מכתב לאשר גרוניס

המבקשים להמליך אותך אינם מכבדים אותך, הם אנשים שמצפים ממך שתשרת את דרכם

השופט אשר גרוניס הנכבד,

אני לא יכול לומר שעשיתי דוקטורט על פסיקותיך ועל דרכך המשפטית, אבל אני יודע מספיק כדי לכבד את ידענותך, את שיקול-דעתך ואת יושרך. לכן כואב לי לראות את שמך משורבב למהלכים ולמטרות שאינם מוסיפים כבוד, לא לחוק, לא לכנסת, לא לבית המשפט וגם לא לך.

נשיא ראוי

מכל בחינה שהיא, אין ספק שיש לך הכישורים והתכונות הנחוצות לתפקיד נשיא בית המשפט העליון. בכלל, אני חושב שכל שופט בעליון צריך להיות כשיר להיות גם הנשיא, שאם לא כן, הוא גם לא ראוי לשבת על הכס בעליון.

בוודאי ששום נזק לא ייגרם למערכת המשפט אם אתה תהיה השופט שיחליף את הנשיאה דורית ביניש. אדרבא, אני משוכנע שתביא איתך לתפקיד את הידע העצום שאגרת במשך השנים ואת תבונתך.

תומכיך הם מבזיך

אני גם בטוח שאתה תבצע את התפקיד, אם תתמנה, ברמה הגבוהה ביותר של יושרה וחוסר פניות. בכך אני נבדל מאלה הדוחפים לשינוי החוק למענך. בהתנהלותם ובמעשיהם הם מטילים ספק ביושרה שלך ובשיקול-דעתך. כי הרי אתה בוודאי מבין שזו משמעות חתירתם למענך.

הם עושים זאת מתוך הנחה שבתפקידך הנשיאותי תפסוק ותנהל את בית המשפט בהתאם לציפיות שלהם. בוודאי תסכים אתי שלא יכולה להיות משמעות אחרת לניסיון לשנות את החוק כדי לאפשר את בחירתך לנשיא. כפי שאמרתי, אני לא חושב כמותם. אני בטוח שאתה תאכזב אותם ולא תענה על ציפיותיהם.

אני לא יודע מה זה "שופט שמרן" ו"שופט ליברל". אני יודע מה זה שופט טוב וענייני, ושופט שאינו כזה. אין לי שמץ של ספק שאתה תפסוק בצורה העניינית ביותר, על-פי צו מצפונך ומיטב שכלך. האנשים המבקשים להמליך אותך אינם האנשים המכבדים אותך. הם מצפים ממך שתשרת את דרכם.

פגיעה במשפט הוגן

אני לא חושש שתעשה זאת, ודווקא משום כך אני מעז לפנות אליך בבקשה-הצעה: אל תיתן יד לתרגיל האנטי-ממלכתי והלא-דמוקרטי הזה.

אני אומר זאת לא משום המהות של הצעת החוק, שאולי כשלעצמה היא בסדר. אלא משום שההצעה טומנת בחובה שני חטאים: היותה מיועדת למטרה מסוימת ועכשווית, כלומר לבחירתך; והיותה בעלת תחולה רטרואקטיבית, שזה - מי כמוך יודע - כפירה באחד מיסודות המשפט ההוגן.

חלומו הגדול ביותר של כל שופט הוא להגיע לכס נשיא בית המשפט העליון. קשה, אפילו קשה מאוד לוותר על כך, כמעט בלתי אנושי. ואם לא תתגבר על הפיתוי, איש לא יוכל לבוא אליך בטענה. אבל זאת עליך לדעת: שום מלכות, שום נשיאות, לא תעשה יותר כבוד לשמך ולאישיותך ולכבוד המשפט מאשר הודעה כי בתנאים הקיימים אתה מוותר.

מעשה כזה שלך יהיה קרן אור זוהרת באפילה ההולכת וגוברת אצלנו.