פועלים אי.בי.אי: רווח של 4.5 מיליון שקל ברבעון הראשון

החברה נוהגת לחלק מדי רבעון דיבידנד, וגם ברבעון זה הוכרז דיבידנד בסך 3.6 מיליון שקל

חברת פועלים איביאי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2011. ברבעון זה ניהלה החברה 31 הנפקות, בהן גייסו לקוחותיה כ-5.3 מיליארד שקל, מהן 1 פרטית (בה גויסו כ-130 מיליון שקל) אשר בסה"כ הניבו הכנסות של כ-9 מיליון שקל.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הסתכם בכ-4.5 מיליון שקל לעומת סך של 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובהשוואה לסך של כ-15 מיליון שקל בשנת 2010 כולה.

הגידול ברווח הנקי ברבעון זה לעומת הרבעון המקביל נבע בעיקר מהפסדי החברה ברבעון אשתקד מהשקעות שנרכשו בזיקה לעסקאות חיתום (6.2 מיליון שקל).

ברבעון הראשון של שנת 2011, שבו עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.7%, רשמה החברה הכנסות מימון נטו בסך 1.1 מיליון שקל בעיקר מאגרות החוב שרכשה והמוחזקים כנכס פיננסי לזמן ארוך ומהפיקדונות בבנקים, לעומת הכנסות של כ-700 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד וסך של 3.7 מיליון שקל בשנת 2010 כולה.

ההון העצמי ליום 31 במארס 2011 עומד על כ-131.3 מיליון שקל ומהווה כ-94.6% מהמאזן. החברה נוהגת לחלק מדי רבעון דיבידנד וגם ברבעון זה הוכרז דיבידנד בסך של 3.6 מיליון שקל.

רונן צלניר, יו"ר פועלים אי.בי.אי, אמר היום: "שוק ההנפקות המקומי ממשיך להתחזק. הרבעון הראשון של 2011 התאפיין בגיוסי ההון של החברות בדומה לרבעון הראשון אשתקד. פועלים אי.בי.אי הובילה ברבעון זה 31 הנפקות בהן גייסו לקוחותיה כ-5.3 מיליארד שקל".

צרו איתנו קשר *5988