אלביט הדמיה נופלת 5% בעקבות הורדת דירוג האג"ח

מידרוג הודיעה על הורדת דירוג לסדרות האג"ח שבמחזור של החברה ב-2 דרגות, מ-Baa1 ל-Baa3, והותרת אופק דירוג שלילי ■ "לחברה אחזקות אשר חלקן הגדול מאופיין ברמת סיכון גבוהות כגון תחום המדיקל והפעילות הישירה בהודו"

סוכנות הדירוג מידרוג מנחיתה היום (ב') מהלומה על אלביט הדמיה של מוטי זיסר, כשהיא מודיעה על הורדת דירוג לסדרות האג"ח שבמחזור של החברה ב-2 דרגות, מ-Baa1 ל-Baa3, והותרת אופק דירוג שלילי.

מידרוג מסבירה כי הורדת הדירוג מתבססת, בין היתר, על המשך היעדר הנגישות לשוק ההון לצד עומס פירעונות חוב משמעותי, אשר שוחקים את יתרות הנזילות של החברה בקצב מהיר.

"היעדר מקורות תזרים שוטפים מהותיים לצד חוסר יכולת למחזור חוב מחייבים את החברה ליצירת מקורות נזילים באמצעות מימוש נכסים בהיקפים גבוהים. הצלחת החברה במהלך השנה האחרונה לממש את פורטפוליו הנכסים המניבים בארה"ב, כמו גם את מקבץ המלונות בהולנד יסייע לחברה לעמוד בפרעונות החוב בשנה הקרובה, אך מנגד מותיר לחברה אחזקות אשר חלקן הגדול מאופיין ברמת סיכון גבוהות כגון תחום המדיקל והפעילות הישירה בהודו. מקורות החברה אף מותנות בהצלחתה לממש אחזקות אלו במחיר המגלם את מיצוי מלוא הפוטנציאל הכלכלי", נכתב בסקירת מידרוג.

מידרוג מתארת בסקירה כי במהלך התקופה שחלפה ממועד הדוח הקודם לא עמדה החברה ביעדים כפי שהוצגו בפני מידרוג לגבי הפעילות בהודו, וכן חלה הרעה מסוימת בתחזיות לעתיד. עובדה זו, בשילוב היקף החשיפה המשמעותי של החברה לפעילות במדינה זו, אשר הינה מאופיינת בשוק אשראי ובתרבות עסקית השונים מהמקובל במדינות המערב עלולים להקשות על יכולת חילוץ תזרימים מהותיים מפעילות זו. לאור האמור, רואה מידרוג בפעילות בהודו כמשפיעה לשלילה על הדירוג.

ביחס להותרת אופק דירוג שלילי, מסבירים במידרוג כי היא נובעת מהאתגרים העומדים בפני החברה להוציא לפועל מהלכים שונים ליצירת מקורות תזרים. "מהלכים אלו צפויים להתבצע בסביבת פעילות מאתגרת, לאור המצב בשווקים הפיננסיים והתמורות הכלכליות. המשך העיכובים בפעילות בהודו לצד חוסר הצלחה הצפת ערך באלביט מדיקל עלולה להביא להמשך המגמה השלילית בפעילות החברה. בנוסף, ככל שלא יחול שינוי מהותי במצב החברה בכל הקשור לגישתה לשוק ההון עלולה להימשך מגמת השחיקה בנזילות ובגמישות הפיננסית באופן שישפיע לשלילה על הדירוג", נכתב.

צרו איתנו קשר *5988