המטרה של משפחות לנדאו ורוטלוי

היות שהפקה מלוויתן צפויה רק בעוד 5 שנים לפחות, גם ההטבה רלוונטית רק בעוד שנים

בין אם העסקה עם יולי עופר תצא לפועל ובין אם לאו, המטרה העיקרית של משפחות לנדאו ורוטלוי נותרה זהה: להוציא את שלומי שוקרון מהחברה המשותפת הפרטית שלהם. שתי המשפחות, השותפות בעסקים נוספים מלבד רציו , פנו לבוררות כדי להביא לסיום השותפות עם שוקרון, שיצרה הרבה רעשי רקע לא רצויים מבחינתן.

כעת נותר לצדדים להסכים על המחיר שיקבל שוקרון. חברת רציו היא אמנם חברה פרטית ולא ניתן לדעת אם יש לה החזקות נוספות, חוב פיננסי ונכסים אחרים מלבד ההחזקה בשותף הכללי של רציו, אולם אם בוחנים את הנתונים, נראה שהפרסומים בתקשורת הבוקר, ולפיהם ישלם עופר לשוקרון 270 מיליון שקל תמורת 15% ממניותיו בשותף הכללי, משקפים שווי גבוה לחברה הפרטית, ולא מן הנמנע כי הפרסום הוא מנוף להפעלת לחץ בין הצדדים.

חברת רציו הפרטית מחזיקה היום ב-5.84% מיחידות ההשתתפות של שותפות רציו הציבורית, ששויין נאמד היום בשוק בכ-180 מיליון שקל. לפיכך, 15% מהבעלות בשותף הכללי מסתכמת בכ-27 מיליון שקל.

מלבד זאת, רציו היא השותף הכללי בשותפות הציבורית ונהנית מכמה הטבות כספיות, המגיעות מפעילות חיפושי הנפט של השותפות. ההטבה הראשונה היא "דמי מפעיל" - עמלה שגובה השותף הכללי מידי השותפות המוגבלת ומחושבת כשיעור מהוצאות השותפות בגין חיפושי נפט, פיתוח נכסי נפט והפקתו. שיעור דמי המפעיל בשותפות רציו נאמד ב-7.5%. ב-2010 זכה השותף הכללי (100%) לתשלום של 5.37 מיליון שקל בגין דמי המפעיל, בשל הוצאות הפיתוח במבנה לוויתן.

לאחר שיסתיים פיתוח לוויתן, יקבל השותף הכללי הכנסות ממקור אחר - "תמלוג העל". מדובר בשיעור מסוים מההכנסה ברוטו מהפקת נפט או גז, שנקבע מראש ומועבר מבעל הזכויות בקידוח לבעל התמלוג בלי להתחשב בעלויות ההפקה.

בשותפות רציו, תמלוג העל שזכאי לו השותף הכללי מסתכם ב-6%. גיאולוג השותפות, איתן אייזנברג, זכאי ל-3% מהם. היות שהפקת הגז מלוויתן צפויה רק בעוד חמש שנים לפחות, ההטבה תהיה רלוונטית רק בעוד כמה שנים. מלבד זאת, מקבל השותף הכללי ברציו דמי ניהול שוטפים, בגובה 20 אלף דולר בחודש.

הדיווח לבורסה מהיום, ולפיו חברת פרימיום פי.אי.אייץ שבשליטת יולי עופר בוחנת אפשרות לרכישת 15% ממניות השותף הכללי של רציו, אינו אומר שבהכרח תתבצע עסקה בין הצדדים. המשפט החשוב יותר בהודעה הוא כי "התקשרות בהסכם כפופה בין היתר להסכמות של צדדים שלישיים", קרי שוקרון ומשפחות לנדאו ורוטלוי.

צרו איתנו קשר *5988