האגודה לזכויות האזרח: מגרשים בעכו משווקים רק לדתיים

האגודה לזכויות האזרח: "יש לבטל זכייתן של עמותות במכרז קרקע בעכו בשל שיווק מפלה ליהודים דתיים בלבד" ■ "מדובר במקרה מובהק של אפליה פסולה על בסיס לאום ודת ופגיעה בזכות לשוויון"

"יש לבטל זכייתן של עמותות במכרז קרקע בעכו בשל שיווק מפלה ליהודים דתיים בלבד", כך דורשים אנשי האגודה לזכויות האזרח ממינהל מקרקעי ישראל.

לאחרונה זכתה עמותה הנקראת "העמותה לבניית שכונה דתית - עכו" במכרז של רשות מקרקעי ישראל לבניית 153 מגרשים לבנייה צמודת קרקע בשכונת האגרוף בצפון בעכו. עמותה אחרת, הנקראת "העמותה לפיתוח עכו ובניינה", זכתה גם היא באותו מכרז בקרקע לבניית 43 יחידות דיור.

באגודה לזכויות האזרח טוענים כי מפרסומי העמותות עולה, שהן משווקות את המגרשים ליהודים מהציבור הדתי בלבד. "עוד עולה מהפרסומים, ש"העמותה לפיתוח עכו ובניינה" פועלת בשיתוף עם חברת "באמונה דיור לציבור הדתי לאומי", אשר עוסקת בשיווק דירות ליהודים דתיים בלבד. באמונה עוסקת גם בהקמת פרויקט מגורים ליהודים דתיים בלב יפו, פרויקט נגדו הגישה בעבר האגודה לזכויות האזרח עתירה בשם תושבי יפו, שהתנגדו לפרויקט המפלה".

באותו מקרה, ביפו, אישר בית המשפט העליון את הפרויקט בשל כך שהזכויות כבר עברו לרוכשים, אך בעקבות העתירה התחייבה המדינה בפני בית המשפט העליון, כי תוסיף לכל מכרזי הבניה סעיף הקובע, כי לרשות מקרקעי ישראל זכות לבטל את הזכייה במכרז אם יתברר שהזוכה שיווק את הדירות בצורה מפלה. סעיף כזה אכן מופיע במכרז בו זכו העמותות.

לדברי עו"ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח, "מדובר במקרה מובהק של אפליה פסולה על בסיס לאום ודת ופגיעה בזכות לשוויון, שאין לה הצדקה בקרקע ציבורית שאמורה לשרת את כלל הציבור המשווע לפתרונות דיור. שיווק דירות ליהודים דתיים בלבד נועד ליצור שכונה סגורה ולהדיר ממנה ערבים, חילונים וחרדים. אין זה שונה משכונה, שבה מסרבים למכור דירות ליוצאי אתיופיה או מישובים המסננים מועמדים 'לא רצויים' באמצעות ועדות קבלה. להפרדה במגורים מחירים כבדים לחברה ובעיקר לקבוצות המוחלשות בה ויש להיאבק נגדה."

רשות מקרקעי ישראל אמונה על ניהול המקרקעין הציבוריים לטובת כלל הציבור ואין היא יכולה להפלות מטעמי לאום ודת - לא במישרין ולא בעקיפין. בנוסף, אין הרשות רשאית לעצום עין נוכח מדינית שיווק מפלה. בהתאם לזאת, האגודה לזכויות האזרח דורשת מרשות מקרקעי ישראל לבטל את זכייתן במכרז של העמותות המדוברות ולדאוג שהקרקעות ישווקו באופן שוויוני.

ב'עמותה לבניית שכונה דתית - עכו' סירבו להגיב לדברים. מנכ"ל חברת באמונה, ישראל זעירא, המשווקת את הפרויקט בעבור 'העמותה לפיתוח עכו ובניינה' מסר בתגובה לדברים כי: "האגודה לזכויות האזרח נלחמה בעבר למען חופש ההתאגדות. וזו מהות העמותה. אנחנו מתפלאים שהם נטפלים אלינו בנושא הזה. אם היינו עמותה המורכבת מחברים ערבים הם לא היו מעלים בדעתם להתנגד אלא אומרים שמדובר בזכות בסיסית. הם נוהגים כך רק בגלל שמדובר בציבור דתי לאומי ומדובר בהתנהגות לא ישרה ולא מוסרית. לא מדובר באפליה פסולה".

תגובת האגודה לזכויות האזרח לדבריו של מנכ"ל באמונה: "האגודה נאבקת כבר שנים באפליה בקבלה לישובים קהילתיים שרוב תושביהם חילוניים, שלעיתים מפלים גם את הציבור הדתי. האגודה נאבקה גם נגד הפיכת מתחם השוק הסיטונאי בת"א למתחם שבו משווקים דירות רק לאנשי היי-טק. אין שום בסיס לטענה שמדובר כאן במאבק בציבור הדתי, אלא חלק ממאבקנו הכולל בגילויים של אפליה בדיור מכל סוג".