פולאר דחתה בקשה לבוררות עם בעלי השליטה ברשת

בעלי המניות של הזכיינית - ל.י.ן אור של עופר מדיה בראשות אודי אנג'ל ושטראוס השקעות בראשות מיכאל שטראוס - טוענים כי פולאר חייבת לרשת 17 מיליון שקל

חברת פולאר, בעלת המניות בזכיינית ערוץ 2 רשת, דחתה בקשה של בעלי השליטה בחברה לקיים בוררות באשר לחוב שהן טוענות שהיא מחזיקה. בעלי המניות של הזכיינית - ל.י.ן אור של עופר מדיה בראשותו של אודי אנג'ל ושטראוס השקעות בראשותו של מיכאל שטראוס - טוענים כי פולאר חייבת 17 מיליון שקל לרשת, שהם חלקה היחסי של החברה בהזרמות שבוצעו במהלך השנים, ואולם בפולאר טוענים כי אין הם חייבים דבר.

במהלך החודש האחרון הודיעה פולאר כי היא דוחה את הצעת אנג'ל ושטראוס למנות בורר מוסכם בין הצדדים בכדי להגיע לפתרון. כמו פולאר, גם אביב גלעדי, המחזיק בנתח נוסף של הזכיינית, מסרב להעביר אליה כסף.

לרשת, העומדת בחובות התוכן שלה, ישנם חובות רגולטוריים כבדים לרשות השנייה, שעומדים על 24 מיליון שקל בגין דמי זיכיון ו-8.6 מיליון שקל חובות עבר בתחום הקולנוע. בתחום הקולנוע גבתה הרשות השנייה ערבויות נוספות, ובאשר לחוב הנוסף קיימה מועצת הרשות השנייה שני שימועים ועדיין לא קיבלה החלטה לגבות את החוב.

על-פי ההערכה, במועצת הרשות השנייה מקוויים כי יעשה תיקון חוק שיאפשר דחיית חובות לערוץ 10, ובו תשולב גם דחיית חוב לרשת. גבייה מיידית של חובות הזכיינית עשויה להיות הרסנית לחברה.

מהרשות השנייה נמסר: "לרשת חוסרים בתחום הקולנוע. על רשת להעמיד ערבות בנקאית להבטחת החוסרים האמורים. בכוונת הרשות לנקוט באמצעים להבטיח את העמידה במחויבויות".

בעלי המניות
 בעלי המניות

מרשת לא נמסרה תגובה עד מועד סגירת הגיליון.

צרו איתנו קשר *5988