קב' דלק מוכרת פרויקט לייצור חשמל ע"י גז טבעי בקריית גת

מוכרת החזקותיה בפרויקט לתחנת כוח בקריית גת תמורת 7 מיליון שקל ■ זאת, בהתאם לדרישת הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה, במסגרת הניסיון למנוע את מונופול אפשרי בשוקי הגז הטבעי והחשמל

בהתאם לדרישת הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה, במסגרת הניסיון למנוע את מונופול אפשרי בשוקי הגז הטבעי והחשמל, קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה מוכרת את החזקותיה בפרויקט לתחנת כוח בקריית גת, לייצור חשמל ע"י גז טבעי - תמורת 7 מיליון שקל.

החברה הבת של קבוצת דלק, דלק תשתיות, התקשרה בהסכם עם חברת ראקום אלקטרוניקה למכירת החזקותיה של דלק (84% ו-74% בדילול מלא) בחברה נכדה שמקדמת את הפרויקט להקמת תחנת הכוח.

קבוצת דלק הודיעה כבר בחודש פברואר כי דלק תשתיות חתמה על מזכר הבנות עם צד ג' למכירת זכויותיה בפרויקט בקרית גת, וכי היקף העסקה הינו זניח לחברה. הרוכשת תרכוש כאמור את זכויותיה של דלק בפרויקט, וכן את זכויותיה של דלק תשתיות בהלוואות בעלים שהעמידה לחברה הבת.

התמורה תשולם ב-3 תשלומים על פני שנה החל ממועד השלמת העסקה. במועד הסגירה הפיננסית לפרויקט, אם תהיה, ישולמו לדלק עוד 11.5 מיליון דולר בכפוף להספק תחנת הכוח.

צרו איתנו קשר *5988