הכשרת היישוב מזנקת; "חשיפה שקולה לפוטנציאל גדול"

האנליסט טל שיריזלי מפסגות השיק סיקור למנייה בהמלצת קנייה ובמחיר יעד של 51.4 שקל הגבוה בכ-70% משוויה בשוק

כלכלני פסגות משיקים סיקור למניית הכשרת הישוב של עופר נמרודי בהמלצת קנייה ובמחיר יעד של 51.4 שקל הגבוה בכ-70% משוויה בשוק. ההמלצה נשענת על דיסקאונט גבוה בו נסחרת המניה ביחס לשווי העולה מתמחור פרטני של פעילויותיה, כמו גם על פוטנציאל להצפת ערך בעקבות שערוך נכסי הנדל"ן המניב, מימוש קרקעות, ייזום עתידי על בסיס מלאי הקרקעות הגבוה של החברה והמשך קידום הפרויקטים בהקמה.

ההחזקה בהכשרה אנרגיה שוקללה במסגרת ההערכה לפי שווי שוק. הפוטנציאל הגדול העולה מניתוח הסקרים הסיסמיים ברישיונות "מירה" ו"שרה" עשוי להוביל לתגליות גז משמעותיות אך עלול גם להסתיים באכזבה. "להערכתנו יכולת החיזוי תשתפר לקראת המחצית השנייה של 2012 עם פרסום תוצאות קידוחי האקספלורציה וקידום תוכנית הפיתוח. עם זאת התמחור הנוכחי של מניית הכשרת הישוב מאפשר חשיפה שקולה לפוטנציאל הגדול תוך סיכון מוגבל", מציין האנליסט טל שיריזלי.

הכשרת הישוב פועלת באמצעות חברות בנות בתחומי הנדל"ן המניב, ייזום ובניה, תשתיות ואנרגיה, מלונאות ושילוט חוצות. בתחום הנדל"ן המניב מחזיקה החברה בעיקר בנכסים בישראל ובפולין הנהנים משיעורי תפוסה גבוהים יחסית לאורך זמן. עיקר השווי ההוגן של הנכסים נובע מנכסים המיועדים למסחר בישראל (בראשם קניון 7 הכוכבים בהרצליה). פעילות החברה בפולין מתמקדת בהשכרת מחסנים לוגיסטיים והיא מתאפיינת בצמיחה עקבית.

בתחום הייזום והבנייה, מחזיקה החברה בקרקעות בישראל ובפרויקטים וקרקעות בפולין וברומניה. על רקע העלייה החדה במחירי הנדל"ן בשוק המקומי, בכוונת החברה להאיץ את מימוש הקרקעות. בפולין מחזיקה החברה במלאי יחידות דיור גבוה, המתאפיין בקצב מימוש מתון כאשר שני פרויקטים נמצאים בשלבי בנייה. בנוסף פועלת החברה בעקיפין בשוק הנדל"ן הקנדי באמצעות החזקותיה בחברת סקייליין.

בתחום התשתיות והאנרגיה מחזיקה החברה בכ 54% ברישיונות "שרה" ו"מירה" אשר רזרבות הגז בהן נאמדות בממוצע בכ-6.5 tcf בהסתברות של 54% (הגבוהה ביותר שפורסמה בישראל על בסיס סקרי תלת מימד) ורזרבות הנפט נאמדות בכ 151 מיליון חביות בהסתברות של 18%. הכמות הגדולה מהווה פוטנציאל עתידי רב. עם זאת התפלגות אסימטרית ופערים גבוהים בין הערכות הרזרבות בתרחישים השונים מקשים על אמידת השווי הכלכלי, מציינים כלכלני פסגות.

בתחום המלונאות מנהלת החברה באמצעות חברת "מלונות הכשרה" 11 מלונות תחת שם המותג "רימונים" (מהם ארבעה בבעלותה המלאה ושישה בהסכמי ניהול). בסה"כ מנהלת החברה 2,085 חדרים.

הצפת ערך במגזר הנדל"ן המניב והכרה ברווחים עם התקדמות המכירות בפרויקטים בפולין צפויים לתרום לשווי כ-161 מיליון שקל. בנוסף, השווי הכלכלי של פעילות המלונאות גבוה בכ-45 מיליון שקל משווי הספרים.

שורה תחתונה: בפסגות ממליצים על מניית הכשרת הישוב בקנייה על רקע תמחור נמוך ביחס לשווי הכלכלי של פעילויותיה ופוטנציאל להצפת ערך בשנים הקרובות. "החזקה במניה מקנה חשיפה שקולה לפוטנציאל הרב הגלום ברישיונות "שרה" ו"מירה" תוך הגבלת הסיכון הכרוך במקרה של אכזבה".

צרו איתנו קשר *5988