הכנסת: לתנובה מכירות של 4 מיליארד ש' בחלב

המחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מעלה ריכוזיות מוקצנת בשוק החלב, כאשר תנובה ושטראוס חולקות בין 99% ל-82% בקטגוריות החלב המועשר, חלב בטעמים, גבינות, מעדני חלב ויוגורטים ■ "יצרניות החלב סירבו למסור מידע על עלויות הייצור בטענה לסודיות מסחרית"

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם אתמול בערב (א') מחקר מקיף על שוק המזון בישראל, שבמרכזו נתונים חד-משמעיים על התייקרות מוצרי המזון בישראל בהשוואה למדינות גוש האירו והאיחוד האירופי.

המחקר, שהוזמן לבקשת ועדת הכלכלה, כולל גם נתונים מעניינים על שוק מוצרי החלב, שבעטיו פרצה בסופו המחאה הצרכנית האפקטיבית הישראלית הראשונה - חרם הקוטג'.

לפי המחקר, פדיון ענף תעשיית המזון בישראל עמד בשנת 2010 על 56 מיליארד שקל, כ-17% מפדיון ענף התעשייה. כ-95% מפדיון ענף תעשיית המזון מופנים לשוק המקומי וכ-5% ליצוא, זאת לעומת כ-60% לשוק המקומי בכלל ענף התעשייה וכ-40% המיועדים ליצוא. בענף תעשיית המזון מועסקים כ-61 אלף עובדים, המהווים כ-15% מכלל המועסקים בענף התעשייה.

הנתונים מצביעים על ריכוזיות גבוהה ביותר: בענף המזון פועלים כ-1,700 מפעלים, אולם 5 המפעלים הגדולים מהווים כ-44% מכלל הפדיון בענף. ל-5 החברות המובילות בענף יש נתח שוק של 44.1%, ל-9 החברות המובילות יש נתח שוק של 57.3%, ול-25 החברות המובילות יש נתח שוק של 73.8%.

בענף החלב הריכוזיות מוקצנת אף יותר. לפי המחקר, לתנובה, מובילת שוק מוצרי החלב, יש מחזור מכירות של 4 מיליארד שקל ונתח שוק כולל של כ-70%.

להלן טבלת נתחי השוק בענף מוצרי החלב:

קבוצת מוצרים

תנובה

שטראוס

חלב מועשר

43%

55%

חלב בטעמים

33%

63%

גבינות

64%

22%

מעדני חלב

23%

66%

יוגורטים

38%

44%

רמת הריכוזיות הגבוהה, בה תנובה ושטראוס מחזיקות בכ-90% ברוב הקטגוריות, משפיעה מן הסתם על נתוני הטבלה הבאה במחקר, המפרטת את עליות המחירים משנת 2005 ועד לחודש מאי 2011:

שיעור עליית מחירי מוצרי חלב לצרכן (בשקלים):

מוצר

ממוצע 2005

מאי 2011

שיעור השינוי

חלב מפוסטר לא מועשר בקרטון

5.19

5.99

15.5%

יוגורט טבעי במיכל פלסטיק

2.12

3.10

46.2%

שמנת חמוצה

1.99

2.36

18.6%

חמאה לא מלוחה

2.71

3.18

17.2%

לבן

1.37

1.51

10.1%

גבינה לבנה רכה

5.34

7.07

32.3%

גבינת קוטג'

4.95

7.00

41.3%

גבינה צהובה קשה מחלב בקר

4.29

4.52

5.5%

לפי הטבלה, כמה ממוצרי החלב רשמו עליות חדות במחיריהם: יוגורט (46.2%), קוטג' (41.3%) וגבינה לבנה (32.3%).

לפי מבצעי המחקר, נעשו פניות ליצרניות החלב בניסיון לקבל מידע על עלויות הייצור - "אולם החברות לא נענו בגין סודיות מסחרית".

אי לכך נאלצו כותבי המחקר להסתמך על דיון בוועדת הכלכלה, ב-19 ביוני 2011, בו הציג מנכ"ל מחלבת טרה נתונים על מרכיבי מחיר הקוטג', כמפורט בטבלה:

מרכיבי עלויות הקוטג' מהמחיר לצרכן (בש"ח)

מרכיב

ינואר 2006

יוני 2011

שיעור

השינוי

מחיר

משקל

מחיר

משקל

חלב גולמי

1.76

36.5%

2.25

30.9%

27.8%

הוצאות ייצור

0.89

18.5%

1.48

20.3%

66.3%

הוצאות הפצה ומכירה

0.57

11.8%

0.73

10.0%

28.1%

שיווק והנהלה

0.28

5.8%

0.26

3.6%

-7.1%

מע"מ

0.67

13.9%

1.02

14.0%

52.2%

מרווח קמעונאי

0.65

13.5%

1.54

21.2%

136.9%

סך-הכול

4.82

100.0%

7.28

100.0%

51.0%

לפי נתוני טרה, אם כן, מחיר הקוטג' עלה בתקופה הנסקרת ב-51%, כאשר מחיר החלב הגולמי עלה בשיעור של 27.8%, ומחירי הוצאות ייצור אחרות (כגון עבודה) עלו בשיעור של 66.3%.

החוקרים כותבים: "הגורם העיקרי לעליית המחיר לצרכן, לפי נתוני טרה, הם הקמעונאים אשר העלו את המרווח הקמעונאי מ-0.65 שקלים למוצר ל-1.54 שקלים למוצר - עלייה בשיעור של 136.9%... יחד עם זאת, יש לציין כי נתח השוק של טרה בקטגוריית הקוטג' נמוך יחסית. מנהיגת השוק היא תנובה, וניתן להניח כי עלויות הייצור של תנובה הן נמוכות יותר בגין יתרונות לגודל, ועל כן גם רווחי היצרנית המובילה בתחום עלו בשיעור ניכר".

צרו איתנו קשר *5988