נוחי דנקנר יעיד בפני רעייתו של שר האוצר שטייניץ

השופטת גילה כנפי-שטייניץ תדון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך כ-73 מיליון שקל, שהוגשה נגד דסק"ש, דנקנר ואחרים בגין הנפקת זכויות שביצעה כור תעשיות בשלהי 2008

נוחי דנקנר יעיד בקרוב בפני רעייתו של שר האוצר, יובל שטיינץ, השופטת גילה כנפי-שטייניץ, במסגרת דיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית, בהיקף של כ-73 מיליון שקל, שהוגשה נגד דיסקונט השקעות ונגד דנקנר ואחרים, בגין הנפקת זכויות שביצעה חברה בשליטתם, כור תעשיות, בשלהי 2008.

התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית - בטענה כי ההנפקה, בהיקף של 600 מיליון שקל, הביאה לדילול חלקו של הציבור בחברה - הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים במארס 2009, ונדונו עד לאחרונה בפני השופט יצחק ענבר.

אלא שמהחלטה שנתנה השופטת כנפי-שטייניץ בתחילת השבוע עולה כי הדיון בתובענה הועבר אליה על-ידי נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטת מוסיה ארד, בשל "שינוי סדרי עבודתו" של השופט ענבר.

לטענת התובע הייצוגי, עו"ד יעקב סבו, באמצעות הנפקת זכויות שבוצעה "באופן מקפח" בחודשים נובמבר-דצמבר 2008, הפיקו בעלי השליטה בחברת כור תעשיות בע"מ, באמצעות התאגיד השולט, דיסקונט השקעות בע"מ, רווח הון מיידי עצום של 320 מיליון שקל וכן הביאו להגדלת שליטתם בכור בשיעור רב ובמחיר נמוך.

במהלך שנת 2008 ביצעה כור 3 הנפקות זכויות. הראשונה - בחודש מאי 2008, במסגרתה גייסה כ-380 מיליון שקל; השנייה - במהלך חודש יולי 2008, במסגרתה גייסה כ-780 מיליון שקל; והשלישית, לגביה הוגשה התביעה הייצוגית, נעשתה במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2008, במסגרתה גייסה כ-600 מיליון שקל.

לטענת עו"ד סבו, הדרך לביצוע "הדילול המקפח" הייתה באמצעות ההנפקה האחרונה, שבוצעה באחד משיאיו של המשבר הגלובלי והמקומי בשוק ההון, על-פי יחס דילול חריף (50%) ובמחיר נמוך להפליא. נטען כי מדובר ב"מחיר נמוך באופן משמעותי משוויה ההוגן של כור ונמוך מן המחיר הנמוך ביותר בו נסחרו אי-פעם מניות של כור".

נטען כי שני התנאים הללו - המצב המשבר הכלכלי ותנאי ההנפקה המקפחת שנקבעו על-ידי הדירקטוריון של כור ונושאי המשרה בה - הביאו לתוצאה בלתי נמנעת, שנחזתה מראש ואזהרה עליה אף ניתנה לדירקטורים של כור ולנושאי המשרה בה: גידול באחזקה יחסית של בעלי השליטה בכור ודילול מקפח בעלי המניות של כור.

"בהנפקה המקפחת, דולל חלקו של הציבור (המיעוט) בכור, מכ-34% ערב הנפקה לכ-26% מיד לאחריה; וזאת, במחיר מקפח ונמוך, שאינו משקף כלל את שוויה של כור", נכתב בתביעה.

מלבד דנקנר נתבעים דירקטורים ונושאי משרה בכור, בהם אברהם פישר, צבי לבנת, יצחק מנור, רפי ביסקר ואחרים. עוד נטען כי תוך ניגודי עניינים חמורים, הפרה בוטה של החוק וחוסר תום-לב מובהק, "ביצעו הנתבעים עושק של המיעוט, קיפחו את בעלי המניות מן הציבור ודיללו את חלקו של הציבור במניות כור בכשליש, באופן שבעלי השליטה העלו את אחזקותיהם במניות כור מכ-66% לכ-74% - כל זאת במחיר מקפח שאינו משקף את שוויה ההוגן של כור".

את תביעתו מחזק התובע בחוות-דעת של ד"ר ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר, שמסבירה את המנגנון המקפח לכאורה בהנפקת הזכויות.

דנקר: עד מרכזי

במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הגישו באי-כוח התובע, עורכי הדין רון דרור ואופיר מנצ'ל, בקשה לזמן את נוחי דנקנר לעדות, במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון דיסקונט השקעות ויו"ר קבוצת אי.די.בי.

עדותו של דנקנר הוגדרה כמרכזית לבירור התביעה וככזו הנוגעת ללב הנושא ונדרשת, בין היתר, על מנת לעמוד על השיקולים שעמדו בבסיס הנפקת הזכויות נשוא התביעה ועל ההליך שהוביל לאישורה, לרבות ניגודי עניינים של הדירקטורים או חלקם.

בבקשה להעיד את דנקנר צוין כי על-פי פרוטוקול ישיבת דירקטוריון טלפונית מנובמבר 2008 של כור תעשיות, אמר דנקנר: "מעיר כי ייתכן שהדיון הסופי על גיוס ההון יכלול גם הגדלת מסגרת ההנפקה לסכום של כ-600 מיליון שקל. מציין כי צפוי שאי.די.בי. ודסק"ש יממשו את חלקן בהנפקת הזכויות. בדירקטוריון אי.די.בי. נתקבלה כבר החלטה לגבי מסגרת של כ-600 מיליון שקל".

לטענת התובע הייצוגי, משמעותם של הדברים היא שנושא הנפקת הזכויות ומסגרת "ההשקעה" נדונה באי.די.בי, חברת-האם של כור ושל דיסקונט השקעות, עוד לפני שהנושא עלה בכור עצמה, לפני שדירקטוריון כור דן בנושא ולכאורה עוד לפני שהתעורר קושי כזה או אחר בנושא יחסי החוב של כור.

"על-פי דבריו של מר דנקנר כל אלה נקבעו עוד טרם הדיון בדירקטוריון כור, על-ידי בעלי השליטה - שהם אלה שרשמו בפועל רווחי-עתק כתוצאה מהנפקת הזכויות, וזאת בנוסף להגדלת שליטתם בחברה בעלות נמוכה", ציין התובע, והוסיף, כי הוא זכאי לחקור את דנקנר בנושאים אלה ובשורה של נושאים נוספים, לרבות ידיעותיו באשר למשבר בשוק ההון, לרבות פידיונות בקרב משקיעים מוסדיים, ולרווחים הצפויים לבעלי השליטה כתוצאה מהנפקת הזכויות.

בנסיבות, בהנחה כי עדותו אכן אקוטית לתביעה, יוזמן דנקנר להעיד בפני אשת שר האוצר במסגרת הדיון באישור התובענה.

בהחלטתה מיום ב' השבוע הודיעה השופטת כנפי-שטייניץ לצדדים כי הדיון, שאמור היה להתקיים בפני השופט ענבר בסוף החודש, נדחה - ודיון חלופי ייקבע בהמשך.

עו"ד רון דרור, המייצג את התובע הייצוגי, מסר: "יש לנו אמון מלא במערכת המשפט, ונכבד כל החלטה של בית המשפט בעניין".

צרו איתנו קשר *5988