אפריקה מגורים מכרה את חלקה בפרויקט פינוי בינוי ביהוד

מכרה את חלקה לחברת מצלאווי בפרויקט במסגרתו יפונו כ-50 בעלי חנויות ו-3 דירות ביהוד ובמקומן ייבנו בשני שלבים מרכז מסחרי בשטח בנוי של כ-1600 מ"ר ופרויקט מגורים בהיקף של 168 יחידות דיור בארבעה בנייני מגורים

חברת אפריקה ישראל מגורים מכרה את חלקה בפרויקט פינוי בינוי ביהוד לשותפה שלה בפרויקט - חברת מצלאווי. מדובר בפרויקט במסגרתו יפונו כ-50 בעלי חנויות ו-3 דירות ביהוד ובמקומן ייבנו בשני שלבים מרכז מסחרי בשטח בנוי של כ-1600 מ"ר ופרויקט מגורים בהיקף של 168 יחידות דיור בארבעה בנייני מגורים. הסיבה שאפריקה ישראל בחרה למכור את החלקה בפרויקט - התמקדותה בפרויקטים גדולים יותר.

על פי הדיווח של חברת מצלאווי לבורסה, נכון להיום הושלמו החתמות בעלי הנכסים כמו גם הפינויים בפרויקט המאפשרים את בניית השלב הראשון. עוד מסרה החברה כי עבודות חפירת החניונים לשני בנייני מגורים והמרכז המסחרי כבר החלו. "החברה פועלת להחתמתם של בעלי חנויות נוספים על הסכם פינוי בקשר עם המחצית השנייה של הפרויקט. בכוונת החברה לממן את ביצוע הפרויקט באמצעות ליווי בנקאי".

בתמורה לזכויות החברה בפרויקט תקבל אפריקה ישראל מגורים כ-8.5 מיליון שקל וזאת בגין החזר השקעתה בפרויקט. בנוסף קובע ההסכם כי מצלאווי תעביר לאפריקה ישראל מגורים סכום השווה ל-6% מהתקבולים שתקבל בגין מכירות שלב א' של הפרויקט, בתשלומים חודשיים, וגם סכום נוסף השווה ל-8.64% מהתקבולים ממכירת שלב ב' בפרויקט. על פי הדיווח לבורסה יעמדו תקבולי המכירות בשני השלבים על כ-15.5 מיליון שקל.

במועד החתימה על ההסכם העבירה מצלאווי לאפריקה תשלום ראשוני בגובה מיליון שקל. אפריקה ישראל מגורים דיווחה לבורסה בעקבות חתימת העסקה כי עם השלמת העסקה צפויה החברה לרשום רווח לאחר מס המוערך בסך של כ-9 מיליון שקל.

מאפריקה ישראל מגורים נמסר בעקבות העסקה כי: "האסטרטגיה של החברה היא לפעול במסגרת פרויקטים גדולים ולהתמקד בעסקאות גדולות. מצלאווי הוא שותף מצויין ולכן העסקה שנחתמה מהווה את ההסכמה וההבנה המשותפת לגבי הפרויקט, אליה הגיעו שתי החברות במשותף".

צרו איתנו קשר *5988