אלעד תשובה השלים את רכישת רודמקו; מתכנן בהצעת רכש

בהצעת הרכש (שתתבצע בקרוב) יציע אלעד לציבור לרכוש עד 80% מהחזקות הציבור במניות רודמקו, בתמורה לסך של כ-9.5 שקל למניה

אלעד תשובה הודיע היום כי השלים את רכישת השליטה בחברה הבורסאית רודמקו מרוני יצחקי. בעקבות השלמת העסקה יחזיק אלעד כ-76% מהון המניות ומזכויות ההצבעה ברודמקו שתהיה ממורקת ונקייה מכל פעילות או התחייבות ונסחרת ברשימה הרגילה בבורסה.

בתום המהלך יעמוד סך המזומנים בקופת רודמקו על 26.2 מיליון שקל . הבן של יצחק תשובה רוכש את השליטה ברודמקו בדרך של רכישת מניות מבעל השליטה היוצא (כ-11%) ובדרך של הקצאת מניות במחיר המזומן שבקופת רודמקו (כ-65% בהון החברה שתתבצע כנגד הזרמה לחברה בסך 17 מיליון שקל במחיר של 4.98 שקל למניה).

בנוסף, יציע תשובה לרכוש מניות מהציבור. יצוין כי רכישת המניות מבעל השליטה היוצא ומהציבור היא במחיר המזומן שבקופת רודמקו בתוספת פרמיית שליטה, כשתשובה התחייב לפרסם הצעת רכש רגילה.

בהצעת הרכש (שתתבצע בקרוב) יציע אלעד לציבור לרכוש עד 80% מהחזקות הציבור במניות רודמקו, בתמורה לסך של כ-9.5 שקל למניה הגבוה בכ-31% מהשער הממוצע של מניית רודמקו במהלך שלושת החודשים האחרונים, גבוה משווי השוק וקרוב לפי 2 משווי המזומן שבקופת החברה. שווי השוק של החברה, אגב, עומד על כ-16 מיליון שקל.

כמו כן במועד ההשלמה תקצה רודמקו לתשובה כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות רודמקו לתקופה של 4 שנים ממועד ההשלמה, בתמורה למחיר של 4.98 שקל למניה. בנוסף, תמכור רודמקו ליצחקי As Is את כלל פעילותה הנוכחית (לרבות כל נכסיה והתחייבויותיה, למעט המזומן) ויכנס לתוקפו הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, כפי שאושר על ידי בית המשפט.

במסגרת ההסדר, הוסבו ליצחקי מלוא התחייבויות החברה כלפי נושיה ולרודמקו בשליטת אלעד תשובה ניתן הפטר מלא ומוחלט מכל תביעה או טענה שעילתה עד למועד ההשלמה או הנוגעת לפעילות הנמכרת. בנוסף, במסגרת השלמת העסקה בוצע פירעון מלא של אגרות החוב של רודמקו שבמחזור על ידי רודמקו עוד טרם השלמת העסקה והזרמת ההון על ידי אלעד.

רודמקו עוסקת במסחר בתבואות ובהחזקת מלאי חירום שלהן, וכן במתן שירותי אחסון ושירותים נלווים. את הרבעון הראשון סיימה החברה עם הכנסות של 63.3 מיליון שקל, ובשורה התחתונה רשמה רווח קטן של 1.7 מיליון שקל. במסגרת הסכם העברת השליטה תישאר הפעילות הנוכחית של רודמקו, כאמור, בידי יצחקי.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988