לאומי על ענף התקשורת: "לא להשקיע במניות חברות האם"

לאומי: "ממליצים על חשיפה לסקטור הגז במשקל הגבוה ממשקלו במדד שעומד על כ-6.5%" ■ פועלים: "רמות המחירים הנוכחיות מהוות הזדמנות לבניית פוזיציה מנייתית ארוכת טווח במניות רבות"

כלכלני בנק לאומי צופים בסקירתם השבועית כי "המהלכים הרגולטוריים והשלכותיהם על חברות רבות הנסחרות בשוק המקומי ימשיכו לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים ויעיבו על ביצועי השוק המקומי. בהסתכלות ארוכת טווח, רמת המחירים הנוכחית נראית מעניינת עבור משקיעים שאינם חוששים מתנודתיות. במבט ענפי, להערכתנו מומלץ להחזיק בסקטור האנרגיה והפרמצבטיקה מעל למשקל השוק".

כלכלני בנק הפועלים ממליצים "להמשיך ולהגדיל במתינות את החשיפה המנייתית בתיקים. ללקוחות המאופיינים במידה נמוכה של סובלנות לתנודתיות בשוק אנו ממליצים להשאר בחשיפה מנייתית מתונה (כ-50%-60% מהפוזיציה המנייתית המקסימלית בתיק). ללקוחות בעלי אורך נשימה, המסוגלים לעמוד בתנודות השוק, אנו סבורים כי רמות המחירים הנוכחיות מהוות הזדמנות לבניית פוזיציה מנייתית ארוכת טווח במניות רבות, אשר מחיריהן הפכו לאטרקטיביים להשקעה, כמפורט ברשימת המניות המסוקרות על ידי יחידת המחקר. על כן, ללקוחות אלו מומלץ להגיע היום לחשיפה של לפחות 80% מסך הפוזיציה המנייתית המוגדרת בתיק".

"מבחינת הרכב התיק, אנו רואים עדיפות להשקעה במניות החברות הגדולות, בעלות מדיניות דיבידנדים אגרסיבית, הפונות ליצוא וכן לחברות הפועלות בענפים הבסיסיים (כגון פארמה, כימיה ונדל"ן מניב), ופחות לחברות המוטות לצריכה הפרטית בישראל. כמו כן, אנו ממשיכים להמליץ על הגדלת הרכיב הגלובלי בתיק המנייתי, הן לשם פיזור הסיכון בתיק, והן לשם ניצול המומנטום החיובי בשווקים אלו".

בבנק איגוד ממליצים על הרכב תיק: "בתיק ספקולטיבי כ-34% ובתיק מייצג כ-16%. בטווח הבינוני ארוך קיימת העדפה להשקעה בחו"ל, בעיקר בארה"ב, בתמהיל של 60% חו"ל 40% ישראל. בטווח הקצר של השבועות הקרובים להסיט כ-10% מתיק ההשקעות לישראל, כלומר חלוקה של 50% בישראל - 50% בחו"ל עם עדיפות לארה"ב".

באשר לשוק האג"ח, מציינים בלאומי כי "העליות שחלו לאחרונה בסביבה האינפלציונית, קרבו את הריבית הריאלית במשק לרמה אפסית. בנוסף, אנו מעריכים כי הפתעות במדד, באם יחולו, יהיו כלפי מעלה - זאת, על רקע העלייה במחירי החשמל ואי הוודאות בשוק הדיור. בשל האמור, אנו מעדיפים במעט את האפיק הצמוד על זה השקלי".

"השילוב של העלייה בסביבה האינפלציונית מחד והריבית הריאלית העומדת סביב רמה אפסית מאידך, מחזקים את ההערכה לחזרה לתוואי ריבית עולה במחצית השניה של השנה. בשל האמור, אנו סבורים כי יש להחזיק במח"מ בינוני בחלקו הממשלתי של תיק ההשקעה".

לאומי מתייחסים להמלצות הביניים של הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי - לפי ההמלצות, ישראל תשמור לפחות חצי מעתודות הגז בתגליות תמר ולוויתן לצורך שימוש מקומי ואת השאר תוכל להפנות ליצוא. "החלטה זו צפויה להשפיע בעיקר על מניות החשופות למאגר לוויתן", מציינים בלאומי, "אשר על פי הערכות מיועד ליצוא, ואלו הגיבו בירידות שערים חדות. למרות הרגולציה הענפה, אנו ממליצים על חשיפה לסקטור במשקל הגבוה ממשקלו במדד שעומד על כ-6.5%. זאת, בשל היותו מושפע פחות מהמתרחש בזירה המאקרו כלכלית העולמית והתלות הגבוהה שיש למשק בתגליות אלו".

מענף התקשורת ממליצים בלאומי להתרחק. "הסיכון הכרוך בהשקעה בענף גדול מהסיכוי ועל כן אנו מעדיפים כי החשיפה לענף תהיה במשקל הנמוך ממשקלו במדד שעומד על כ-10%. כמו כן, מומלץ להימנע מהשקעה במניות חברות האם בשל היותן בסיכון גבוה אף יותר לאור המינוף הגבוה המאפיין אותן".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988