוויתן, העלו את הסבירות לתגליות נוספות באזור והורידו משמעותית את רמת הסיכון".

להערכת כלכלני UBS המשקיעים הזרים יתחילו להביע עניין בהשקעה בסקטור הגז הישראלי, מה שישפיע בחיוב על תמחור השותפויות. זרז נוסף, הוא העניין הגובר של גופי אנרגיה בינלאומיים בזיכיונות הקידוח, דבר שעשוי להביא להצפת ערך.

"תחת המידע הקיים כיום אנחנו מעדיפים את החברות מקבוצת דלק אולם צריך לזכור שרציו מייצגת את הפוטנציאל הגבוה ביותר להצפת ערך, במידה ויתגלה נפט בכמויות מסחריות בקידוחי לוויתן", אומר בירון.

בירון ממליץ ב"קניה" על מניות דלק אנרגיה , דלק קידוחים ואבנר , עם מחירי יעד של 1,729 שקל, 16.9 שקל ו-3 שקלים בהתאמה. למניות רציו וישראמקו מעניק בירון המלצות "נייטראלי" עם מחירי יעד של 61 אגורות ו-51 אגורות בהתאמה.

השותפות בלוויתן יקימו מתקן יצוא לגז הטבעי בקפריסין

עוד מציין בירון כי "בפוטנציאל לתגליות של כמויות גז טבעי ענקיות באגן המזרחי של הים התיכון גלום למעשה ערך נוסף, נסתר, בשחקניות הישראליות בתחום. התגליות האחרונות בתמר, דלית ולוויתן מצמצמות באופן משמעותי את הסיכונים הגלומים בפעילות באזור זה".

כלכלני UBS מעריכים שלהתפתחויות האחרונות במצרים יש השפעה חיובית על פרוייקט תמר וצריכת הגז הטבעי בישראל תזנק מרמה שנתית של 5 BCM (מיליארד מטר מעוקב) ב-2010 לכ-12.8 BCM ב-2015 בעקבות המשך גידול בביקושים לחשמל ומעבר של חברת החשמל לשימוש גובר והולך בגז טבעי.

בירון מעריך כי השותפות בלוויתן יקימו מתקן יצוא לגז הטבעי בקפריסין. המתקן יהיה מבוסס על טכנולוגיית LNG (גז טבעי נוזלי) ויהנה מכך שהוא בשטח האיחוד האירופאי ולא יסבול מהרגולציה הישראלית. לצורך הקמתו, אגב, תצורף חברה נוספת כשותפה לפרוייקט, שיש לה את הידע המתאים להקמת מתקן מהסוג הזה.

בירון לא מתרגש במיוחד מהעיכובים בלוויתן. "אנו מאמינים שמדובר בעיכוב על בסיס מכני-טכני בלבד והקידוח יחודש כשיגיע הציוד המתאים".

בשיחה עם "גלובס" אומר בירון כי "נתתי לרציו את מחיר היעד הנוכחי בהנחת הסתברות של כ-10% למציאת נפט בלוויתן. אם לא ימצא נפט בכמויות מסחריות בסופו של דבר מחיר היעד יהיה נמוך יותר".