יש נפט: גבעות עברה לרווח של כ-11.2 מיליון שקל ב-2011

מתוך הדוחות: "שינוי מהותי לרעה" בהערכת משאבים ותזרים מהוון בדוח חדש שקיבלה השותפות מחברת GCA ■ ברבעון הרביעי מכרה השותפות כ-60 אלף חביות במחיר ממוצע של 398 שקל (107 דולר לחבית)

שותפות חיפושי וקידוחי הנפט גבעות עולם, הפועלת בשדה מגד שליד ראש העין, דיווחה הערב (ה') על מעבר לרווח ב-2011.

בשורה העליונה רשמה השותפות הכנסות ברוטו של כ-51.5 מיליון שקל ממכירת נפט. ההכנסות נטו (בניכוי תמלוגים למדינה ולשותף הכללי) עמדו על כ-34.2 מיליון שקל בשנה שעברה.

הרווח התפעולי עמד על כ-7.9 מיליון שקל ובשורה התחתונה דיווחה גבעות על רווח נקי של כ-11.2 מיליון שקל בשנה שעברה לעומת הפסד של כ-43 מיליון שקל ב-2010 (בה לא נרשמו הכנסות כלל).

ברבעון הרביעי מכרה השותפות כ-60 אלף חביות במחיר ממוצע של 398 שקל (107 דולר לחבית) והעבירה למדינה תמלוגים של 50.72 שקל לחבית ולשותף הכללי 83 שקל לחבית כך שהתקבולים נטו לחבית נפט עמדו על 227.75 שקל (כ-60 דולר).

הרעה מהותית בדוח המשאבים המותנים

עוד מציינת גבעות בדוחות כי לצורך הכנת הדוח השנתי התקשרה השותפות עם חברת GCA הנמנית על קבוצת החברות הקודמות שהכינו עבור גבעות דוחות הערכת המשאבים בשדה "מגד" (RDS). בדוח החדש חל "שינוי מהותי לרעה" בהערכת משאבים ותזרים מהוון, אולם בגבעות לא מקבלים את רוע הגזירה ואומרים כי "טיוטת הדוח אינה עונה לנדרש על פי הנחיות הדיווח ובעיקר בשל היעדרם של הסברים מספקים לפער המשמעותי שבין טיוטת הדוח הנוכחי לדוחות הקודמים".

בדוח החדש של GCA יש ירידה של עשרות אחוזים בקטגוריות השונות של דוח המשאבים המותנים, הן בנפט והן בגז. כאמור, בגבעות לא מקבלים את טיוטת הדוח של GCA ולכן לא מצרפים דוח תזרים מהוון חדש.

על פי הדוח של RDS, מציינים בגבעות, הרזרבות המוכחות יש הסתברות של 90% שיופקו כ-2.2 מיליון חביות נפט ממקטעים 1 עד 6 במגד 5 בלבד. בנוסף, קיימת הסתברות של 50% לפחות שבקידוחים מגד 5, 6 ו-7 יופקו לפחות 10.5 מיליון חביות נפט. כמו כן קיימת הסתברות של 10% להפקת 16.9 מיליון חביות נפט בקידוחים מגד 5, 6 ו-7.

בקטגוריית המשאבים המותנים, כאמור, נחתך האומדן הטוב ביותר לפי הדוח של GCA מכ-60 מיליון חביות להפקה של כ-21.7 מיליון חביות בלבד.

עלות השכר של טוביה לוסקין, גיאולוג השותפות המוגדר בדו"ח כ"מנכ"ל ודירקטור בשותף הכללי" הסתכמה אשתקד בכ-503 אלף שקל, גיורא איילנד המוגדר כ"יועץ חיצוני ומלווה הליכי רגולציה" השתכר כ-540 אלף שקל ב-2011.

צרו איתנו קשר *5988