דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

הקריטריונים של אטיאס לא יקבלו תוקף עד לבדיקה משפטית

מחר תדון מועצת מקרקעי ישראל בשלוש הצעות ההחלטה שהגיש אטיאס לדיור מוזל ■ משרד הבינוי: "נפעל על פי הנחייתו וקביעתו של משרד המשפטים"

מתגבש הסדר שלפיו יוכל מחר (ד') שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, להציג במועצת מקרקעי ישראל את הקריטריונים שהוא עצמו גיבש לזכאות להטבות לדיור מוזל במכרזי "מחיר למשתכן", אולם אלה לא יאושרו אלא לאחר בחינה של משרד המשפטים בשאלה האם קריטריונים אלה יעמדו במבחן בג"ץ. הקריטריונים נותנים עדיפות לזוגות צעירים עם שלושה ילדים ומעלה ולוותק בשירות הצבאי.

‏כזכור, מחר תדון מועצת מקרקעי ישראל בשלוש הצעות ההחלטה שהגיש אטיאס לדיור מוזל. לפי הצעה אחת, ישווקו קרקעות למגורים בשיטת "מחיר למשתכן", בה על הקבלנים להציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר בנוי ביחידות דיור המיועדות לזכאים, כשמחיר הקרקע יהיה 50% מהשומה וגובה ההנחה לקרקע ליחידת דיור יהיה לכל היותר 150 אלף שקל. הצעה נוספת מדברת על פרויקטים לבניית דירות להשכרה והצעה שלישית מתייחסת להקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים.

‏אולם נושא הקריטריונים לזכאות במסלול ה"מחיר למשתכן" נשארו מעורפלים בהצעת ההחלטה בנוגע לשיווק הקרקע בשיטת "מחיר למשתכן". בהודעה שהוציא אטיאס ביום ראשון, נכתב כי בקריטריונים ניתנת עדיפות לזוגות צעירים‏‎;‎‏ ותק בשירות צבאי באופן שבו מי ששירת בכוחות הביטחון זמן רב יותר יזכה בתוספת נקודות‏‎.

לזוגות צעירים ללא ילדים יוקצו 20% ממספר הדירות שיימכרו בפרויקט‏‎;‎‏ לזוגות עם ילד אחד או שניים יוקצו 35% ממספר הדירות בפרויקט‏‎;‎‏ ולזוגות עם שלושה ילדים ומעלה יוקצו 45% מהדירות בפרויקט.

‏יש הטוענים שההעדפה לשירות צבאי לא תעמוד במבחן בג"ץ כי היא עלולה להפלות מיעוטים. יש הטוענים שהיעדר קריטריונים בהצעות ההחלטה, משמעותו שהעדיפות לחרדים תישמר. לפי הקריטריונים הקיימים, 30% מהדירות מיועדים למשפחות בנות 7 ילדים ויותר, 30% למשפחות עם 4-6 ילדים, ועוד 30% למשפחות עם 1-3 ילדים.

‏גורמים חברתיים וגורמים המעורבים במאהל המחאה פנו למשרד המשפטים על עצם קיום הדיון במועצת מקרקעי ישראל למרות שהקריטריונים לא קיבלו גיבוי משפטי וגם לא הופיעו על סדר היום כפי שפורסם לחברי המועצה.

‏לפי ההצעה השנייה שתעלה מחר לדיון מועצת מקרקעי ישראל, בפרויקטים לבניית דירות להשכרה יהיו שני מסלולים - במסלול א' יעמוד מחיר הקרקע על 30% מהשומה‎;‎‏ התחרות תהיה על המחיר הנמוך ביותר לזכאים (צמוד למדד המחירים בתוספת 1% לשנה)‏‎;‎‏ הזוכה יוכל למכור 40% מהדירות בשוק החופשי, 40% מהדירות (עד 100 מ"ר במרכז ועד 120 מ"ר בפריפריה) יהיו לשכירות במחיר מפוקח ו-20% מהדירות בשכירות במחירי השוק. במסלול ב' המציעים יתחרו על מחיר הקרקע - המחיר לא יעלה על 75% מהשומה, אך לא יהיה מחיר מינימום‎;‎‏ הזוכה ישכיר 25% מהדירות (עד 100 מ"ר במרכז ו-120 מ"ר בפריפריה) במחיר מפוקח‏‎;‎‏ 75% מהדירות יושכרו במחירי השוק, והקבלן יהיה זכאי למכור 40% מהן בשוק החופשי ואף מעבר לכך תמורת תשלום של 20% מהערכת השמאי לקרקע הדירה. ‏גם מהצעה זו נעלמו הקריטריונים לזכאים לדיור בר השגה להשכרה.

‏להיעדר הקריטריונים לזכאות העיר התייחס גם הממונה על התקציבים באוצר, אודי ניסן. אתמול שלח ניסן מכתב לאטיאס, בו כתב כי ההצעות שיועלו מעניקות אמנם לזכאים הטבות משמעותיות הן במחיר הדירה במסלול "מחיר למשתכן" והן בגובה שכר הדירה במסלולי השכירות, אולם "כללי הזכאות לא מופיעים בהצעות ההחלטה, אלא מוצע כי ייקבעו על ידי שר הבינוי והשיכון, ללא אישור מועצת מקרקעי ישראל".

