ברן מדווחת: צמיחה של 23% בהכנסות לכ-253 מיליון שקל

הקבוצה סיימה את הרבעון השני של 2011 עם רווח נקי של 585 אלף שקל, וזאת בהשוואה להפסד של כ-7.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

קבוצת ברן, ספקית בינלאומית של פתרונות הנדסה, תשתיות וטכנולוגיה, מדווחת על המשך צמיחה במכירות תוך שיפור הרווח ורמות הרווחיות: הקבוצה סיימה את הרבעון השני של 2011 עם הכנסות של כ-252.6 מיליון שקל, צמיחה של 23.4% בהשוואה להכנסות של כ-204.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וגידול של 13.9% בהשוואה להכנסות של כ-221.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2011. ברן מדווחת, למעשה, על הכנסות שיא ברבעון מזה 6 רבעונים, והצמיחה מקורה בשיפור בהיקפי ההכנסות במרבית תחומי ומגזרי הפעילות, וזאת על אף השחיקה וההשפעה השלילית בשערי החליפין בחלק ממדינות הפעילות.

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של 2011 הסתכמו בכ-474.4 מיליון שקל, גידול של כ-20% בהשוואה להכנסות הקבוצה בתקופה המקבילה. פעילות הקבוצה, בחלוקה על פי גיאוגרפיות, מצביעה על מגמת שיפור מהותית של כ-36.6% בפעילות ההנדסה בישראל לעומת התקופה המקבילה ומסתכמת בהכנסות של כ-143.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2011. ברן ישראל מהווה כ-30% מסך הכנסות הקבוצה.

צמיחה נרשמה גם במרבית פעילויות הקבוצה: באסיה - גידול של 15% לכ-48.7 מיליון שקל; צפון אמריקה - גידול של 17% לכ-40.6 מיליון שקל; ואפריקה - גידול של פי 8 בהכנסות לכ-5.8 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה. פעילות הקבוצה ברוסיה שמרה על רמת הכנסות של כ-17 מיליון שקל, המהווים כ-4% מסך הפעילות, אך על רקע מספר התקשרויות של ביצוע קדם-פרויקט, פיילוט או עבודות חלקיות במסגרת בחינת היתכנות, מעריכה הקבוצה כי החטיבה הפועלת ברוסיה עשויה להיות מעורבת בפרויקטים משמעותיים לאורך הרבעונים הקרובים. באזור הפעילות שבאירופה נרשמה רמת הכנסות נמוכה במעט בהשוואה לתקופה המקבילה, בשל צמצום וירידה בפעילות ברומניה.

הצמיחה במרבית האזורים הגיאוגרפיים לוותה בשיפור ניכר גם ברמות הרווחיות של הקבוצה, וזאת למרות אירועים חד פעמיים הקשורים להפרשות משפטיות והפסד חשבונאי הנובע מרכישה חוזרת של נכסי נדל"ן בסך כולל של יותר מ-8 מיליון שקל. הרווח גולמי של ברן ברבעון השני הסתכם בכ-43.5 מיליון שקל, שיפור חד של כ-28.6% בהשוואה לרבעון המקביל, אז הסתכם הרווח הגולמי בכ-33.8 מיליון שקל. בהשוואה לרבעון הראשון של 2011, נרשם גידול של 39% ברווח הגולמי. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2011 מהווה כ-17% מסך הכנסות הקבוצה. במחצית הראשונה של 2011 גדל הרווח הגולמי של הקבוצה בכ-43% לכ-74.8 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה. הגידול ברווח הגולמי הינו ממרבית אזורי ותחומי הפעילות, ובולט בעיקר בישראל ובאמריקה.

הרווח תפעולי של הקבוצה ברבעון השני הסתכם בכ-12.9 מיליון שקל, גידול חד של 281% בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל וגידול של 63% בהשוואה לרווח תפעולי של כ-7.9 מיליון שקל ברבעון הקודם. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של 2011 הגיע לכ-5% מסך ההכנסות, בהשוואה לשיעור רווח תפעולי של כ-2% ברבעון המקביל.

במחצית הראשונה של 2011 הגיע הרווח התפעולי לכ- 20.9 מיליון שקל בהשוואה להפסד תפעולי של כ- 6.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2010. השינוי ברווח התפעולי הגיע בעיקר הודות לשיפור החד בפעילות בישראל, אירופה, אסיה, צפון אמריקה וקבוצת האחזקות.

הקבוצה סיימה את הרבעון השני של 2011 עם רווח נקי של 585 אלף שקל, וזאת בהשוואה להפסד של כ-7.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של 2011 מדווחת הקבוצה על רווח נקי של 1.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-24.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

צרו איתנו קשר *5988