סיכום שנת 2011 בביטוח: ענף בין צמיחה לצניחה

ענף הביטוח עבר אשתקד להפסד מצרפי, לעומת רווח של 3.2 מיליארד שקל ב-2010 ■ עם זאת, הצמיחה בעסקי הביטוח נמשכת והפרמיות הסתכמו לכ-45.5 מיליארד שקל

שנת 2011 הסתיימה בקול ענות חלושה מבחינת חברות הביטוח, אבל התמונה הכוללת, בוודאי מהבחינה העסקית, רחוקה מלהיות רק שחורה; מגמת הצמיחה נמשכת ועסקי הליבה מציגים ברובם רווחיות, למרות היעדר חלק מרכזי מהכנסות החברות, בעקבות התלות הרבה בשוקי ההון.

ענף הביטוח רשם ב-2011 צניחה של כ-73% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-779 מיליון שקל. זאת לעומת רווח נקי של כ-2.9 מיליארד שקל ב-2010 ורווח נקי מצרפי של כ-2.6 מיליארד שקל ב-2009.

הרווח הנקי הגבוה ביותר נרשם בדוחות מגדל (רווח שנתי של כ-296 מיליון שקל), הראל (רווח נקי של כ-218 מיליון שקל) ואליהו (רווח שנתי של כ-124 מיליון שקל). מהצד השני, רק שלוש חברות רשמו הפסד "נקי" ב-2011: הכשרה ביטוח, איילון ושלמה ביטוח.

ואולם, נתון הרווחיות ה"מלא" לבחינת תוצאות חברות ביטוח הנו הרווח הכולל (Comprehensive income), המשקלל לרווח הנקי רווחי והפסדי השקעה שנזקפו לקרנות הון. ב-2011 רשמו חברות הביטוח הפסד כולל מצרפי של כ-212 מיליון שקל, לעומת רווח כולל מצרפי של כ-3.2 מיליארד שקל שנרשם ב-2010.

הרווח הכולל הגבוה ביותר נרשם בהראל ומגדל (45 מיליון שקל לכל אחת מהשתיים), וגם שתי חברות הביטוח הישירות - ישיר איי.די.איי (ביטוח ישיר) ו-AIG ישראל - בלטו לחיוב עם רווח נקי ורווח כולל של כ-44 מיליון שקל כל אחת.

אגב, תוצאות חברות הביטוח, בהתייחס לרובן, הושפעו בעיקר מהשפל שנרשם בשוקי ההון במהלך 2011; הרבעון הרביעי היה טוב למדי, וקיזז במידה ניכרת את התוצאות החלשות שנרשמו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה.

ברבעון הרביעי ב-2011 רשמו חברות הביטוח רווח נקי מצרפי של 290 מיליון שקל, בעוד ששורת הרווח הכולל המצרפי של הרבעון הרביעי הסתכמה בכ-502 מיליון שקל. רק שתי חברות רשמו ברבעון הרביעי הפסד כולל: הפניקס - שלצד תוצאות פעילות טובות סבלה ממחיקות ענק על אקסלנס ועל השקעה בחניונים באנגליה עם דלק נדל"ן - ואיילון.

כאמור, המגמה השלטת, שהביאה לקיטון ברווחי חברות הביטוח, הנה הירידה ברווחי ההשקעות, וזאת כתוצאה מהתלות הרבה והמיידית בין הכנסות אלו לבין תוצאות החברות. כך, ב-2011 הצטמקו הכנסות חברות הביטוח מהשקעות בכ-92%, לסך של כ-1.85 מיליארד שקל "בלבד". זאת לעומת רווחים מהשקעות של כ-22.1 מיליארד שקל ב-2010, ושל כ-37.5 מיליארד שקל ב-2009.

ההכנסות מדמי ניהול הצטמקו

הירידה בהכנסות מהשקעות השפיעה גם על שורת הכנסות נוספת של חברות הביטוח: ההכנסות מדמי ניהול. שורה זו הצטמקה בשנה החולפת מ-4.7 מיליארד שקל ב-2010 לכ-3.9 מיליארד שקל.

הירידה האמורה נבעה ברובה המכריע מ"אובדן" דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים. דמי ניהול אלה, הנגבים רק מתשואה ריאלית חיובית המושגת למבוטחים בפוליסות ביטוחי המנהלים שנמכרו בין השנים 1992 ל-2003, לא נגבו בשנה החולפת, בשל התשואה השלילית, והחיסרון בהם ילווה את חברות הביטוח גם ב-2012. זאת משום שלחברות נוצר גירעון מול המבוטחים - שאותו עליהן לסגור בטרם ישובו לגבות דמי ניהול אלה. מדובר ב"בור" בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

ואולם, שוק ההון אינו הגורם הבלעדי שהביא לקיטון ברווחי חברות הביטוח. בשנים האחרונות מנהלי החברות מתלוננים רבות על כך שהרגולציה הגוברת גורמת להם להוציא משאבים רבים במטרה ליישר קו עם הפיקוח. בהקשר זה ניתן לציין, שלאחר זינוק של כ-10% בהוצאות ההנהלה והכלליות של חברות הביטוח ב-2010 (ביחס ל-2009), המגמה האמורה נמשכה גם ב-2011. הוצאות הנהלה וכלליות צמחו אשתקד בכ-3% לסך של כ-4.9 מיליארד שקל. זאת לעומת הוצאות של כ-4.76 מיליארד שקל ב-2010 ושל כ-4.2 מיליארד שקל ב-2009.

