תביעת חוב ב-150 מיליון שקל נגד התחנה המרכזית החדשה בת"א

התובעים, שרכשו חנויות במתחם לפני למעלה מ-40 שנה ועד היום טרם קיבלו חזקה בהן, טוענים כי החנויות עודן סגורות בשל מעשיהן ומחדליהן של הנתבעות

ארגון בעלי עסקים בתחנה המרכזית בתל-אביב (בת"ם) הגיש הבוקר (ב') לבית משפט המחוזי בעיר תביעת חוב בהיקף של כ-150 מיליון שקל נגד חברת התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב ונגד החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, בדרישה לפצות את התובעים, אשר רכשו חנויות במתחם לפני למעלה מ-40 שנה ועד היום טרם קיבלו חזקה בהן. זאת, בטענה כי החנויות עודן סגורות בשל מעשיהן ומחדליהן של הנתבעות.

תביעת החוב הוגשה לנאמנים - רו"ח חיים קמיל ורו"ח עליזה שרון, שמונו על-ידי בית המשפט במסגרת הליך הפירוק ובעקבות החלטת בית המשפט המחוזי במחוז מרכז מינואר השנה, במסגרתה ניתן צו הקפאת הליכים לנתבעות, ומונו להן נאמנים.

161 התובעים (הם או מורישיהם) רכשו בשנות ה-60 המאוחרות שטחים מסחריים בפרויקט התחנה המרכזית בתל-אביב מאת החברה שיזמה את הפרויקט, חברת כיכר לוינסקי בע"מ.

התובעים, כחלק מקבוצה של כ-700 בעלי החנויות, רכשו את החנויות במיטב כספם בסכום כולל של למעלה מ-130 מיליון דולר.

במהלך שנות ה-70 נקלעה כיכר לוינסקי לקשיים, ומונו לה מפרקים. התמח"ת רכשה את הפרויקט, תוך התחייבות להשלים את בניית החנויות עבור הרוכשים, ומסירתן כשהן מהוות חלק מאזור מסחרי כשיר להפעלה מסחרית.

עד לימים אלה עומדות חנויות הרוכשים בלתי גמורות, רובן באגפים שוממים סגורים ומסוגרים של הפרויקט, ללא כל גישה סבירה אליהן. כמו כן, עד לימים אלה טרם עמדה התמח"ת בהתחייבותה החוזית לרשום החנויות על שם הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין, ולמעלה מכך טרם השלימה רישום הזכויות בפרויקט על שמה היא.

בכתב התביעה נכתב כי תוכנית בניין העיר התקפה התירה בנייה של 40,000 מ"ר בייעוד מסחרי, אך התמח"ת, בסדרת מהלכים להם נתנו יד גם עיריית תל-אביב וועדות התכנון, בנתה ושווקה למעלה מ-35,000 מ"ר של שטח מסחרי נוסף, תוך חריגה מהתוכנית ומההיתר שניתן, תוך שהיא הופכת שטחים שהיו מיועדים לרציפי תחבורה ציבורית, חניונים ושטחי ציבור לשטחים מסחריים.

פעולות אלה, נטען, הביאו לפגיעה קשה בקניינם של התובעים ורוכשי חנויות אחרים. בסופו של דבר, בפרויקט שאמור היה להכיל כ-750 בתי עסק, נבנו ושווקו למעלה מ-1,000 בתי עסק.

לטענת התובעים, התמח"ת, בסדרת פעולות, הסיטה את תנועת הנוסעים שהיו אמורים לעבור בסמוך לחנויות התובעים, לחלקים בפרויקט ששווקו ונבנו על-ידה - הכול בניגוד להתחייבויות ולמצגים שהוצגו בפני הרוכשים, תוך שהיא חוסמת מעברים ומבטלת גרמי מדרגות, דרגנועים וכניסות לתחנה המרכזית החדשה, ומותירה את קניינם של התובעים בחלקים שוממים של הפרויקט אליהם אין כל גישה או תנועת נוסעים.

לדברי עו"ד צבי שוב המייצג את התובעים: "התמח"ת מוליכה שולל את התובעים, עושקת את קניינם ופועלת בדרכי מירמה וכחש מעת שקיבלה לידיה את הפרויקט. בשל מעשיהן ומחדליהן של התמח"ת וחברת הניהול נגרם לקניינם של התובעים הפסד ונזק כבד, והם זכאים להטבתו - הן בשל ירידת שווי הנכס והן בשל הפסד דמי שימוש שהיו ראויים להתקבל במהלך כל השנים".