ועדת העבודה הרווחה אישרה: יוגדל הפטור ממס על פנסיה

אושר לקריאה שניה ושלישית: על קצבה עד 10,000 שקל לא ישולם מס ■ ההצעה מציעה להגדיל בהדרגה את שיעורי הפטור, כך שבסופו של דבר יעמוד שיעור הפטור על 67%

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית לתיקון פקודת מס הכנסה, בה מוצע להגדיל את שיעור הפטור על קצבת הפנסיה.

כיום, אדם שמגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה, זכאי לפטור ממס על 35% מהקצבה עד תקרה של כ-8,000 שקל. ההצעה, שגובשה על ידי משרד האוצר ורשות המיסים, מציעה להגדיל בהדרגה את שיעורי הפטור, כך שבסופו של דבר יעמוד שיעור הפטור על 67%. בהתאם לזאת, הזכאי לקצבה בסכום עד 10,000 שקל, לא ישלם מס.

עוד מוצע לשנות את אופן חישוב הפטור, ולקבוע כי הפטור על הקצבאות יהיה אחיד ושוויוני, ללא תלות בגובה הקצבה. כיום, הזכאים לקצבה גבוהה יותר, נהנים מהטבות מס גדולות יותר וזאת ביחס למקבלי קצבאות נמוכות. עם החלת התיקון האמור מתבטלת התלות בגובה הקצבה וסכום הטבות המס יינתן באופן זהה לכל מקבלי הקצבאות. למעשה, שינוי אופן חישוב הפטור מיטיב עם מקבלי קצבאות נמוכות (קצבאות הנמוכות מ-8,000 שקל).

להצעת החוק הממשלתית נוסף תיקון לחוק קופות גמל לעניין כספי פיצויים ולעניין כספים של עמית שנפטר. נזכיר כי מאז שנת 2008 השארת כספי פיצויים או כספי עמית שנפטר, בקופת גמל חייבה יעוד הכספים לקצבה. בתיקון מוצע כי עמית או יורשי עמית יוכלו להותיר את הכספים בקופת הגמל ולמשוך אותם בכל עת שיחפצו בכך. משיכת הכספים בדרך של קצבה תהיה פטורה ממס, ומשיכתם שלא בדרך של קצבה תחויב בתשלום מס רווחי הון בלבד.

שר האוצר, יובל שטייניץ, ציין כי "הגדלת הטבות המס על קצבאות הזקנה, בהתאם לסיכום בעסקת החבילה עם ההסתדרות, היא צעד חשוב במימוש המדיניות לשיפור הרווחה בקרב קשישים במדינת ישראל ולהגדלת הכנסתם".

נזכיר כי בשנת 2008 במסגרת תיקון מס' 3 לחוק קופות גמל נקבע כי כל הכספים המופקדים למכשירי החיסכון הפנסיוני ייועדו לקבלת קצבה. התיקון הביא לידי ביטוי את מדיניות הממשלה לעידוד חיסכון ולהבטחת מקור להכנסה חודשית לאחר פרישה מעבודה. תזכיר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה שהופץ כאמור, הותאם לשינויים שנעשו בתיקון מס' 3 ומפשט את הכללים לחישוב הפטור על קצבה, וזאת כחלק מהמגמה לפשט את הוראות הרגולציה וההטבות לחיסכון הפנסיוני.

צרו איתנו קשר *5988