הביזנס ממשיך לצמוח

אמרנו שלא הכול היה שלילי בתוצאות חברות הביטוח. בעוד שהרווחיות קטנה, וההכנסות מהשקעות נפלו, הכנסות החברות מעסקי הביטוח, הפרמיות, גדלו. סך הפרמיות שרשמו חברות הביטוח ב-2011 הגיע לכ-45.5 מיליארד שקל - גידול של כ-7% ביחס ל-2010, וקפיצה של כ-14% ביחס ל-2009.

בניכוי פרמיות של כלל ביטוח והראל בחו"ל, עולה שסך הפרמיות שחברות הביטוח גבו בישראל ב-2011 גדל בכ-7% לכ-44.3 מיליארד שקל. הגידול החד ביותר בשנה החולפת במונחי סך הפרמיות נרשם בחברת הפניקס (12%), שגם מציגה את הגידול החד ביותר בשנתיים האחרונות (25%).

הגידול בפרמיות נרשם בכל שלושת מגזרי פעילות הביטוח העיקריים: ביטוח החיים - צמיחה מצרפית של כ-9% לסך של כ-21.2 מיליארד שקל; ביטוחי בריאות וסיעוד - צמיחה מצרפית של כ-14% בפרמיות, שהסתכמו בכ-6.3 מיליארד שקל; ועלייה מזערית מבחינה נומינלית, וקיפאון במקרה הטוב מבחינה ריאלית, בעסקי הביטוח הכללי - עלייה של כ-2% בפרמיות בישראל, שהסתכמו בכ-16.8 מיליארד שקל.

מגזר החיסכון לטווח ארוך הוא המנוע העיקרי לרווחי העתק של חברות הביטוח בשנים הטובות, והתנודתי ביותר בשל התלות בשוקי ההון דרך דמי הניהול המשתנים. בשנה החולפת הציגו חברות הביטוח רווח כולל מצרפי במגזר זה של כ-318 מיליון שקל בלבד במגזר החיסכון לטווח ארוך - צניחה של כ-86% ביחס לרווח הכולל שנרשם במגזר זה ב-2010. שתי חברות גדולות אף הציגו הפסד כולל במגזר זה: הפניקס, בשל פעילות הגמל באקסלנס והמחיקה; ומנורה מבטחים.

ואולם, התנודתיות הרבה ביותר בתוצאות ניבטת מתוצאות ביטוחי החיים, שהניבו ב-2011 רווח כולל מצרפי סמלי של 11 מיליון שקל בלבד ברמה ענפית. זאת לעומת רווח של כ-1.8 מיליארד שקל בכל אחת מהשנתיים שקדמו. רק שלוש חברות הפסידו בביטוחי החיים שלהן ב-2011: מנורה מבטחים, הראל ואליהו.

מול עסקי ביטוח החיים הרווחיים מאוד והתנודתיים, עסקי הפנסיה הולכים ותופסים לעצמם מקום של כבוד כספקי רווח קבוע ויציב למדי (אם כי עדיין לא בהיקפים המתקרבים לרווחיות המייצגת של ביטוח החיים).

כך, ב-2011 הניבו עסקי הפנסיה לענף רווח כולל מצרפי של כ-251 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח מצרפי של כ-244 מיליון שקל ושל כ-208 מיליון שקל, ב-2010 ו-2009, בהתאמה. הרווח בתחום מגיע למעשה מארבע קבוצות הפנסיה הגדולות - מנורה, מגדל, כלל ביטוח והראל, שצפויות להמשיך וליהנות מזרם רווחים יציב וגדל מהפנסיה.

כיצד ישפיעו דמי הניהול החדשים?

תחום רווחי אחר שמניב לחברות הביטוח שיעורי רווחיות גבוהים, והפך בעקבות כך למנוע צמיחה אסטרטגי של כמעט כל החברות בענף, הוא תחום הבריאות והסיעוד (בדגש על ביטוחי הבריאות). הגידול בפרמיות בתחומים אלה משותף לכל החברות הפעילות בתחום זה, כשכולן - ללא יוצאת מהכלל - רשמו גידול. בשורה התחתונה הניבו עסקי הבריאות והסיעוד רווח כולל מצרפי של כ-231 מיליון שקל, שהושפע מההרעה בהכנסות מהשקעות, ומתוצאות חלשות במיוחד שנרשמו בכלל בריאות, שהניבה לכלל ביטוח הפסד שנתי של כ-143 מיליון שקל; בעיקר מדובר בביטוחי הסיעוד הקולקטיביים של קופות החולים מכבי ולאומית שאצלה. כלל בריאות הייתה היחידה שהפסידה בבריאות וסיעוד בשנה החולפת מקרב החברות הגדולות.

