שלדיאלי צונחת עוד 12%: בונטן שוב מתנגדת לעסקת IPC

שלדיאלי צונחת עוד 13% ■ "שלדיאלי, ולמיטב ידיעתה גם ITCP, אינה מקבלת את ההתנגדות של Bontan כאמור, מנימוקים דומים במהותם לנימוקים שפורטו בעבר בהליכים המשפטיים"

מניית שלדיאלי ממשיכה לצנוח גם היום בשיעור חד בדומה לנפילות שממשיכות לרשום גם מניותיהן של השותפות האחרות ברשיונות "שרה" ו"מירה" מאז פורסמו תוצאות הסקרים הסיסמיים התלת ממדיים ביום ה' האחרון ובראשן הכשרה אנרגיה ומודיעין .

הנפילות בשלדיאלי מוסברות הפעם, על רקע הודעתה של החברה לבורסה כי התקבל אצלה מכתב מבאי כוחה של Bontan Corporation, בו הם חוזרים על התנגדותם לעסקה נשוא דוח העסקה המתוקן מיום 20 ביוני 2011, לרבות לשינויים שחלו בעסקה.

"שלדיאלי, ולמיטב ידיעתה גם ITCP, אינה מקבלת את ההתנגדות של Bontan כאמור, מנימוקים דומים במהותם לנימוקים שפורטו בעבר במסגרת ההליכים המשפטיים שהתנהלו בקשר עם התנגדות Bontan לעסקה", נכתב בהודעת החברה.

הדוח המתוקן דן בהגדלת ההון, בהקצאה ל-IPC ועל ההסכם עם אפסווינג שבשליטת ירון ייני - נושאים שידונו באסיפה הכללית שתערוך החברה ב-26 ביולי.

נזכיר כי שלדיאלי התקשרה בהסכם הקצאה פרטית עם חברת IPC, חברה פרטית הרשומה באיי קיימן ואשר זכויות הבעלות בה הינן בידי חברת בונטן הקנדית (76.79%), אשר מניותיה נסחרות מעבר לדלפק ברשימת הבולטן בורד בוול סטריט. והיתרה (23.21% נמצאת בידיו של הווארד קופר, באמצעות חברות בבעלות ובשליטה מלאים שלו, IPC קיימן - שהיא החברה הניצעת לעניין ההקצאה.

נזכיר כי המחלוקת בין בונטן להווארד קופר בעניין ההקצאה של מניות IPC לשלדיאלי כבר נידונה בבית המשפט המחוזי בת"א לפני חודשים אחדים ובית המשפט דחה את טענותיה של בונטן ואישר את קיום העסקה אותה הוביל קופר.

במסגרת הדוח המתוקן שהגישה החברה במועד השלמת העסקה, תעביר IPC קיימן לשלדיאלי את מלוא זכויותיה ב-IPC נפט וגז (ישראל) - שותפות מוגבלת הרשומה בישראל ובתמורה, תקצה לה שלדיאלי כ-144.8 מיליון מניות רגילות של החברה, אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן 90% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

צרו איתנו קשר *5988