נדחתה עתירה להורות על סגירת טיב טעם ו-AM:PM בשבת

בעלי מכולות בת"א ביקשו להורות לעירייה לסגור בשבתות ובחגים את חנויות טיב טעם ו-AM:PM, בטענה כי פתיחתן בשבת מסבה למכולות נזקים כלכליים משמעותיים

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה היום (ד') עתירה שהגישו בעלי מרכולים בעיר, שביקשו להורות לעיריית תל-אביב לסגור בשבתות ובחגים את חנויות טיב טעם ו-AM:PM הפועלות בעיר, בטענה כי פתיחת מרכולים בימי שבת מסבה למכולות נזקים כלכליים משמעותיים, בכך שהציבור מעדיף לקנות מצרכים בחנויות הפועלות בשבת - ולא אצלם בימי השבוע.

השופטת אסתר קובו קבעה כי שמירה על קדושת השבת אינה נמנית עם אחת המטרות של חוק רישוי עסקים, ועל כן לא ניתן לנקוט בצעדים מכוח חוק זה ומטעמים של "קדושת השבת" כנגד עסק הפותח בשבת את שעריו.

מדובר בעתירה שהוגשה בנובמבר 2007 על-ידי 23 בעלי מכולות הפועלים בתל-אביב, שביקשו מבית המשפט להוציא צו המורה לעיריית תל-אביב לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, מכוח חוק עזר עירוני או חוק רישוי עסקים, כנגד פתיחת מרכולים בימי שבת ובמועדי ישראל.

עוד התבקשה העירייה לפעול לסגירת המרכולים בשבתות וחגים, בין היתר על-ידי שלילת רישיון עסק שניתן להם. בין היתר טענו העותרים, באמצעות עו"ד דוד שוב, כי פתיחת מרכולים בימי שבת מסבה להם נזקים כלכליים משמעותיים, כיוון שהצרכנים מעדיפים לקנות מצרכים בחנויות הפועלות בשבת - ולא אצלם בימי השבוע.

העירייה, באמצעות עו"ד רחל אביד, טענה בתשובתה לעתירה כי הסמכות לאכוף את חוקי העזר העירוניים המסדירים את פתיחתם וסגירתם של עסקים בשבתות וימי מנוחה מוקנית לה, וכי היא אוכפת את החוק על-פי שיקול-דעתה המינהלי, באמצעות הטלת קנסות. חוק העזר מאפשר לעירייה לנקוט בעיצומים כלכליים בלבד, והעירייה פועלת, לפיכך, במסגרת מתחם הסבירות המוקנה לרשות ציבורית, ואין להתערב בשיקול-דעתה.

טיב טעם, באמצעות עורכי הדין מנחם אברמוביץ ואנדרי ניקל ממשרד המבורגר עברון ושות', טענה כי אין זה בלתי סביר שבתל-אביב - עיר שחרטה על דגלה את הסיסמה "עיר ללא הפסקה" ואשר מייצגת רוח ליברלית, חילונית וקוסמופוליטית - תנקוט העירייה במדיניות אכיפת חוק העזר באופן שלא ימנע את פתיחתם בשבת של בתי עסק מסוג מסוים.

עוד טענה טיב טעם כי העתירה הוגשה מטעמים כלכליים בלבד, ואולם, על אף ניסיון העותרים לטעון כי פתיחת המרכולים בשבתות ומועדי ישראל פוגעת באופן לא הוגן בתחרות, העותרים לא הביאו בפני בית המשפט כל ראיה התומכת בכך.

טיב טעם טענה כי ספק אם מתקיימת תחרות בין העותרים לבין המרכולים המופעלים על-ידי טיב טעם, מן הטעם הפשוט שקהל הלקוחות של העותרים שונה מקהל הלקוחות של טיב טעם, ומגוון המוצרים וחוויית הקנייה בטיב טעם שונים מאלה שבעסקיהם של העותרים, כך שלקוחות רבים יעדיפו לבצע קניותיהם במרכולי טיב טעם ולא בעסקיהם של העותרים גם במהלך השבוע.

נוכח החשיבות הציבורית של העתירה, בית המשפט הורה ליועץ המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו לגביה ולהודיע אם הוא מעוניין להצטרף להליך. במסגרת עמדתו, היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי הוא סבור כיי הסמכות להסדיר את הפתיחה והסגירה של עסקים בשבת ובימי מנוחה, כמו גם סמכויות הפיקוח והאכיפה, נתונות לרשות המקומית. בנסיבות אלה, היועץ המשפטי לממשלה אינו רואה מקום להתייצב בהליך.

כאמור, בית המשפט דחה העתירה וקבע כי אינו מוצא מקום להתערב בהחלטת העירייה לאכוף את חוק העזר העירוני באמצעות הטלת קנסות. עוד נקבע כי על-פי הדין וההלכה אין מקום להתערבות שיפוטית באופן בו העירייה אוכפת את החוק. אם העירייה סבורה כי הטלת קנסות זהו אמצעי אכיפה ההולם ביותר, בית המשפט לא יתערב בכך.

בשולי פסק הדין התייחס בית המשפט לנושא העתירה, באומרו: "אלה מחלוקות המלוות אותנו מראשית ימיה של המדינה, ובמרכזן כאמור שאלת האיזון הראוי בין אופיה היהודי של המדינה לבין ערכי היסוד המעגנים את חירויות הפרט. ככל שדעתם של העותרים היא כי יש מקום לכפות על עיריית תל-אביב לנקוט בסנקציות חריפות יותר כנגד עסקים הפועלים בשבת, ובכך לנקוט איזון שונה מזה שנעשה על-ידה כיום, עליהם לפעול במגרש הציבורי - בו נשמעות הדעות השונות, ובכלל זה דעתם של המתנגדים... רשאים הם לנסות ולשכנע - באמצעים דמוקרטיים - כי עמדתם עדיפה".

בעלי המכולות: נערער לעליון

העותרים מסרו בתגובה: "בעלי המכולות יצאו פגועים ומאוכזבים מהתנהלות בית המשפט. אחרי 4.5 שנים ארוכות של גרירת רגליים התחלפה השופטת הדנה בתיק כי יצאה לגמלאות. החליפה אותה השופטת אסתר קובו שראתה את העותרים פעם אחת בלבד, ולשעה קלה, לפני שפסקה את פסק הדין נגדם.

"סכום הפיצויים האסטרונומי לעיריית תל-אביב של 75 אלף שקל ואטימותו של בית המשפט לזעקת העסקים הקטנים מראה כי רוח המחאה שנשבה בקיץ האחרון לא הגיעה להיכל השן שבו יושבת השופטת אסתר קובו.

"העובדה שבית המשפט פסק סכום-עתק לאזרחים שהתלוננו על הפרת חוק, כאשר בית המשפט עצמו קובע כי מדובר בהפרת חוק - בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת.

"בעלי המכולות מתכוונים לערער לבית המשפט העליון ולהמשיך לפעול ציבורית לשינוי המצב".

רשת Am-Pm יוצגה על ידי עורכי הדין מאיר פורגס ושלומי ברכה ממשרד ש. בירן ושות'.