אדם טבע ודין: לעצור תוכנית תעש רמה"ש ל-23 אלף יח"ד

העמותה דורשת למנוע קידום התוכנית בטרם יבוצע סקר קרקע מקיף

העמותה הסביבתית אדם טבע ודין העבירה למנכ"ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י, העומד בראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בקשה דחופה שלא לקדם את תוכנית תעש רמת השרון ל-23 אלף יחידות דיור בתחומי רמת השרון, הוד השרון, הרצליה ורמות השבים, שאושרה סופית להפקדה בנובמבר. העמותה דורשת למנוע קידום התוכנית בטרם יבוצע סקר קרקע מקיף. ‏‏‏

כזכור, התוכנית אושרה להפקדה במועצה הארצית בנובמבר לאחר שאושרה להפקדה מחודשת בוועדה המחוזית מחוז ת"א ומחוז מרכז בפברואר 2011, לאחר שבנובמבר 2010 הכשיר ביהמ"ש העליון את התוכנית כשקיבל את ערעור המדינה נגד החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים בת"א מ-2009 שלא להפקיד את התוכנית, לבקשת עמותת אדם טבע ודין ואמותת אחל"ה - איכות סביבה לתושבי השרון. העליון הסכים עם המדינה שקידום התוכנית היא הדרך היחידה לאפשר את טיהור הקרקע, שעלותו למדינה נאמדת במיליארדי שקלים, שיגיעו מתקבולי שיווק הדירות. לולא קידום התוכנית לא יתאפשר טיהור הקרקע. ‏‏

עתה, משאושרה התוכנית סופית, מבקשת אדם טבע ודין, יחד עם עמותת אחל"ה, לעצור את קידום התוכנית בהובלת מינהל מקרקעי ישראל, ששטחה יכלול גם אזורי תעסוקה, פארקים ושטחים פתוחים. התוכנית אמורה לאפשר את טיהור קרקעות התעש המזוהמות. במכתב של אדם טבע ודין לקלעג'י היא מציינת ש"אין להמשיך ולקדם את התוכנית לשטחו של מתחם תעש השרון בטרם ייערך סקר קרקע מקיף. כל המתוכנן מעל פני הקרקע עלול להיות מושפע מחוסר הוודאות באשר לתכולת הקרקע ובאשר לנדרש לשם טיהורה". ‏

עוד כותבת אדם טבע ודין ש"על פי ממצאים חלקיים שגובשו בעניין, עולה שמתחם תעש השרון הוא כנראה החמור מבין מתחמי תעש המזוהמים וקיימת בו 'פצצה מתקתקת' של זיהום קרקע ומים, המאיים על הסביבה ועל מקורות המים באזור כולו. אחת העדויות לכך היא שבשנים האחרונות נסגרו בארות רבות באזור עקב זיהום חמור ואין מחלוקת על כך שהסכנה טרם חלפה והמשמעויות הקשות טרם הובהרו.

‏"דוחות שונים מטעם רשות המים מתייחסים באופן מובהק לזיהום מי התהום באקוויפר החוף ולפגיעה הנרחבת במקור הרב שנתי של מי שתייה. הדוחות חושפים כבר עתה נתונים קשים ביותר על היקף זיהום חמור וקשה ביותר". ‏

העמותות כותבות שנדרשת התערבות דחופה עוד טרם, ולמען מניעת, המשך קידום התוכנית במתכונתה הנוכחית. ‏

תגובת משרד הפנים:‏ "כל טענותיה של אדם טבע ודין נשמעו בביהמ"ש העליון ונדחו. התוכנית מעגנת מנגנוני טיהור הקרקע קודם לשיווקם. המתחם הראשון אשר יטוהר (במימון המדינה) ישווק לאחר טיהורו וכספי השיווק של המתחם הראשון הם שיהוו מנוף להמשך טיהור הקרקע במתחמים. תוכנית זו למעשה תאפשר בסופו של ההליך את טיהור כל המתחם והפיכתו למתחם ראוי למגורים, תעסוקה, מבני ציבור, פארקים וכד'. הסיבה שיש לקדם במהירות תוכנית זו היא העובדה שהקרקע והמים במתחם מזוהמים וזהו המנגנון האפקטיבי והישים ביותר לקידום הטיהור של המתחם כולו. יצויין שמדובר במתחם של כ-8,000 דונם שאין אפשרות לטהר בו זמנית ויש להתקדם בטיהורו בהדרגה. התוכנית מעגנת גם את מיקומם של המתקנים לטיפול במים המזוהמים. עצירת התוכנית משמעותה המשך המצב הקיים ואי טיפול בזיהומים בקרקע ובמים הנדרשים בדחיפות. לפיכך לא מובנת ההתנגדות של אדם טבע ודין לקידום התוכנית המבטיחה את יישום הטיהור וביהמ"ש העליון תמך בקידומה ודחה את טענותיהם". ‏‏

במינהל מקרקעי ישראל מסרו: "הליך הפקדת תוכנית קדמת השרון בוועדה המחוזית נועד לאפשר בין היתר את הערות הציבור. אנחנו מברכים על המעורבות של כל מי שבוחר להציג עמדה בנושא. מינהל מקרקעי ישראל גאה להוביל את התוכנית היחידה שתביא לטיהור הקרקעות המזוהמות בשרון לטובת בריאות תושבי השרון. יודגש, כי הסכם משולש בין המנהל למשרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה המהווה חלק מהתוכנית שהוגשה קובע כי המדינה תממן ותבצע את טיהור הקרקע ורק לאחר מכן תשווק הקרקע המטוהרת לבנייה, ולכן ה'חשש' המוזכר אינו רלוונטי, שכן מדובר בתוכנית מתאר, והמדינה כבר התחייבה שלא להגיש תוכניות מפורטות עד לביצוע סקרי קרקע מפורטים, והקרקעות לא ישווקו ללא טיהור הקרקע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. כל עיכוב בקידום תוכנית קדמת השרון מנציח את קיומם של הקרקעות המזוהמות הפוגעות באיכות החיים והבריאות של תושבי השרון, אנו קוראים לכל מי שאיכות הסביבה יקרה ללבו להצטרף אלינו בקידום התוכנית היחידה שתביא לטיהור הקרקעות". ‏