לשכת עוה"ד: המלצות המיסוי של טרכטנברג חסרות משמעות

לטענת פורום המסים בלשכה, "המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי אינן אפילו קצה השסתום הראוי לשחרור הבעיות החברתיות-כלכליות במדינת ישראל"

תגובה צוננת של לשכת עורכי הדין בישראל על תזכיר החוק שגובש לצורך יישום המלצות ועדת טרכטנברג. צוות התגובות של פורום המסים בלשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד (ורו"ח) רמי אריה, העביר לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, וליו"ר ועדת הכספים של הכנסת, משה גפני, נייר עמדה מקיף ובו ביקורת קשה על פרק המסים בהמלצות ועדת טרכטנברג ועל תזכיר החוק.

"המלצות ועדת טרכטנברג, לפחות בפרק המיסוי, ניתנו בחופזה יתרה, ללא בחינת מלוא המשמעויות והנפקויות שלהן, והן מבחינות רבות סותרות במידה רבה את הצדק החברתי אשר אליו כוונו במקור", נכתב בנייר העמדה של הלשכה.

הממשלה אישרה לאחרונה את פרק המיסוי בהמלצות ועדת טרכטנברג. תזכיר החוק שנוסח יועבר בקרוב לאישור מליאת ועדת הכספים של הכנסת.

אלא שלדברי צוות המיסוי של לשכת עורכי הדין, מדובר בהמלצות שטחיות, שאינן פותרות את הבעיות שעמדו בבסיס המחאה החברתית.

בנייר העמד ציינו מומחי המס שבחנו את ההמלצות, כי "המלצות ועדת טרכטנברג אינן אפילו קצה השסתום הראוי לשחרור הבעיות החברתיות-כלכליות במדינת ישראל. ההמלצות הן מינוריות וחסרות משמעות במישור המקרו כלכלי-חברתי, ובוודאי אין בהן כדי להקל על מעמד הביניים הנושא בעיקר נטל תקציב המדינה. רובן ככולן מתמקד בהחמרת חבויות המס שיחולו דווקא על מעמד הביניים ועל הקלות מינוריות במיסי קנייה ובלו, במקום במטרות שלשמן נוסדה הוועדה".

כך למשל, מתנגדת הלשכה לתחולה גורפת של ההיטל בגין הכנסות גבוהות, בשיעור של 2% על כל הכנסה מעל מיליון שקל. לטענת הלשכה, לפי הצעה זו ההיטל יחול ללא אבחנה גם על רווחי הון ועל שבח מקרקעין, כך שגם מימוש נכסי הון שצבר אדם כל חייו לצורך קבלת קצבה בעתיד, או מימוש השקעה פיננסית שנצברה במשך שנים, או מימוש מוניטין בחיסול פעילות עסקית לעת זקנה, או שיחלוף נכס אחד בנכס אחד - יגרום להטלת ההיטל שלא בצדק.

בנוסף, נכתב: "הטלת ההיטל על כל הכנסה מעל 1 מיליון שקל עלול להביא גם להגדלת שיעור המס במקומות שהמחוקק לא צפה אותם, כגון הגדלת המס על השכרת דירות מגורים או על מכירת דירות מגורים שאינן פטורות ממס, או שסך ההכנסה מהן יחד עם ההכנסה ממקורות אחרים יעלה על מיליון שקל".

על נייר החמדה חתומים פרופ' יצחק הדרי, יו"ר פורום המסים של לשכת עורכי הדין; עו"ד (רו"ח) רמי אריה, יו"ר צוות התגובות של פורום המסים; וחברי הצוות: זיו שרון, איתן צחור, אפרת רוסינסקי, איתי הכהן, טארק דיביני, ניר בורנשטיין, עמיחי פרי ואלדר בן-רובי.

לדעת החתומים, "ראוי כי תיערך בחינה מחודשת ומקיפה של עוגת התקציב הלאומי באופן שיתרום מעשית לקשיי מעמד הביניים, כגון: הפחתת מחירי הדיור, הכרה בהוצאות השגחה על ילדים ומימונם על-ידי המדינה, סיוע במשכנתאות לזוגות צעירים ועוד".

תמצית הערות לשכת עורכי הדין

1. שינוי מתווה היסים וביטול הרפורמה במס ליחידים ולחברות, תוך העלאת שיעור מס הכנסה המרבי ומס החברות - מקובל על הלשכה.
2. הלשכה מתנגדת לתחולה גורפת של ההיטל בגין הכנסות גבוהות בשיעור של 2% על כל הכנסה מעל מיליון שקל.
3. הלשכה מתנגדת להעלאת שיעור המס על רווחי הון ושבח מקרקעין ב-5% והעלאת המס על מכירת מניות איגודי מקרקעין ב-10%.
4. הלשכה מתנגדת להעלאת שיעור המס על דיבידנדים שיחולקו ל"בעל מניות לא מהותי" ב-5%.
5. הלשכה תומכת בביטול התקרה המוגדלת לתשלום ביטוח לאומי.
6. הלשכה מציעה לשפר את מנגנון "חוק מס הכנסה שלילי".
7. הלשכה מציעה כי עודפי ההכנסות ממסים בשנים האחרונות ינותבו לטובת הגדלת תקציב המשרדים החברתיים.
8. הלשכה סבורה כי הגדלת שיעור המס על רווחי הון תביא למיסוי ייתר על רווחי הון.
9. לדעת הלשכה, יש לאפשר קיזוז הפסדים כנגד רווחים באופן מלא ועד 3 שנים לאחור.
10. הלשכה מברכת על ההמלצה לתת שתי נקודות זיכוי בגין ילד עד גיל 3. עם זאת, הלשכה סבורה כי ראוי כי גם משפחות חד-הוריות שבהן רק אם מפרנסת ייהנו מהטבה זו, ולא רק בני-זוג. עוד ראוי כי ההטבה תינתן לא רק לאב בלבד, אלא גם לבת-הזוג, אם היא המפרנסת העיקרית.
11. הלשכה מתנגדת למכירה רעיונית של ניירות ערך.
12. הלשכה מבקשת למחוק את ההוראות ביחס לביטול אפשרות הפריסה על רווחים מניירות ערך בבורסה.
13. בעניין התיקונים המוצעים לחוק מיסוי מקרקעין: הלשכה מתנגדת להעלאת שיעורי המקדמה בגין מס שבח מקרקעין; ולהקפצת שיעור המס מ-20% ל-30% לגבי יחיד שהוא בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין.
14. הלשכה מתנגדת להעשיר את חברי הבורסה, תוך ביצוע של מכירות וקניות-סרק, רק בשל שיקולי מס.
15. הלשכה מתנגדת לאי-הרחבת מדרגות המס בשיעור עליית המדד בשנת 2011.

צרו איתנו קשר *5988