המועצה לצרכנות: להעניק הנחות על המים לנזקקים

מנכ"ל המועצה, אהוד פלג: "יש להחיל את ההקלות על הצרכנים רטרואקטיבית, כך שגם צרכנים שנפגעו וממשיכים להיפגע עד למועד ההסדרה יזכו להקלה"

עניין מחירי המים לא יורד מסדר היום הציבורי, גם אם אינו חשוף כל העת לסיקור תקשורתי. למעשה, עד היום לא הוסדרו הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות נזקקות, על אף שהנושא עלה לדיון פעמים רבות, כך שצרכנים שזכאים להנחות ממשיכים להיפגע משום שהנושא אינו מוסדר.

היום (ג') התקיים דיון בנושא זה בוועדה לפניות הציבור של הכנסת, ובו קראה המועצה לצרכנות להסמיך את ספקי המים להעניק הנחות לאוכלוסיות שיוגדרו כזכאיות. בין האוכלוסיות האלה גם הנכים, הצורכים כמויות מים גדולות מהממוצע עבור טיפולים רפואיים והקלה על כאבים.

היעדר ההנחות בטבלת תעריפי המים נובעת ממדיניות לפיה מים אינן מצרך קיומי ככל המצרכים, וזאת בניגוד לעבר, עת קיבלו אוכלוסיות מוחלשות הקלות בגובה התשלום מהרשות המקומית.

יישום חוק תאגידי מים וביוב, שנכנס לתוקף לפני שנתיים, ניתק את הקשר בין ספקי המים לבין מחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות, שסייעו לתושבים שהוגדרו כנזקקים, בין היתר באמצעות הקלות בתשלומי מסים עבור הרשות המקומיות.

במועצה לצרכנות דרשה לתקן מצב זה באופן מיידי, להסמיך את ספקי המים ולחייבם להתחשב במצב הצרכנים הנזקקים, תוך הטלת עלות ההתחשבות על תקציב המדינה ולא על תעריף המים.

"יש להחיל את ההקלות על הצרכנים רטרואקטיבית, כך שגם צרכנים שנפגעו וממשיכים להיפגע עד למועד ההסדרה יזכו להקלה", חידד מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג.

בדימונה מסרבים לשלם

בתוך כך ממשיך להתנהל מאבק נגד גביית מע"מ על תשלומי המים. זה שנה וחודשיים שאלפיים משפחות מדימונה מוגדרות כסרבניות תשלומי מים - חלקן מסיבות אידיאולוגיות, ורובן מסיבות כלכליות.

גם כאן נשמעת הטענה כי תאגידי המים מנועים מלבצע מהלכים בכדי לסייע לאוכלוסיות חלשות, כפי שהיה בעבר דרך הרשויות המקומיות. אולם כאמור, עיקר המאמץ הוא נגד גביית מע"מ עבור תשלומי המים.

52 תאגידי מים פועלים ב-126 רשויות מקומיות. 59 רשויות אחרות נמנעו מהקמת תאגיד, למרות הוראות החוק ולפיכך ממשיכות בעצמן את גביית המים ישירות מהתושבים - ללא מע"מ. בין הרשויות האלה עיריית רמת-גן ועיריית רעננה - כך שבפועל כיום, יש תושבים במדינת ישראל שמזרימים מע"מ הישר לקופת המדינה עבור השימוש במשאב המים, ויש תושבים שלא.

יש שיאמרו כי מדובר ברשויות חזקות ועצמאיות שלא נסמכות על אוצר המדינה, ומכאן שפעלו נגד הרפורמה. בשבוע שעבר התקבלה בממשלה החלטה המאמצת את מסקנות ועדת ניסן, לפיה השליטה על גביית המים תוחזר לרשויות, שיוכלו להשתתף בניהול משקי המים ואף למשוך דיבידנדים.

במטה המאבק בדימונה מדגישים כי המאבק בתאגידי המים יימשך עד שיבוטל המע"מ מתשלומי המים, ובתוך כך מצפים כי הממשלה תגדיל את ההקצבה לנפש מ-2.5 קוב ל-4 קוב.