D&B: ההאטה בבניית דירות תפגע בענף המטבחים

בדיקת D&B ישראל: ענף המטבחים, ש-30% מפעילותו מופנה לדירות חדשות, מושפע באופן ישיר מהירידה בכמות התחלות הבנייה

הירידה בהתחלות הבנייה כמו גם הקושי להשגת מימון על ידי יזמים וקבלנים שעלול להחריף משפיעים גם על העסקים הסובבים את הענף.

בבדיקה שערכה לאחרונה קבוצת ניהול הסיכונים D&B ישראל, והגיעה לידי "גלובס", עולה כי ענף המטבחים, ש-30% מפעילותו מופנה לדירות חדשות, מושפע באופן ישיר מהירידה בכמות התחלות הבנייה. "בחודשים ספטמבר אוקטובר בשנת 2011 חלה ירידה חודשית של 9% ו-15% בהתאמה בכלל הדירות שנמכרו" אומרים ב- D&B ישראל "ואנו מעריכים שבשנת 2012 תיתכן ירידה במספר התחלות הבנייה - שתגרור להאטה בענף המטבחים בישראל".

המדד של קבוצת ניהול הסיכונים D&B ישראל מציג את הסיכון הממוצע של החברות הפועלות בענף המטבחים בישראל באמצעות ניתוח של אינדיקטורים עסקיים מהותיים וביניהם ניתוח נתונים כספיים, גודל החברה, יציבות החברה, מוסר התשלומים ועוד. רמת הסיכון הענפית נמדדת בסקאלה שבין 1-100 כאשר אחד מייצג ענף ברמת סיכון גבוהה ו-100 מייצג ענף ברמת סיכון נמוכה. כלל המשק, נמצא ברמת סיכון ממוצע של בין 31 ל-32 באופן קבוע, ועל פי הסקירה, ענף המטבחים ירד מ-30.4 ב-2010 ל-29.6 ב-2011. זאת לאחר שבמשך שנים השינוי ברמת הסיכון הייתה מזערית.

עוד מציינים ב D&B ישראל כי גורמים בענף העריכו כי הם עדיין לא חשים את השפעת הירידה בביקוש לדירות. עם זאת, חלקם צופים האטה בבניה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2012, אשר תגרום להאטה במכירת המטבחים לדירות חדשות.

בחברה מיפו את הסיכונים העומדים כעת בפני ענף המטבחים ומצאו כי: "שינוי בשער האירו (היות ועיקר היבוא הינו מאירופה) ישפיע על היבואנים בתחום, האטה בקצב הצמיחה ב-2012 תשפיע על הצריכה הפרטית. היות ועיקר רכישות המטבחים הינן לצורך שדרוג של מטבח קיים (נתפס כמותרות) האטה בצריכה תשפיע על הענף. הנגריות, המהוות חלק משמעותי בענף, תלויות במספר עסקאות מצומצם בחודש, דבר שמוביל לעליה ברמת הסיכון. תקנות איכות הסביבה אשר משפיעות על כמות העצים הנכרתים, עלולות להשפיע על מחירו של העץ, חומר הגלם העיקרי בענף".

העסקאות שבין יצרני המטבחים לקבלנים נסגרות על-פי מכרזים, אשר בהם בדרך כלל הקבלנים מקבלים הנחות מיוחדות מהיצרנים ומשקפים רווחיות נמוכה ליצרנים. זאת מתוך ציפייה שרוכשי הדירה יחפצו לשדרג את המטבח הבסיסי. שדרוג זה יתומחר במחיר גבוה יותר וממנו ייגזר עיקר הרווח. אם ייבנו פחות דירות, בענף יושפע מכך באופן ישיר.

צרו איתנו קשר *5988