גם מגזר הביטוח הכללי מושפע מאוד מתוצאות ההשקעות. הסיבות לכך הן הרזרבות הענקיות שהחברות מנהלות מול ההתחייבויות הביטוחיות שלהן, והצורך בהגדלת הרזרבות האלו בשיעור ריאלי מדי שנה, ללא תלות בתשואות בפועל שנרשמות עליהן. כך, בשנה החולפת הניבו עסקי הביטוח הכללי לחברות הביטוח רווח כולל מצרפי של כ-312 מיליון שקל, המהווים צניחה של כ-78% ביחס לתוצאות מ-2010.

התחום ה"מעניין" ביותר במגזר הביטוח הכללי ב-2011 הנו תחום ביטוח הרכב רכוש (ביטוחי המקיף וצד ג' לרכבים). תחום זה הנו אחד מתחומי הביטוח התחרותיים ביותר, וכל החברות פעילות בו ומוכרות במחירים נמוכים למדי - שנתלים על תשואות חיוביות בשווקים במטרה להציג רווחים. כך, לאחר ירידה של כ-63% ברווח בפעילות זו בין השנים 2009 ל-2010, בשנה החולפת עבר הענף להפסד מצרפי בתחום.

ב-2011 הציגו חברות הביטוח הפסד מצרפי של 247 מיליון שקל בביטוחי הרכב רכוש. לא מדובר בנתון זניח או חסר משמעות: ביטוחי הרכב רכוש מהווים מקור לכ-13%-14% מסך הפרמיות שחברות הביטוח רושמות. רק שלוש חברות הצליחו להציג רוווח בתחום: שתי חברות הביטוח בשיווק ישיר - ישיר איי.די.איי ו-AIG ישראל, עם רווחים נאים בתחום (32 מיליון שקל ו-12 מיליון שקל, בהתאמה). רווחים אלה מצביעים על איכות תיק הרכב שלהן ועל היתרון שלהן בהיבט זה על החברות המסורתיות, המוכרות באמצעות סוכנים; החברה השלישית היא ביטוח חקלאי, שלאחר טראומה של הפסדים מביטוחי הרכב מלפני כמה שנים השכילה לרשום בשנה החולפת רווח של כ-2 מיליון שקל בתחום.

נוסף לכך, מגזר השירותים הפיננסיים של חברות הביטוח, הפועל במסגרת בתי ההשקעות שבבעלותן, הניב לחמש קבוצות הביטוח הגדולות רווח לפני מס שנתי של כ-55 מיליון שקל. ירידה ניכרת ביחס לרווח של כ-241 מיליון שקל ב-2010, ושל כ-283 מיליון שקל ב-2009.

התוצאות הללו הושפעו בשנה החולפת בעיקר מהתוצאות החלשות ביותר של כלל פיננסים, שהניב לכלל ביטוח הפסד של כ-95 מיליון שקל בצל מחיקות נמשכות. יתר ארבע קבוצות הביטוח הגדולות הרוויחו מהשירותים הפיננסיים.

לסיום, 2012 החלה בהמשך לרבעון הרביעי. ה"בור" בדמי הניהול המשתנים המשיך להצטמצם, וניתן להעריך שבשנה החולפת הערך הגלום של חברות הביטוח לא נפגע במידה ניכרת, אם בכלל, כששיעורי הפדיונות בביטוחי החיים עלו במידה לא משמעותית בחלק מהחברות.

ואולם, בחודשים האחרונים הוחלט בירושלים על שינוי הרף המקסימלי של דמי הניהול המותרים לגבייה בביטוחי המנהלים וקופות התגמולים. נראה אפוא, שבדרך לצפות את תוצאות הענף נוספה אי-בהירות משמעותית (לצד הסוגיה הבלתי נגמרת של מה יעשו שוקי ההון), והיא השפעת דמי הניהול החדשים.

בכל מקרה, נראה שלרפורמת דמי הניהול החדשה תהיה השפעה בעתיד על הרווחיות בתיק ביטוחי המנהלים והגמל. גם כך מגיעה כיום מרבית הרווחיות בתיק ביטוחי המנהלים מהפוליסות הישנות, ולא מתיק הפוליסות החדשות שנמכרות מאז 2004 - שעודנו הפסדי מבחינת חברות הביטוח. לצעד זה תהיה גם השפעה על הערך הגלום של החברות בכל הקשור לעסק חדש. ימים יגידו.

222
 222

צרו איתנו קשר *5988