חשדות נגד סיביל יורופ: הוצאת כסף ושימוש באיש-קש

בדוח שהגיש המנהל המיוחד של סיביל עולות טענות קשות בנוגע להתנהלות חברת הנדל"ן של פיני צרפתי, ובין היתר מוזכרים קשרים בעייתיים עם נפתלי מנדלוביץ'

הוצאת כספים במזומן מנכסי החברה בלא תיעוד בספרי החשבונות שלה, שימוש באיש-קש, העלמת מידע מהמשקיעים ומחיקת קבצים ומסמכים ממחשבי החברה - אלה הן רק חלק מהטענות שעולות מדוח שהגיש המנהל המיוחד של חברת סיביל יורופ, עו"ד גיא גיסין, לבית המשפט. הדוח פורסם היום (א') באתר הבורסה, לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח של החברה שנערכה היום.

סיביל יורופ והחברה-הבת שלה סיביל ג'רמני, שהיו בשליטת איש העסקים פיני צרפתי, עסקו בפעילות נדל"ן במזרח אירופה, נקלעו למשבר קשה בעקבות הפסדים של מאות מיליוני שקלים, ובפברואר 2011 מונה להן מפרק.

היקף החוב של סיבל ג'רמני למחזיקי האג"ח עומד על כ-115 מיליון שקל, ואילו בחברת-האם היקף החוב למחזיקי האג"ח עומד על כ-112 מיליון שקל. שתי סדרות האג"ח נמצאות בהשעיית מסחר מסוף שנת 2010, לאחר שמחזיקי האג"ח העמידו אותן לפירעון מיידי.

הדוח האחרון אותו פרסמה סיביל ג'רמני היה בנובמבר 2010 והתייחס לרבעון השלישי של אותה השנה, ואילו הדוחות האחרונים של חברת האם סיביל יורופ פורסמו בסוף אוגוסט והתייחסו לרבעון השני אשתקד. אלא שלטענת המפרק, גם המידע שפורסם בדוחות ובתשקיפי החברות לא הכיל את מלוא המידע שהיה על החברה לפרסם.

דוגמה לכך ניתן למצוא בהשקעה חברת "יו-טרנד", מועדון המשקיעים של "מכללת מגמות" שבעלות נפתלי מנדלוביץ'. המועדון העמיד לסיביל יורופ הלוואה שהומרה ל-33 מיליון אג"ח של החברה.

על-פי המידע שהגיע לידי המנהל המיוחד, מעורבותה של "יו-טרנד" בניהול והתווית כיווני הפעולה של קבוצת סיביל כולה הייתה רבה. "למרות המעורבות הרבה של 'יו-טרנד' והצגת נציגה אלון קורח כמנכ"ל החברה בפני יתר העובדים, הוא אף פעם לא דווח ככזה לבורסה, והתפקיד שהוגדר לו הוא יועץ לחברה". להערכת המנהל המיוחד, "בדרך זו הצליחה החברה להתייחס אל 'יו-טרנד' כאל גוף בלתי קשור למרות מעורבותו העמוקה בפעילות הקבוצה וניהולה".

להגדרתה של קבוצת "יו-טרנד" כגוף בלתי קשור הייתה משמעות. "ממידע שהגיע לידי המנהל המיוחד, מסתבר כי 'יו-טרנד' או גופים אחרים אשר מנדלוביץ' עומד בראשם ביצעו במקביל עסקאות נוספות עם החברות בקבוצת סיביל, והכול תוך התייחסות אליהם כצדדים בלתי קשורים, ומבלי שניתן גילוי למעורבותם המהותית בחברה ובעסקיה".

בהמשך כותב גיסין כי "משיחות עם נושאי משרה בחברה אשר הודיעו על פרישתם ממנה בתחילת אפריל 2010, התרשם המנהל המיוחד כי החשש לשימוש במידע פנים על-ידי 'יו-טרנד' או מי מטעמה, עמד ברקע פרישתם מהחברה"

אלא שבזאת לא מסתיימים העניינים הנוגעים לפעילותה של "יו-טרנד". המנהל המיוחד כותב כי "משיחות, בירורים ומסמכים עלה החשש כי על מנת לשכנע את חברי מועדון המשקיעים של 'יו-טרנד' להצטרף לעסקת ההשקעה, פעל צרפתי להעביר מתוך כספי החברה עצמה או מכספים אחרים שברשות חברות בשליטתו, סך כולל של כ-500 אלף שקל.

"כספים אלה הוצגו כהשקעה 'בלתי תלויה' מצד משקיע שאינו קשור, אשר הסכים להשתתף בהשקעה שהוצעה על-ידי 'יו-טרנד' למשקיעים. על-פי הנטען, נכרת הסכם עם איש-קש שדרכו הועברו הסכומים מהקבוצה ל'יו-טרנד'. על-פי ההסכם עם איש-הקש הובטחה העברת רווחי ההשקעה, ככל שיהיו, לקבוצה או למר צרפתי".

המסמך של המנהל המיוחד מפרט וחושף כיצד נוהלה החברה באופן שוטף: "המידע מצביע על כך שחברות הקבוצה ונכסיהן נוהלו תוך עירוב נכסים בינן לבין עצמן, ובינן לבין החברות הפרטיות שבבעלות בעל השליטה בחברה - צרפתי.

"הנכסים העיקריים של קבוצת סיביל כוללים מרכזים מסחריים ברחבי מרכז ומזרח אירופה בעלי מאות שוכרים שונים, וכתוצאה ישירה מכך ומעירוב הנכסים והמקורות הכספיים של חברות הקבוצה השונות, קיים קושי של ממש לעקוב אחר התנועות הכספיות השוטפות וזרימת המזומנים בין החברות הקבוצה".

בהמשך כותב המנהל המיוחד כי "התעוררו חשדות של ממש בדבר אפשרות להוצאת כספים במזומן מהנכסים עצמם בלא תיעוד בספרי החשבונות של החברה".

צרפתי העדיף שלא להגיב לידיעה, והפנה אותנו לעורך דינו, זוהר לנדה. האחרון אמר ל"גלובס" כי "טרם הגיע אלינו המסמך שהוגש לבית המשפט, ולכן אנחנו מעדיפים שלא להגיב כעת".

תגובת מנדלוביץ': "לטענות אין אחיזה במציאות, כל העסקאות עם 'יו-טרנד' נעשו בגילוי מלא ודווחו כחוק".

צרו איתנו קשר *5988