יועצי השקעות בבנקים: "מכריחים אותנו לבצע פעולות בלי לחשוב על הלקוחות; אנחנו פועלים כמו רובוטים"

מכתב חמור של יועצי השקעות בעקבות חשיפת "גלובס" על דוח רשות ני"ע בנושא הכשלים בייעוץ ההשקעות ■ יועצים: "אנחנו עובדים תחת לחץ עצום; מכריחים אותנו להמליץ על מוצרים מסוכנים ללקוחות; יועץ אשר לא עומד בסטנדרטים ננזף ונענש בקידומו"

מכתב תלונה מיועצי השקעות שנשלח לרשות ני"ע ולפיקוח על הבנקים בעקבות כתבה שפורסמה ב"גלובס" בחודש שעבר ממחיש שוב את הליקויים במערכי ייעוץ ההשקעות של הבנקים. בכתבה נחשפו פרטים מדוח חמור של רשות ני"ע על יועצי ההשקעות בבנקים ועל הפרת חובת האמון ללקוחות. בדוח צוינו, בין היתר, זיוף שיחות של יועצי השקעות, ביצוע פעולות ללא ידיעת הלקוח, תעלות במערכות הייעוץ ועוד. (לסיפור המלא - לחצו כאן)

במכתב התלונה של יועצי ההשקעות מוזכרים במפורש שמותיהם של 2 בנקים, אשר שמם שמור במערכת "גלובס", אם כי מכתב היועצים נוגע לכלל הבנקים. להלן המכתב במלואו:

"בהמשך לכתבה שפורסמה בעיתון 'גלובס' מיום 4.4.2001 מאת עירן פאר שכותרתה 'מזייפים שיחות עם לקוחות ומבצעים פעולות ללא ידיעתם', ברצוננו להתריע על המצב החמור שבו פועלים היועצים בבנק ***, וגם בבנקים נוספים וזאת אנו לומדים משיחות בעת מפגשי יועצים בכנסים.

"קבוצת יועצים שלנו עובדת תחת לחץ עצום מההנהלה לביצוע שלא יפחת מ-X פעולות ליום. היועץ נמדד פר עמלות שהוא מכניס לבנק. נוצר מצב ששיקול דעתו של היועץ כלל לא בא לידי ביטוי והוא פועל כאוטומט. הבנק מסתכל רק על צורכי הבנק ולא על צורכי הלקוח.

"הבנק יוצא בפיקדונות מובנים (סטרקצ'רים) וזאת כאשר מכריחים את יועצי ההשקעות להמליץ על ההשקעה המסוכנת הזו ללקוחות אפילו אם היועץ לא תמיד תמים דעים עם ההשקעה הזו. ככה מנטרלים את שיקול הדעת המקצועי של היועץ. כמו כן, ההנהלה עושה תחרות בין יועצים של הסניפים והנתונים מוצגים כאמצעי לחץ ליועצים כדי שיעשו יותר פעולות ומכך יגזרו יותר עמלות לבנק.

"יועץ אשר לא עומד בסטנדרטים ננזף ונענש בקידומו. באחד הכנסים של היועצים בבנק אמר ליאור האחראי על היועצים: 'כל לחיצה שלכם על מקש ה'אנטר' במחשב זו קופה רושמת ואני שומע את צליל המטבעות שנכנסים לבנק'. הוא גם זה שנותן את ההוראות למכור קרנות נאמנות בתיקי הלקוחות ולקנות תחתן מניות או אג"ח באופן פרטני וזאת כדי לייצר יותר עמלות לבנק ולא בהכרח רואה את טובת הלקוח, כי גם אותו מודדים איך הוא 'מפעיל' את היועצים.

"אנו מרגישים שאנו חוטאים למקצוע ופועלים כרובוטים. לא נונתנים ליועץ להביא וליישם את ידיעותיו את לפעול רק לפי הנחיות מההנהלה שהאינטרסים שלה ידועים. דבר זה מאוד בולט בבנק *** שבו היועצים מקבלים רשימה מסודרת של מניות להשקעה ואסור לסטות ממנה. כל מי שפועל אחרת נענש. הכל נהיה מכני. יתר על כן, היועצים לא מספיקים לזמן לקוחות כדי לרענן את הסכמי הייעוץ לפי חוק ולבדוק אם השתנו צרכי הלקוח בכל שנה וזאת בגלל העומס הרב שבו נתון היועץ להשיג עמלות ולעשות פעולות רבות ולכן גם לא תמיד מספיק לעדכן את הלקוחות על פעולותיו אלא רק בדיעבד.

"אנו מרגישים שזו פגיעה בשליחות המקצועית של היועץ בחופש המחשבה והנאמנות שלנו מול הלקוחות. לבדיקתכם".