מבני תעשייה: רווח נקי של 184 מיליון שקל ב-2011

הרווח מנכסים מניבים עלה בתקופת הדוח בכ-6% והסתכם בכ-521 מיליון שקל ■ סך מאזן החברה ליום 31 בדצמבר 2011 הסתכם לסך של כ-11.7 מיליארד שקל

חברת מבני תעשיה דיווחה היום (ג') על תוצאותיה הכספיות לשנת 2011, מהן עולה כי החברה הפסידה כ-189 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-308 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי, בנטרול ירידת ערך של כל תיק ני"ע (לרבות במניות חברת האם) והשפעת השינוי בשיעורי המס הסתכם בתקופת הדוח בכ-184 מיליון שקל.

הרווח מנכסים מניבים עלה בתקופת הדוח בכ-6% והסתכם בכ-521 מיליון שקל לעומת כ-492 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעולות רגילות גם כן עלה (בכ-12%) והסתכם לסך של כ-622 מיליון שקל, לעומת סך של כ-554 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה מנכסים מניבים (שכירות וניהול) הסתכמו בכ-694 מיליון שקל לעומת 676 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה מדמי שכירות בתקופת הדוח הסתכמו לכ-607 מיליון שקל, (מתוכם כ-238 מיליון שקל מחו"ל) לעומת כ-594 מיליון שקל (מתוכם כ-247 מיליון שקל מחו"ל) בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2011, הסתכם בכ-2 מיליארד שקלים. ההון העצמי למניה הסתכם בכ-7.04 שקלים למניה. סך מאזן החברה ליום 31 בדצמבר 2011 הסתכם לסך של כ-11.7 מיליארד שקל.

משה מורג, מנכ"ל מבני תעשיה: "התוצאות משקפות את המשך הצמיחה בפעילות הליבה של החברה. אנו ממשיכים להשקיע במנועי הצמיחה העתידיים שלנו וצופים כי ההשקעות המתוכננות בתחום הנדל"ן המניב יגדילו את דמי השכירות מפעילותנו בישראל בכ-15% על פני שלושת השנים הבאות. במקביל, ננצל הזדמנויות עסקיות גם למימוש נכסים, בעיקר אלו שפוטנציאל ההשבחה מהם מוצה".

צרו איתנו קשר *5988