חברות הביטוח לבורסה: הפחתת דמי הניהול תפגע בנו

כלל ביטוח: "תקנות דמי הניהול ישפיעו גם על רווחיות החברה" ■ גם הראל, אקסלנס ומגדל הוציאו אזהרות

כלל ביטוח שבשליטת אידיבי פיתוח של נוחי דנקנר דיווחה היום (ג') כי בעקבות האישור בוועדת הכספים להפחתת דמי הניהול המירביים בביטוחי המנהלים, בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה, צפויה השפעה על התוצאות הכספיות שלה, והיא בוחנת את אותה השפעה.

נזכיר כי בוועדת הכספים אושר כי החל משנת 2014, דמי הניהול המירביים שייגבו יעמדו על עד 1.05% מהצבירה ועד 4% מההפקדות, לעומת המצב כיום של עד 2% דמי ניהול מהצבירה.

החברה מציינת מפורשות כי "כניסת התקנות לתוקף ושינוי תקרת דמי הניהול צפויים להביא להפחתה מהותית בדמי הניהול שיגבו על ידי הגופים המוסדיים בקבוצה וזאת כתוצאה מהפחתת דמי הניהול מהצבירה בקופות הגמל, גם ביחס לעמיתים קיימים... כמו כן, כניסת התקנות לתוקף עלולה להעלות את שיעור ביטולי פוליסות עם דמי ניהול גבוהים שמכרה החברה בעבר.

"תקנות דמי הניהול יכול וישפיעו גם על רווחיות החברה, על שווי העסקים החדשים שימכרו בעתיד, על הערך הגלום בגין פעילות ביטוח חיים וקרנות הפנסיה המשלימות שלה ועל שווי פעילות קופות הגמל הרשום בספריה. בנוסף, כניסת התקנות לתוקף עלולה להעלות את הוצאות התפעול, בעיקר בקשר לאיתור עמיתים ומוטבים".

לא רק כלל ביטוח הוציאה דיווח רשמי לבורסה, אלא גם הראל, מגדל ואקסלנס.

צרו איתנו קשר *5988