בנק ישראל מבהיר: "ההתרחבות במשק המקומי נמשכת"

המדד המשולב לספטמבר עלה ב-0.3% ■ אולם בבנק מבהירים: "ההתרחבות מתונה יותר מזה שנרשמה ברבעון הראשון" ■ מדד מלניק ירד, מנגד, בכ-0.2% באותו החודש

נתונים מעורבים מתפרסמים היום (ד') באשר למצב המשק המקומי בחודש ספטמבר. מחד, פרסם בנק ישראל את המדד המשולב לחודש ספטמבר, עלה ב-0.3%, ומצביע (לפי הודעת הבנק) על "המשך התרחבות הפעילות במשק". מנגד, מדד מלניק למצב המשק ירד בכ-0.2% באותו החודש, כאשר לדבריו פרופ' רפי מלניק "מסתמנת תפנית לרעה בפעילות".

בבנק ישראל שבים מסבירים כי התרחבות הפעילות במשק נרחבת, כאשר העלייה במדד החוש נובעת מעלייה במדדי ייצוא הסחורות והשירותי, שקוזזו מנגד על ידי ירידות בייבוא הסחורות, הייצור התעשייתי והפידון של המסחרים בשירותים. מנגד, מבהירים בב"י כי התרחבות המשק נעשית "בקצב מתון יותר מזה שנרשם ברביע הראשון של השנה".

לדברי פרופ' מלניק מהמרכז הבינתחומי הרצליה, מדד מלניק - שמאבחן בזמן אמת את רמת הפעילות ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל - משקף את החולשה במשק המקומי, כהשלכה של החולשה בכלכלה העולמית, המשתקפת גם בייצור התעשייתי המקומי.

אשר להתפתחות רכיבי המדד המשולב של ב"י: מדד הייצור התעשייתי ירד באוגוסט בשיעור של 0.6%, לאחר עליה בו של 1.9% ביולי. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד באוגוסט ב-3.2% בהמשך לירידה של 0.7% בחודש יולי. מדד יצוא השירותים עלה בספטמבר בשיעור של 5.3% לאחר ירידה בו של 3.8% באוגוסט. מדד יצוא הסחורות עלה בספטמבר בשיעור של 1.4%, לאחר ירידה בו של 4.2% באוגוסט. מדד יבוא מוצרי צריכה ירד בספטמבר בשיעור של 0.5%, לאחר עליה של 0.4% באוגוסט.

רכיבי מדד מלניק לחודש אוגוסט כוללים: ירידה של 0.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 1.9% בחודש יולי; ירידה של 3.2% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.7% בחודש יולי; ירידה של 1.8% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוגוסט, אי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.1% בחודש יוני.

צרו איתנו קשר *5988