עד המדינה בפרשת הולילנד תובע את אחד המעורבים

עד המדינה ש"ד הגיש תביעה אזרחית נגד אחד המעורבים בפרשת הולילנד ■ השופט עודד מודריק מציע לצמצם את צו איסור הפרסום על זהותו של עד המדינה

עד המדינה בפרשת הולילנד, ש"ד, הגיש לפני שבועות אחדים תביעה אזרחית נגד אחד המעורבים בפרשה, ובה הוא דורש מהנתבע לשלם לו החזרים בגין תשלומי שוחד לכאורה שנתן ש״ד לאנשים שונים, לצורך קידום הפרויקט. עובדה זו, שעליה הוטל צו איסור פרסום לבקשת המדינה, נחשפה היום (ד') במסגרת הודעה של משרד המשפטים בנושא הסכם עד המדינה שנחתם בין המדי לבין ש"ד, ושנחשף היום לסנגוריהם של החשודים בפרשה.

במקביל, מציע שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, עודד מודריק, לצמצם את צו איסור הפרסום המוטל על שמו ופרטיו של עד המדינה, ולקבוע כי הצו יאסור רק את פרסום תמונתו. היום התקיים בפני מודריק דיון בבקשת כלי תקשורת לבטל את צו איסור הפרסום מעל זהותו של עד המדינה. מודריק ביקש מנציגת הפרקליטות לשקול את צמצום הצו, והחלטתו בעניין תינתן בימים הקרובים.

הסכם עד המדינה לא הועבר לידי הסנגורים, אלא הועמד לעיונם במשרדי הפרקליטות. להסכם יש חלק גלוי, וכן נספח סודי, שלא נחשף לסנגורים ולתקשורת, הכולל את תוכנית ההגנה שמפעילה המדינה בעניינו של העד.

בהודעת משרד המשפטים נמסר כי במחצית השנייה של 2009 פנה ש״ד לרשויות האכיפה באמצעות עורכי דינו, והציע לחשוף בפני הרשויות את כל הידוע לו בנוגע להקמת פרוייקט הולילנד ובדבר אירועים פליליים שנוגעים לחוות הזרע. זאת, במטרה לנהל הליכים אזרחיים מטעמו נגד מעורבים אחרים בפרשה. בהמשך נוהל מו"מ עם באי-כוחו במשך מספר שבועות, בראשות פרקליט המדינה משה לדור, המשנה לפרקליט המדינה (פלילי) שוקי למברגר, ראש אח"מ במשטרה ניצב יואב סגלוביץ, ונציג רשות המסים.

״עד המדינה חשף פרטים על הפרשות, ולאחר שאלו נבדקו, נערך עמו הסכם עד המדינה, במתכונת דו-שלבית: תחילה חתם עד המדינה על ההסכם, ורק לאחר שנבדקו במשך מספר שבועות הדברים שמסר ונמצאו להם תימוכין חיצוניים ואימותים למיניהם, חתמה גם המדינה מצידה על ההסכם. במסגרת ההסכם התחייב עד המדינה למסור את כל הידוע לו בפרשות הנידונות, לשתף פעולה עם חוקרי המשטרה ורשויות התביעה, ולמסור את כל המסמכים שנמצאים ברשותו״, מסר משרד המשפטים.

מאחר שעדותו הביאה לטענת המדינה לחשיפת פרשות חסרות תקדים בחומרתן, בעלות השלכות רחבות והיבטים ציבוריים כבדי-משקל, הוחלט ללכת לקראתו בנוגע לתמורה שיקבל. כך, מלבד חסינות מפני העמדה לדין בפרשות שבהן יעיד, סוכם כי לא ייגבו ממנו חובות מס, אלא אם יימצא ברשותו בעתיד מקור כספי שאין בידיו כעת. בנוסף, במידה שהעד יגיש תביעות אזרחיות נגד מי מהנאשמים בפרשה, המדינה תוותר על גביית אגרת בית משפט, למעט בתביעות להשבת תשלומי שוחד, כמו זו שהוגשה.

ביולי 2011 הוגשו נגד ש״ד תביעות אזרחיות על ידי מעורבים בפרשה, ולטענת המדינה תביעות אלה ״כוונו לפגיעה בו ובחוסנו למלא את התחייבותו כעד המדינה״. לפיכך הסכימה המדינה לממן את שכר טרחת עורכי דינו בסך של 8,000 שקל לחודש במשך כשנה, ופרק זמן זה מוארך מעת לעת. עוד כולל ההסכם ״הסדרים כלכליים להבטחת רמת חיים סבירה של העד״.

