וינשטיין: לקדם חקיקה להגבלת הגישה לאתרי הימורים

לטענת היועמ"ש, לאור השלכות הרוחב המשמעותיות של תופעה ההימורים הבלתי חוקיים בכלל, ובאינטרנט בפרט, יש להציב את הנושא בסדר עדיפויות גבוה

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הורה לתת קדימות להסדרת חקיקה ממשלתית שתאפשר להגביל את הגישה לאתרי הימורים בלתי חוקיים באינטרנט. כך עולה מדיון שהתקיים בשבועות האחרונים בלשכתו של וינשטיין, במטרה לקדם את השימוש בכלי אכיפה מינהליים וחקיקתיים בהימורים הלא חוקיים ברשת.

לדעת וינשטיין, לאור השלכות הרוחב המשמעותיות של תופעה ההימורים הבלתי חוקיים בכלל, ובאינטרנט בפרט, יש להציב את הנושא בסדר עדיפויות גבוה.

דיון זה נערך בעקבות הצעת גורמי האכיפה לעשות שימוש בחוק הבזק המסמיך את שר התקשורת להתנות קבלת רישיון בזק בשים לב לשיקולים הקבועים באותו סעיף, לרבות "שיקולים שבטובת הציבור".

על-פי ההצעה, משטרת ישראל תעביר למשרד התקשורת כתובות אתרים המפעילים הימורים לא חוקיים, והמשרד יורה לספקי האינטרנט, באמצעות תנאי ברישיון, לחסום את האתר.

וינשטיין החליט כי בהתחשב בקשיים הכרוכים בשימוש בסמכויות הרגולטוריות של משרד התקשורת, אין מקום לפי שעה לערב את שר התקשורת כ"גורם מתווך" לאכיפת איסור ההימורים. שימוש בחוק הבזק עלול להוביל למדרון חלקלק ולטשטש את ההבחנה הראויה בין הסדרת התשתית לבין הסדרת התוכן, שראוי שלא תבוצע על-ידי גורם פוליטי ובאופן ישיר.

לאחר הדיון אצל היועץ, קבע בית המשפט המחוזי בתל-אביב כי חוק העונשין אינו מעניק למפקד המחוז במשטרה סמכות להורות לספקיות אינטרנט לחסום גישה לאתרי הימורים.

השבוע עירערה הפרקליטות לבית המשפט העליון על פסק דין זה. במקביל, כאמור, משרד המשפטים מקדם תיקון חקיקה שנועד להסדיר את הסמכות להורות על הגבלת הגישה לאתרי הימורים בלתי חוקיים באינטרנט. נוכח חשיבות הנושא, הנחה היועץ לקבוע לוח זמנים לקידום החקיקה.

צרו איתנו קשר *5988