הערת "עסק חי" לסאני; אילן בן-דב עלול לאבד את השליטה

באישון ליל פרסמה סאני דוחות כספיים עגומים עם שלל אזהרות מחדלות פירעון ■ החברה מודה: לא צפינו תחרות מחירים כה אגרסיבית בשוק הסלולר ונפילה במניות פרטנר ■ סקיילקס: נמשוך מפרטנר 400 מיליון שקל עד 2014

3:47 לפנות בוקר. המשקיעים ישנים וחברת סאני של אילן בן-דב מפרסמת באישון ליל דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2012, בדקה ה-91. הדוחות קשים: הרווחים נחתכו, החברה סובלת מגירעון בהון העצמי והנפילה בשווי מניית פרטנר (ההחזקה העיקרית של סאני) הביאה את רואי החשבון של סאני להצמיד לחברה הערת "עסק חי". המשמעות: חשש מחדלות פירעון של החברה בשנה הקרובה.

סאני מחזיקה בכ-46% מפרטנר, בעיקר דרך חברת סקיילקס. החברה נסחרת בבורסה לפי שווי של 201 מיליון שקל. אילן בן דב מחזיק ב-73% מסאני. מלבד ההחזקה בפרטנר, סאני מייבאת ומשווקת את מכשירי הסלולר של סמסונג בישראל.

לסאני גירעון של 90 מיליון שקל בהון העצמי. נכון לסוף הרבעון הראשון, לחברה נכסים ב-213 מ' ש' והתחייבויות של 277 מ' ש'. התוצאות הכספיות של החברה ברבעון הראשון, עוד לפני כניסתם של מפעילי הסלולר החדשים שהציתו מלחמת מחירים בשוק הסלולר והביאו למפולת במניות התקשורת, לא מעודדות במיוחד: ההכנסות ירדו ב-11.5% ל-1.7 מיליארד שקל (מהם 159 מיליון שקל ממכירת טלפונים סלולריים של סמסונג); הרווח הגולמי ירד ב-29% ל-355 מ' ש'; הרווח תפעולי נפל ב-60% ל-113 מ' ש'; ורווח נקי נחתך ב-58% ל-26 מ' ש'.

אך הסיפור האמיתי בדוחות סאני הוא האזהרות החריפות בדבר השלכות נפילת מניית פרטנר. המניה נחתכה ב-38% בחודש האחרון בשל כניסתם של מפעילי הסלולר החדשים ומלחמת התחרות. סקיילקס וסאני, ששעבדו את מניות פרטנר, נסמכות על דיבידנדים מחברת הסלולר כדי להחזיר חובות למחזיקי האג"ח ולבנקים, אולם פרטנר עצרה לעת עתה את חלוקת הדיבידנדים עד שייבחנו השלכות כניסת חברות הסלולר החדשות לשוק.

"קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'", נכתב בדוחות סאני. "לאור אי עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה, קיים חשש משמעותי בדבר יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ולבנק, שהעמיד לחברה אשראי, במהלך השנה הקרובה".

וזו רק האזהרה הראשונה מני רבות. סאני מזהירה בדוח כי "לאור מחיר מניית סקיילקס בשוק בחודשים האחרונים, הירידה במחיר מניית סקיילקס בשבועות האחרונים, ובהתאם ירידת ערך השוק של מניות סקיילקס בהן מחזיקה החברה, חלה פגיעה ממשית ביכולת החברה להעמיד למחזיקי אגרות החוב את הביטחונות הנדרשים ואינה עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה".

בהמשך נכתב כי "לאור ירידת היחס בין שווי השוק של מניות סקיילקס המשועבדות, בשבועיים האחרונים לפחות מ-100% מהערך הנקוב של אגרות החוב שקיימות במחזור, והואיל ולחברה אין מקורות נוספים שיש בהם כדי לכסות את הפרש החוב למחזיקי אגרות החוב, הרי שקיים חשש משמעותי בדבר יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב במהלך השנה הקרובה".

סאני מציינת כי ב-23 במאי היא קיבלה הודעה מבנק לאומי לפיה בעקבות הירידה בשווי מניות פרטנר ששועבדו לבנק כנגד הלוואה שהעניק לה, אל מתחת ליחס של 150% בטוחה לחוב. מדובר ביחס שמקים לבנק עילה להעמדה לפירעון מיידי של האשראי. לפיכך, החברה נדרשת לפעול באופן מיידי לשיפור היחס לרמה של 160% בטוחה לחוב. מדובר באשראי של 27 מיליון שקל וכנגדו משועבדות 2.1 מיליון מניות פרטנר.

"בהודעתו מסר הבנק כי אם החברה לא תשפר באופן מיידי את היחס כאמור, הוא יעמיד את כל האשראי לפירעון מיידי וינקטו כל הפעולות הדרושות למימוש המניות והביטחונות שבידי הבנק", נכתב בדוחות. "עוד הודיע הבנק כי לא יאפשר משיכה נוספת של כספים וכן כי אגרות חוב (סדרה 1) של סקיילקס שמופקדות בחשבונות הבנק יעוכבו עד לפירעון מלוא האשראי. נכון ל-28 במאי, יחס הבטוחה לחוב עומד על כ-143%".

סאני מודה בדוחות שסקיילקס אמנם ידעה כי מפעילי סלולר חדשים ייכנסו לשוק, אולם אפילו היא לא ציפתה למלחמת מחירים כה עזה. כידוע, גולן טלקום מציעה חבילת סלולר ללר הגבלה ב-99 שקל לחודש, ואילו הוט מובייל מציעה חבילה דומה ב-89 שקל לחודש.

"לא היה ידוע לסקיילקס כי ההשקה של המתחרים הנוספים תלווה בתעריפים אגרסיביים וכן עוצמת ההשפעה על מחיר השוק של מניית פרטנר", נכתב בדוח. "סקיילקס תבצע בחינת ירידת ערך להשקעתה בפרטנר".

בדוחות מציינת החברה כי סקיילקס מצפה לעמוד בהחזר חוב של 400 מיליון שקל עד 2014, בשל תקבולים מדיבידנדים מפרטנר. לשם ההשוואה, כשרכשה החברה את השליטה בפרטנר היא ציפתה לדיבידנד שנתי של מיליארד שקל לפחות.

סאני מזהירה גם בדוח מאובדן שליטה של בן דב בחברה: "לאירועים המתוארים לעיל ולהתפתחויות בקשר להם עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על החברה ובין היתר על יכולתה של החברה לפעול כעסק חי. האירועים המתוארים לעיל עלולים להביא לכך שמר אילן בן-דב יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה. שינוי שליטה בחברה כאמור, עלול להוות הפרת התחייבויות החברה בקשר עם בטחונות שהיא נתנה לבנק ועילה להעמדה לפירעון מיידי של אשראים שהעמיד הבנק לחברה ובקשר עם זה גם עלול להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב של החברה".

צרו איתנו קשר *5988