"אנשי האוצר ומשרד רה"מ אינם רגישים לצרכים חברתיים"

ח"כ אמנון כהן: "בסופו של דבר יתברר שמשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה 'תוקעים' במו ידיהם את העברת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה"

ההחלטה לדחות בחודשיים את הדיון בהצעת חוק דיור בר השגה, שקידם ח"כ אמנון כהן, "מראה עד כמה אנשי האוצר ומשרד ראש הממשלה אינם רגישים לצרכים חברתיים ואינם באמת רוצים לדאוג לצרכיהם של מחוסרי הדיור", כך אמר ח"כ כהן היום. ‏

כזכור, ביום שני החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לדחות בחודשיים את הדיון בהצעת החוק הפרטית של כהן (ש"ס), לכלול הגדרות של דיור בר-השגה ברפורמה בחוק התכנון והבנייה. כפי שפורסם ב"גלובס" הסיבה לדחיית הדיון בהצעת החוק היא הרצון להמתין עד לאחר שהממשלה תדון בכל המלצות ועדת טרכטנברג. ‏

כהן הוא יו"ר ועדת הכנסת המשותפת (פנים-כלכלה), שדנה בסעיפי רפורמת התכנון. ‏

בדיוני הרפורמה אתמול תקף כהן בחריפות את משרד ראש הממשלה ואת משרד האוצר לאור ההחלטה לדחות בחודשיים את הדיון בהצעת החוק. "דיבורים לחוד ומעשים לחוד", הוא אמר, "בסופו של דבר יתברר שמשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה 'תוקעים' במו ידיהם את העברת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה"". ‏

כן הוא הוסיף שעיכוב הצעת החוק שלו תעכב את הרפורמה כולה, משום שכפי שהודיע בעבר, הוא לא יאפשר את העברת הרפורמה בקריאה שנייה ושלישית ללא העברת הצעת חוק לדיור בר השגה. ‏

כזכור, במהלך השנה האחרונה התריעה הוועדה המשותפת (פנים-כלכלה), שדנה בכ-600 סעיפי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, על העובדה שהרפורמה לא כוללת כל הגדרה של דיור בר-השגה. הצעת החוק הפרטית של כהן נועדה לשמש פעולת חקיקה משלימה לחקיקה הממשלתית במסגרת הרפורמה. הצעת החוק מבקשת לקבוע הגדרות לדיור בר-השגה והדרכים למימושו. ‏

יצוין שהצעת החוק הפרטית של כהן, המתייחסת גם לקריטריונים לזכאות לדיור בר-השגה, מפנה את הסמכות לקביעת הקריטריונים לשר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס (ש"ס). ‏

הצעת החוק מפרטת הגדרת מונחים שבהם ייעשה שימוש בסעיפי החוק השונים. "בכלל זה, יש להגדיר דיור בר-השגה כדיור המיועד בתוכנית לדיור בר-השגה וכולל סוגים שונים של דיור שמיועדים לתת מענה לצרכיהן של קבוצות אוכלוסייה שונות", נכתב בהסבר להצעת החוק, "מוצע כי דיור בר-השגה יכלול דיור בשכירות בתנאי השוק החופשי וכן דיור בשכירות או בבעלות בתנאים מיוחדים למי שיוכר כזכאי לכך. בכך מבקשת ההצעה להבטיח היצע גדול יותר של דיור להשכרה אשר ישמש לייעודו זה לאורך זמן, כמו גם פתרונות דיור להשכרה או למכירה, לאוכלוסיות מוגדרות אשר דיור בתנאי השוק הוא מחוץ להישג ידן". ‏

המונח דיור בר-השגה מוגדר בהצעת החוק הפרטית כיחידת דיור במגרש, בבניין או בחלק מהם, המיועדת לפי תוכנית בנייה להשכרה, כל עוד לא חלפה התקופה הקבועה לכך בתוכנית. הגדרה נוספת היא יחידת דיור במגרש, בבניין או בחלק מהם, המיועדת לפי תוכנית בנייה למכירה לצעירים או לזכאים בתנאים שיקבע שר הבינוי והשיכון, אטיאס. ‏

הזכאים לדיור בר-השגה, לפי הצעת חוק זו, הם חסרי דיור שבמועד רכישת זכותם בדיור בר-השגה לאוכלוסיות מיוחדות, עונים על הקריטריונים שיקבע שר הבינוי והשיכון. קריטריונים אלה יתייחסו למצבו הכלכלי של הזכאי ולמצבו המשפחתי, לרבות מספר ילדיו ולגילו כאדם צעיר - עד גיל 35.

צרו איתנו קשר *5988