‏ניסן העיר לאטיאס על כך וכתב לו: "מינהל תקין מחייב שהגורם המוסמך לקבוע קריטריונים לזכאות להטבות על חשבון ההנחה ממחיר הקרקע הינה מליאת מועצת מקרקעי ישראל, שהינה גוף ציבורי מאוזן ומיוצגים בו כל בעלי האינטרסים בהתאם לחוק מקרקעי ישראל, לרבות משרדי הממשלה הרלוונטיים והקרן הקיימת לישראל".

‏ניסן ביקש מאטיאס במכתבו שמסלולי השיווק החדשים לא יופעלו עד אשר התבחינים לזכאות במסלולים אלה יאושרו על ידי מליאת מועצת מקרקעי ישראל.

‏כעת מתברר שהקריטריונים לזכאות, שעליהם דיבר אטיאס, יובאו למועצת מקרקעי ישראל מחר כהצעתו של אטיאס, אולם הם לא ייכנסו לתוקף ולא יאושרו עד אשר תתקבל חוות דעת של משרד המשפטים שתיתן תוקף לקריטריונים אלה כקריטריונים ראויים שיעמדו במבחן בג"ץ.

‏ממשרד הבינוי נמסר בתגובה: "גישתו של שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס היא שהקרקע נועדה לשרת את האזרחים ולא את הרווחים ולהעניק, בין היתר, פתרונות דיור לזוגות הצעירים והוא חולק על התפיסה שמוביל אגף התקציבים באוצר שהקריטריון היחיד לזכייה במכרזים הוא למרבה במחיר, דבר שמעודד עליות מחירים כאשר יש מחסור במלאי זמין של קרקעות למגורים.

‏‏"ברגע שגישתו של השר אטיאס נתקבלה על ידי ראש הממשלה לפיה הקרקע לא נועדה רק למקסם רווחים, ניתן להעניק קרקע למעונות סטודנטים במחיר אפס, לעודד דיור להשכרה ארוכת טווח ולהעניק פתרונות דיור בהישג יד לזוגות צעירים. מאז שנקבעו הקריטריונים למחיר למשתכן בממשלת רבין בשנת יוני 1994, משרד הבינוי והשיכון, בתוקף תפקידו ומקצועיותו, קבע את הקריטריונים למכרזים אלה. לשר הבינוי והשיכון אין התנגדות עקרונית שמועצת מקרקעי ישראל תידרש לנושא, הנמצא כעת במשרד המשפטים.

‏‏"המלצתו של שר הבינוי והשיכון, המשמש כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, לקריטריונים החדשים במכרזים בהם תינתן הנחה בקרקע של 50% היא למשפחות חסרות דירה, כדלהלן: ללא ילדים - עד 20% מהדירות. 1-2 ילדים - עד 35% מהדירות. שלושה ילדים - עד 45% מהדירות. לא תינתן עדיפות ושריון למשפחה עם למעלה מ-3 ילדים. בקבוצת משפחות ללא ילדים יכללו גם זוגות 'עומדים להינשא'. בנוסף, לפי המלצתו של שר הבינוי והשיכון בכל אחת מהקבוצות האמורות יינתן ניקוד על פי מספר חודשי שירות צבאי, לרבות חודשי מילואים בנוסף לניקוד הניתן על פי וותק הזכאות (כגון וותק נישואין, וותק עליה וכו')".

‏עוד נמסר ממשרד הבינוי והשיכון: "בכוונתו של שר הבינוי והשיכון להעלות את הנושא במועצה. ההמלצה הונחה כמתבקש במשרד המשפטים והם שמנחים את המועצה ולא ראש אגף תקציבים, שכידוע אפילו אינו חבר במועצה, ואנו נפעל על פי הנחייתו וקביעתו של משרד המשפטים".

‏לאור ישיבת מועצת מקרקעי ישראל מחר פנו יו"ר התאחדות הסטודנטים, איציק שמולי, ויו"ר תנועת דרור ישראל, פסח האוספטר, לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר יובל שטייניץ ולאטיאס בבקשה לחדול "מכל הצעדים החד-צדדיים ומקביעת העובדות בשטח". במכתב ששלחו השניים הם מבקשים מראש הממשלה והשרים "להקשיב לקול העם ולא לקבל החלטות המתיימרות לפתור את משבר הדיור, אך אינן מתמודדות כלל עם הסיבות האמיתיות למצוקת הדיור".

‏הקואליציה לדיור בר השגה כתבה לאטיאס ולמועצת מקרקעי ישראל שבשלוש ההצעות שעל סדר היום "אין דיון מספק במטרות החברתיות הרצויות. הקריטריונים הקובעים מי זכאי להתגורר במתחמים שייבנו ואת התמהיל הרצוי, אינם מפורטים דיים. אין דיון מספק בסדר עדיפויות מבחינת רמת הכנסה או צרכים ייחודיים של קבוצות שונות, וכן במיקומם הרצוי של הפרויקטים וביעדים כמותיים".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות