פסק הדין האחרון של ביניש: הבטחת הכנסה גם לבעלי רכב

הרכב של 7 שופטי בג"ץ קבע פה-אחד כי הסעיף בחוק השולל הבטחת הכנסה ממי שמחזיק רכב פרטי אינו חוקתי, כיוון שהוא פוגע בזכות למינימום קיום אנושי בכבוד

בהרכב מורחב של 7 שופטים, בראשות הנשיאה הפורשת של בית המשפט העליון, דורית ביניש, קיבל הבוקר (ג') בג"ץ את 3 העתירות שביקשו לבטל את הסעיף בחוק הבטחת הכנסה השולל את קצבת הבטחת הכנסה ממי שבבעלותם רכב פרטי. פסק הדין דן במונח הקיום האנושי בכבוד, וקובע כי סעיף החוק פוגע בזכות זו.

השופטים קבעו פה-אחד כי הסעיף איננו חוקתי כיוון שהוא פוגע בזכות למינימום קיום אנושי בכבוד. הזכות למינימום קיום אנושי בכבוד, קבע בג"ץ, איננה זכות נגזרת מהזכות לכבוד - אלא זכות יסוד הנטועה עמוק בגרעינה של הזכות החוקתית לכבוד האדם.

"לא ניתן לכבד את הזכות לכבוד בלא לכבד את זכותו של האדם לתנאים מינימליים של קיום אנושי. צלמו של האדם נפגע בראש ובראשונה אם הוא מגיע לעוני מרוד ומשפיל", נקבע.

טענת המדינה כי יש להחיל מודל שונה לביקורת חוקתית כאשר מדובר בפגיעה בזכות חברתית - נדחתה, ונקבע כי יש לקיים ביקורת שיפוטית באותה מתכונת הנהוגה כשחוק של הכנסת פוגע בכל זכות אדם, בלא קשר לשאלה אם מדובר בזכות חברתית או בזכות אזרחית-פוליטית.

פגיעה בלתי מידתית

לדברי השופטים, רכב יכול לשמש אומדן לרמת הכנסתו של אדם, אך הוא איננו מרכיב בלעדי שקיומו שולל את הקצבה באופן אוטומטי. השופטים קבעו פה-אחד כי סעיף החוק פוגע באופן לא מידתי בזכות למינימום קיום אנושי בכבוד.

"כל אחד ואחת מהעותרים והעותרות מגוללים סיפור חיים קשה ומורכב", נכתב בפסק הדין. "העותרות הן אימהות חד-הוריות שנטל הפרנסה והדאגה לילדים רכים רבץ עליהן במועד הגשת העתירה. עותר המתגורר ביישוב ערבי טען כי ביישובו אין תחבורה ציבורית המהווה תחליף לשימוש ברכב".

סעיף החוק נקבע כבלתי מידתי, מאחר שניתן היה להגשים את תכליתו הראויה של הסעיף - לוודא כי תמיכת המדינה ניתנת רק לאלה הזקוקים לה - באמצעים שפגיעתם בזכות פחותים. השופטים קבעו כי סעיף זה בחוק הוא בטל החל מעוד חצי שנה, כדי לאפשר למחוקק לגבש הסדר חלופי בחקיקה.

עו"ד חסן ג'בארין, מנכ"ל עדאלה, אמר בעקבות פסק הדין כי "אנו מברכים על פסק הדין ההיסטורי והחשוב הזה ומברכים את הנשיאה ביניש על כך שבחרה שפסק הדין המסיים שלה יהיה פסק דין המגן על כלל העניים והחלשים בישראל - יהודים וערבים כאחד".

מעמותת "איתך מעכי" נמסר: "אנו מאמינות שקריאת העם לצדק חברתי בקיץ נשמעה גם במסדרונות בית המשפט, שהחליט לתת מענה וקול לזעקת אלה, שהמוסד לביטוח לאומי השתיק את זכותן וקולן". (בג"ץ 10662/04).