אקירוב זכה לשכר מצרפי של 17.5 מיליון שקל ב-3 שנים באלרוב

בעלי המניות באלרוב נדל"ן מתבקשים לאשר לאקירוב דמי ניהול של 2.85 מיליון ש' בשנה ■ בעלי המניות בנורסטאר עושים חיים קשים לכצמן: סירבו לאשר לו פטור מאחריות

תיקון 16 לחוק החברות ממשיך להציב מבחן קשה בפני בעלי השליטה בכל הנוגע לקבלת אישור בעלי מניות המיעוט לתנאי העסקתם. על הפרק עומד כעת שכרו של אלפרד אקירוב, בעל השליטה באלרוב, שהמתין עד 1:40 לפנות בוקר כדי לפרסם זימון אסיפת בעלי מניות בחברת אלרוב נדל"ן, שבה הוא שולט באמצעות אלרוב ישראל.

על סדר היום של האסיפה, שעל פי התיקון לחוק צריכה לאשר את ההתקשרות ברוב של לפחות 50% מבעלי מניות המיעוט, עומדים אישור דמי הניהול של אקירוב עצמו; העלאת שכר של 200% לאשתו, חוה אקירוב, ועדכונים שונים הנוגעים להתקשרות של אלרוב נדל"ן עם חברת לוקה (Locka), הפועלת עבורה בתחום המלונאות.

הסכם הניהול של אקירוב באלרוב נדל"ן נחתם באמצע 1995 ומאז שנת 2000 מוארך אוטומטית בכל שנה. מדובר בהסכם שעלותו לאלרוב נדל"ן צפויה לעמוד ב-2012 על 2.85 מיליון שקל, נוסף להחזרי הוצאות.

בשנה שעברה עמדה עלות השכר של אקירוב באלרוב נדל"ן על 2.5 מיליון שקל, ובנוסף ל-3.8 מיליון שקל שקיבל בחברה האם, אלרוב ישראל, הגיעה עלות העסקתו בקבוצה ל-6.3 מיליון שקל. בסה"כ בשנים 2008-2010 עמדה עלות העסקתו של אקירוב בשתי החברות על 17.5 מיליון שקל.

פי שלושה לחוה אקירוב

נוסף לכך מבקשת אלרוב נדל"ן להכפיל פי שלושה את השכר החודשי שיוענק לאשתו, חוה אקירוב, ל-60 אלף שקל, צמוד למדד. חוה אקירוב החלה לעבוד בקבוצה במהלך שנות ה-80 ומשמשת מאז 2002 מנהלת מיצוב וסטנדרטים של מלונות הקבוצה. עלות שכרה הצפויה ב-2011 עומדת על 237 אלף שקל, ומשקפת שכר חודשי של כ-20 אלף שקל. בדירקטוריון ציינו כי תנאי ההתקשרות "נקבעו בהתבסס, בין היתר, על בדיקה שנערכה על-ידי מומחה חיצוני לחברה בדבר רמות ההשתכרות המקובלות אל מול התגמול המוצע".

באלרוב נדל"ן מבקשים גם להגדיל את תקרת סכומי ההלוואות והערבויות שתעמיד החברה ללוקה, המרכזת את פעילות המלונאות של הקבוצה, לסכום נוסף של עד 250 מיליון אירו, ובנוסף להפוך את בנו של הבעלים, ג'ורג'י אקירוב, לשותף בניהול המלונות באמצעות הקמת חברה שתתמחה בניהול בתי מלון בשותפות בין אלרוב נדל"ן (85%) לבינו. עלות השכר של ג'ורג'י אקירוב, שעמדה ב-2010 על 1.2 מיליון שקל, והצטברה ל-3.2 מיליון שקל בשנים 2010-2008, לא תעלה על סדר היום.

כצמן לא קיבל פטור

מי שבינתיים מתקשים להשיג את הסכמת בעלי המניות לתנאי העסקתם, הם בני הזוג חיים ושולמית כצמן, בעלי השליטה בחברת נורסטאר - החברה האם של אימפריית הנדל"ן גזית גלוב. לאחרונה עדכנה נורסטאר כי אסיפת בעלי המניות החליטה לא לאשר הענקה מחדש של פטור מאחריות לכצמן, יו"ר החברה, ולרעייתו, המכהנת כסגן יו"ר. השניים ביקשו פטור מאחריות במתכונת זהה לפטור שהוענק ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

בני הזוג כצמן הצליחו להשיג את הסכמת בעלי מניות המיעוט לכתבי שיפוי ולגמול שיקבלו מהחברה כדירקטורים.

מוקדם יותר החודש נחשף ב"גלובס" כי כצמן ושותפו בגזית גלוב, דורי סגל - צמד שיאני השכר של שוק ההון (עלות שכר מצרפית של רבע מיליארד שקל ב-10 השנים האחרונות) עובדים מאז חודש ספטמבר ללא שכר בגזית גלוב, על רקע הצורך לחדש את תנאי העסקתם באסיפה הכללית של החברה, ועשויים להידרש לוויתור משמעותי בתנאי העסקתם.

בדוחות נורסטאר שפורסמו אמש עדכנה החברה כי בשל תיקון 16 הסתיימו הסכמי ההעסקה בין גזית גלוב לבין כצמן וסגל, והשניים הודיעו לחברה כי הם מוותרים על תשלום חד-פעמי בגובה הגמול השנתי שלו הם זכאים בהתאם לתנאי ההסכם.

עוד עולה מדוחות נורסטאר, כי ההימור של כצמן וסגל על השקעה במניות אורמת המשיך להסב להם נזק. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירד שווי החזקותיה של החברה באורמת בכ-162 מיליון שקל לכ-387 מיליון שקל, אחרי שבין ינואר לספטמבר, שווי מניית אורמת נחתך בכ-30%. בשורה התחתונה הציגה נורסטאר ברבעון השלישי הפסד של 22 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

צרו איתנו קשר *5988