המלצות ועדת מחירי המזון - תוך 4 חודשים

ההמלצות בשוק החלב - תוך שבועיים ■ שר התמ"ת שמחון: "שהמחלבות והרשתות ינקטו צעדים דרסטיים לפני החלטת הממשלה" ■ הוועדה הוקמה עקב בדיקות "גלובס" על יוקר מחירי המזון

על רקע הסערה הציבורית של מחירי המזון בכלל ומחירי הקוטג' בפרט, שהחלה בעקבות בדיקת "גלובס" על יוקר המחייה בישראל, שר התמ"ת שלום שמחון ושר האוצר יובל שטייניץ חתמו על כתב המינוי לוועדה בינמשרדית בראשותו של שרון קדמי, מנכ"ל משרד התמ"ת, לבדיקת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון. הוועדה תגיש את המלצותיה בתוך 4 חודשים, ואם תידרש ארכה היא תגיש דוח ביניים במועד זה.

במקביל, צוות פעולה מיידי בראשותו של קדמי ימשיך לבחון את המחירים בשוק החלב. הצוות יקיים ישיבות נוספות לזו שנערכה היום, במטרה להגיש את המלצותיו לפעולה מיידית לפתרון עליית המחירים במשק החלב בתוך כשבועיים.

כפי שאמר השר שמחון לפני 4 ימים, כשהרחיב את הבדיקה מהמחירים של מוצרי החלב בלבד לכלל מוצרי המזון, "הגענו למסקנה שיש צורך בבחינה מעמיקה לא רק של ענף החלב אלא של ענף המזון כולו. העניין הוא לא רק קוטג' ולא רק מוצרי חלב - צריך לבחון באופן מעמיק את ענף המזון כולו על כל מוצריו וכל שחקניו".

"שיפור רווחת הצרכן"

הוועדה תפעל במטרה למפות את הנעשה בשווקים אלה, לאתר כשלי שוק ככל שישנם ולגבש המלצות לצורך הגברת התחרות ושיפור רווחתו של הצרכן. הצוות ימליץ על הפעולות הנדרשות בנושא זה לשם רווחת הצרכנים בשווקי החלב בפרט והמזון בכלל, לרבות שינויי החקיקה הנדרשים.

בתור מ"מ יו"ר הוועדה ישמש ערן פולק, הממונה על התקציבים. עוד חברים בוועדה: מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי; ד"ר שלומי פריזט, הכלכלן הראשי ברשות ההגבלים העסקיים; ערן יעקב, סמנכ"ל כלכלה ברשות המסים; רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים; וגלית בן-נאים ממינהל הכנסות המדינה.

לפי ההודעה, בין תפקידיו של הצוות הבינמשרדי לבחון את השווקים השונים בתחום המזון - מקטעי הייצור, חסמי היבוא, ההפצה והשיווק לצרכן לרבות באמצעות רשתות המזון. הניתוח ייעשה על בסיס נתוני המשק הישראלי והמגמות בו, תוך התייחסות להשוואה לשווקים דומים במדינות אחרות.

הצוות ינסה לאתר כשלי שוק המונעים הגברת תחרות וירידת מחירים בשווקי המוצרים, לרבות חסמים להגברת היבוא בתחום. הצוות ידון ויבחן באופן פרטני את משק החלב ומוצריו ויפרט את שרשרת הערך במוצרי החלב. ההמלצות יכוונו להגברת התחרות בתחום לצורך הנחת תשתית להפחתת המחיר הסופי לצרכן בטווח הקצר ובטווח הארוך.

צרו איתנו קשר *5988