רשות הגז: לחייב את "תמר" לחלק את הגז באופן שוויוני

(עדכון) - המשמעות: בעלי ההסכמים מול "תמר", ביניהם חברת החשמל ודליה אנרגיות, יקבלו רק כ-60% מהגז שרכשו וההסכמים של שותפויות "תמר" למעשה נפתחים ■ הסכם "תמר" יגיע לדיון בוועדת השרים לחברה וכלכלה

רשות הגז מחייבת את השותפויות בפרויקט תמר לחלק את הגז הטבעי באופן שוויוני לכל הצרכנים במשק. משמעות הדבר היא שבעלי ההסכמים מול תמר, ובהם חברת החשמל ודליה אנרגיות, יקבלו רק כ-60% מהגז שרכשו וההסכמים מול דליה ואחרים למעשה נפתחים מחדש.

הצעת ההחלטה של הרשות מחייבת את חברת החשמל "לוותר" על חלק מהגז שהתחייבה לרכוש מתמר לטובת שאר הצרכנים במשק. במקום הגז החסר לה מתמר תייבא חברת החשמל LNG (גז טבעי נוזלי). כמות ה-LNG שתייבא החברה תגיע לכדי שליש מסך צריכת הגז שלה בשעות ביקושי שיא. כפי שנחשף ב"גלובס", מחירי ה-LNG בהצעות שקיבלה החברה לאחרונה הגיעו ל-18-20 דולר ליחידת חום לעומת מחיר של 5.3-5.8 דולר לגז הישראלי שנקבע בהסכמים בין תמר לחברת החשמל (ראו תרשים).

העלות העודפת של הגז המיובא תוטל באופן שוויוני על צרכני הגז הטבעי הגדולים במשק, כלומר חברת החשמל ויצרני החשמל הפרטיים, אך יהיו פטורים ממנה הצרכנים הקטנים, כלומר מפעלי התעשייה הבינוניים. חשוב לציין כי השימוש בגז טבעי יוכל לשפר את תחרותיות התעשייה ולהביא בעקיפין להוזלות מחירים.

ההסדר החדש מוצע במסגרת מסמך החלטה לשימוע של רשות הגז, שנחשף הבוקר בדיווח מיידי לבורסה שפרסמה חברת החשמל. על פי הדיווח לחברה הועבר טיוטת החלטה לשימוע המציעה לקבוע כי מגבלות הקיבולת של הצנרת שמזרימה את הגז מתמר לא תוכל לשמש עילה בידי בעלי חזקת תמר לסרב לחתום על הסכמים למכירת גז טבעי. על פי ההצעה, "בכל רגע מסוים, שבו הביקוש השעתי המצטבר של כלל הצרכנים צפוי לעבור את הקיבולת המקסימלית (של הצינור, ע"ב), חלוקת קיבולת הצינור תיעשה על בסיס עיקרון ה-Pro-Rata ביחס לכמות החוזית". משטר הפרו-ראטה לא יחול על משווקי גז וצרכני הגז הקטנים.

קיבולת מוגבלת

הצורך בהסדר נוצר בגלל הקיבולת המוגבלת של מערכת הצינורות התת ימית שתתחיל להזרים את הגז ממאגר תמר למדינת ישראל באמצע שנת 2013. הקיבולת המוגבלת של הצנרת תאפשר לתמר לספק רק 60% מצריכת הגז של המשק בשעות שיא ביקוש משנת 2015 ואילך. תמר אמורה להרחיב את הקיבולת לקראת אמצע שנת 2015 אך עדיין לא ברור אם ההרחבה המתוכננת אפשרית מבחינה טכנית ורגולטורית.

למה אין
 למה אין

צרו איתנו קשר *5988