דש ברוקראז': קבוצת דלק תחזיר החובות; האג"ח אטרקטיבי

בבית ההשקעות מעריכים: "למרות התחייבויות הקבוצה, תוכל לממן הוצאותיה השוטפות" ■ "הקבוצה תעמוד בתשלומי הקרן והריבית לשנים 2011-2012; מ-2013 נכנסת לבעיה תזרימית"

למרות התחייבויותיה של קבוצת דלק - בהיקף של 8.9 מיליארד שקל, עם התחלת הפעלת "תמר" תוכל החברה לממן את הוצאותיה השוטפות מתזרימי הדיבידנדים השוטפים, כך מעריכים היום (ה') כלכלני דש ברוקראז'. בדש ממליצים לפיכך על האג"ח של הקבוצה, הנסחרות לדידם במרווחים גבוהים יחסית.

בדש מבססים את הערכותיהם על יחסי המינוף הטובים של החברה, כאשר מציינים כי יחס החוב הפיננסי של קבוצת דלק נמצא בקצה התחתון של חברות האחזקה הישראליות. יחס החוב נטו ל-EV (שווי השוק של קבוצת דלק - בהיקף 6.9 מיליארד שקל, בצירוף חובותיה), נמוך יחסית ועומד עד כ-43%.

זאת, כאשר גם יחס החוב לשווי אחזקותיה של החברה (שווקי השוק של אחזקותיה הסחירות, בצירוף הערכות השווי של האחזקות הפרטיות), עומד על כ-34% - אלה, לדברי דש, יחסים ה"מגלמים סיכון נמוך יחסית לחברות אחזקה אחרות שבחנו". בהקשר זה, נציין כי שווי השוק של החברות הציבוריות של קבוצת דלק הינו כ-10.5 מיליארד שקל, בעוד שווין של החברות הפרטיות מוערך על ידי דש ברוקראז' בכ-4.5 מיליארד שקל.

עוד מציינים בדש כי לקבוצה יחסי מינוף נמוכים יחסית, ו"קיימת רמת פיזור גבוהה יחסית" באחזקותיה. בדש מזכירים את דלק אנרגיה - בשווי של 5.2 מיליארד שקל המהווה אחזקתה העיקרית של הקבוצה (28%), אולם מציינים כי חשיפתה לתחום הגז גבוהה יחסית (42%).

עוד בדש מעריכים כי כמות המזומנים שבידי הקבוצה יאפשרו לה לעמוד בתשלומי הקרן והריבית למחזיקי האג"ח, בשנים 2011-2012. אולם מציינים כי החל משנת 2013 "החברה נכנסת לבעיה תזרימית, אך יש לה מספר דרכי פעולה ואנו לא רואים בכך בעיה קריטית". בדש מעריכים כי ברמת המינוף הנוכחית של הקבוצה, היא תוכל למכור מניות, למחזק אג"ח או לגייס חוב בנקאי.

צרו איתנו קשר *5988