חלק משדרת הניהול בבזן צפוי להתחלף בשינוי ארגוני בחברה

עידן עופר נחלץ לעזרת דיויד פדרמן, שותפו בחברת בזן: חברת הפטרוכימיים של פדרמן תוכל להשתמש במניות בזן שבידי החברה לישראל כדי לקבל אשראי לפירעון התחייבויותיה

חברת הפטרוכימיים ממשיכה לבצע מהלכים שיאפשרו לה לעמוד בפירעון חובותיה, בסך 1.9 מיליארד שקל. שבוע לאחר שחתמה על הסכם לקבלת הלוואה בהיקף של 120 מיליון שקל מקרן המנוף בראשית, הודיעה החברה, שבשליטת דיוויד פדרמן, כי הגיע להסכמה עם החברה לישראל - שותפתה לגרעין השליטה בבזן, לפיה זו תעזור לה בהעמדת בטוחות לצורך קבלת מימון עתידי.

אם הפטרוכימיים תהיה מעוניינת, תעמיד החברה לישראל לרשותה 3.3% מההון של בזן (מניות בשווי שוק נוכחי של 165 מיליון שקל), שאותו תוכל לשעבד לטובת הגורם המממן. בנוסף, מוצעת להפטרוכימיים כמות זהה של מניות בזן שאותן תשעבד לטובת אותו גורם. בתמורה להעמדת הבטוחות, תשלם הפטרוכימיים לחברה לישראל, שבשליטת עידן עופר, עמלה שנתית השווה למכפלת סכום האשראי שטרם נפרע בשיעור ההטבה בריבית, שאותה קיבלה הפטרוכימיים הודות להעמדת הבטוחות.

לדוגמה, אם תשתמש הפטרוכימיים במניות בזן של החברה לישראל כבטוחה לקבלת הלוואה בהיקף של 100 מיליון שקל, והשימוש בבטוחה יוריד את הריבית על ההלוואה מ-9% ל-7%, תשלם הפטרוכימיים לחברה לישראל את ההפרש, כלומר 2 מיליון שקל. בכל מקרה, שיעור העמלה שתקבל החברה לישראל לא יפחת מרמה של 1% ביחס להיקף האשראי שיילקח על ידי הפטרוכימיים.

התחייבות החברה לישראל תהיה בתוקף למשך 3 שנים, והמימוש שלה על ידי הפטרוכימיים ייעשה רק לאחר השלמת העמדת ההלוואה עם קרן בראשית וכניסתו לתוקף של ההסכם עם בנק הפועלים, שבמסגרתו יידחה תשלום חוב בסך 32 מיליון שקל לבנק, מסוף שנת 2013 לסוף שנת 2014.

מינויים בשדרה הניהולית

נכון להיום, בהנחה שתושלם קבלת ההלוואה מבראשית, יש בידי הפטרוכימיים כ-90 מיליון מניות של בזן שאינן משועבדות לגורמים אחרים, וששווין הנוכחי הוא 185 מיליון שקל. בנוסף, ההחזקה באבגול (23.7%) של הפטרוכימיים אינה משועבדת, ואיתה מגיע סך הנכסים הלא משועבדים של החברה לכ-440 מיליון שקל.

ערן שוורץ, מנכ"ל הפטרוכימיים, התייחס להסכם ואמר כי "ההסכם עם החברה לישראל הינו ביטוי יוצא דופן ליחסים המצוינים השוררים בין החברות, ולראייתנו האסטרטגית המשותפת בכל הקשור להשבחת בזן". נזכיר כי בסוף חודש ינואר הודיע בזן כי דירקטוריון החברה, שמורכב מאנשי החברה לישראל ואנשי הפטרוכימיים, אישר מדיניות חלוקת דיבידנד שלפיה לפחות 75% מהרווח הנקי השנתי של בזן יחולק לבעלי המניות שלה.

בזן, בניהולו של פינחס בוכריס, הודיעה בשבוע שעבר על שינוי ארגוני מהותי במבנה החברה, שכולל מינויים חדשים לרוב השדרה הניהולית של החברה. מנגד, חלק מאנשי השדרה הניהולית הנוכחית, שמונו לתפקידם על ידי המנכ"ל הקודם ישר בן מרדכי, צפויים לעזוב. בין אלה נמצא עידו רוזליו, מנהל מגזר התעשייה והמשנה של בוכריס, אשר נמצא בתפקידו פחות משנה ויעזוב את החברה לנוכח ביטול תפקידו.

צרו איתנו קשר *5988