מנרב | לפני כולם

"השכר המוצע לקוזניצקי גבוה ביחס לביצועי מנרב"

חברת הייעוץ אנטרופי המליצה לחברת מנרב להתנגד לשכרם של בני משפחת קוזניצקי, והחברה הסירה מסדר היום של אסיפת בעלי המניות את אישור השכר

כמו בחברות ציבוריות רבות, גם בעלי המניות בחברת מנרב היו אמורים לאשר בשבוע הבא את מינוים ושכרם של המנהלים בחברה. זאת בעקבות תיקון 16 לחוק החברות הדורש מבעלי שליטה בחברות הציבוריות לאשר את תנאי העסקתם בתמיכת רוב בעלי מניות המיעוט.

אלא שהתנגדות חברת הייעוץ אנטרופי לשכר המנהלים במנרב, שינתה את התמונה, והחברה הסירה בינתיים מסדר היום של אסיפת בעלי המניות את אישור השכר. "החברה החליטה להסיר מעל סדר היום של האסיפה את הארכת העסקתם של אברהם, ערן ודרור קוזניצקי. הנושא יובא לאישור באסיפה נפרדת אשר תזומן בעתיד", דיווחה היום חברת הנדל"ן והתשתיות שבשליטת ובניהול אברהם קוזניצקי.

כאמור, מעבודה של אנטרופי שהגיעה לידי "גלובס" עולה כי חברת הייעוץ ממליצה לגופים המוסדיים להתנגד לשכר שמבקשים קוזניצקי ובניו, המשמשים כמנכ"לים של החברות הבנות. גם אשתו ובנותיו של קוזניצקי מועסקות בקבוצה, ולגביהן נדרש אישור למינוין מחדש כדירקטוריות, וכן לממן להן רכב, וגם לכך התנגדה אנטרופי.

ההתנגדות נובעת בשל פוטנציאל ניגוד העניינים הקיים בתפקידים השונים של בני המשפחה. מנרב אחזקות מחזיקה בשתי חברות בנות - מנרב פרויקטים (המחזיקה במנרב תשתיות) ופועלת בתחום הנדל"ן למגורים, ואותה מנהל דרור קוזניצקי, ומנרב הנדסה ובניין המקימה מבני ציבור ומשרדים.

"ייהנה ממענק כבר מ'השקל הראשון'"

ערן קוזניצקי משמש כמנהל בקרה תקציבית וחטיבת המגורים באחרונה. דירקטוריון מנרב אחזקות מונה תשעה דירקטורים, רק שניים מהם חיצוניים ובלתי תלויים. כמו כן, חלק מהדירקטורים משמשים גם כמנהלים בחברות הבנות. כפילות התפקידים, כך לפי אנטרופי, מהווה "ניגוד עניינים בין תפקידם כדירקטורים הממונים על התוויית מדיניות החברה ופיקוח על הגוף המבצע, לבין כהונתם בתפקיד ניהולי-ביצועי, קרי הדירקטוריון. להערכתנו חבילת השכר המוצעת גבוהה ביחס לביצועי החברה ולבעלי תפקיד דומים בחברות דומות", הסבירו באנטרופי את התנגדותם לשכרו של אברהם קוזניצקי.

קוזניצקי עצמו מבקש להאריך את ההתקשרות עימו בשלוש שנים, תמורת 85 אלף שקל בחודש (1.02 מיליון שקל בשנה) וכן לאשר לו בונוס בגובה 3% מהרווח השנתי לפני מס של מנרב פרויקטים, בתוספת רווחים מאירועים חד-פעמיים, לרבות מפעילות מופסקת. בשנים 2009 ו-2010 עמד הרווח הזה על 88.2 מיליון שקל ו-25 מיליון שקל בהתאמה. עלות שכרו אשתקד הייתה 2.77 מיליון שקל.

לגבי ההתנגדות לרכיב הבונוס הסבירו באנטרופי, כי "ראוי שמנגנון תגמול לנושא משרה בכירה, בפרט שהנו בעל שליטה, יכלול יעדים שיהיה בהם כדי לתרום באופן משמעותי להשאת ערך החברה ולשיפור בפעילותה. בבחינת המנגנון של אברהם קוזניצקי, עולה כי הוא ייהנה ממענק שנתי כבר 'מהשקל הראשון' בשורה התחתונה, ובשיעור גבוה של 3%".

כמו כן מתנגדים באנטרופי לבונוס, בגלל שאינו כולל מנגנון לנטרול ביצועים חד-פעמיים, והשפעות חיצוניות, ולא מנגנון לקיזוז הפסדים משנים קודמות. מסיבות דומות ממליצים באנטרופי להתנגד גם למינוים מחדש של בניו ולשכרם.

השכר שמבקשים בני משפחת קוזניצקי לאשר להם במנרב
 השכר שמבקשים בני משפחת קוזניצקי לאשר להם במנרב

צרו איתנו קשר *5988