השופט ביקש מהפרקליטות לצמצם את צו איסור הפרסום על זהותו

בדיון שהתקיים בצהריים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ציין עו״ד פז מוזר, שביקש את הסרת הצו, כי המדינה עצמה הפרה את הצו כשכללה בכתב האישום פרטים כה רבים על אודותיו, שדי בחיפוש פשוט באינטרנט כדי לגלות את שמו. ״עושים צחוק מבית המשפט ומהציבור״, אמר מוזר על בקשת המדינה להאריך את צו איסור הפרסום.

השופט מודריק העיר על נוסחו הנוכחי של צו איסור הפרסום: ״באמת אפשר לשאול מה ההיגיון בזה״. נציגת הפרקליטות, ליאת בן-ארי, ציינה כי אין בהסכם עד המדינה סעיף המבטיח לעד כי שמו יישאר חסוי. ״מעולם לא היה עד כזה במדינת ישראל שחשף פרשייה כל-כך גדולה שבה מעורבים כל-כך הרבה נאשמים״, אמרה בן-ארי. ״העד מוגדר על ידי המדינה כעד מאוים. זו הגדרה של המשטרה בהתאם להגדרות החוק להגנת עדים. האיום על פי המשטרה נובע ממצבו האישי הפגיע, גילו, מצב בריאותו, חובות כלכליים שבהם הוא נתון ולחצים נפשיים כאלה ואחרים״.

מודריק הציע כאמור לצמצם את הצו כך ששמו יתפרסם, אך לא תמונתו. ״לפי הנימוק של המדינה״, אמר מודריק, ״לעולם לא ניתן יהיה לפרסם את שמו של שום עד מדינה. אולי אין דוגמה לעד כזה, אבל אין גם דוגמה למקרה שבו המדינה העניקה הגנה שכזו לעד. מתנהלים בפניי משפטים, כולל משפטים בעלי תהודה לא מבוטלת, ואף אחד לא עושה כאלה מאמצים לשמור על זכותו של העד ללכת לקנות חלב במכולת״.

אמיר דן, יועץ התקשורת של אולמרט בעניין ההסכם עם עד המדינה בפרשת הולילנד: "הפרקליטות העמידה הערב, לאחר פרסום הודעתה, לרשות עורכי הדין המייצגים את מר אולמרט, את הסכם עד המדינה שרב בו הנסתר על הגלוי, וזאת בכוונה לטשטש את ההיקף העצום וחסר התקדים של כספים שניתנו לעד המדינה על מנת שיציג תמונה מעוותת ומופרכת מיסודה, כפי שבסופו של דבר, הוצגה על ידו".

"הואיל ונאסר עלינו לחשוף את ההסכם עצמו, דבר שאנו חושבים שראוי היה שייעשה מטעם המדינה, נוכל לומר בוודאות כי עולה ממנו שמדובר בהסכם עם נוכל שמודה שעסק משך שנים בהונאות ומעשי מרמה כלפי מדינת ישראל וכלפי גופים ואנשים פרטיים, בהיקפים כספיים עצומים, העלים כספים הכנסות ורכוש, ומסובך עד צוואר בעסקאות מפוקפקות בשוק האפור".

"על כל אלה, שאינם קשורים כלל ל'פרשת הולילנד', באה הפרקליטות לכסות. מקריאת ההסכם עולים ספקות רבים לגבי מידת חוקיותו ושיקול הדעת של החותמים עליו מצד הפרקליטות. לנוכח קריאת ההסכם, לא ניתן להשתחרר מן התחושה כי הפרקליטות הטילה חיסיון על ההסדרים הכלכליים עם העד רק כדי להמעיט מן הרושם הנורא שפרסום הפרטים עלול לעורר בציבור. ההסכם האמור הוא עדות אומללה למסע הרדיפה שמתנהל כאן, תוך שימוש באמצעים פסולים, כספי ציבור בהיקפים ניכרים ושימוש באדם שמקומו הוודאי הוא מאחורי סורג ובריח ולא כעד מטעם מדינת ישראל".

צרו איתנו קשר *5988