אילקס מבקשת דמי ניהול של 3.7 מיליון שקל ממדטכניקה

דרישת דמי הניהול - למרות שלמדטכניקה כבר יש מנכ"ל במשרה מלאה, בשכר של 1.9 מיליון שקל לשנה

חברת אילקס מדיקל, בעלת השליטה (54%) בחברת הציוד הרפואי מדטכניקה, זימנה אסיפה כללית לאישור דמי ניהול שהיא מבקשת לגבות מהחברה הבת. אילקס מבקשת דמי ניהול בגובה של 3.7 מיליון שקל, צמודים למדד, שיעלו ב-3% בשנה, וכן תשלום של 1.1 מיליון שקל רטרואקטיבית עבור ניהול החברה מתחילת 2011.

אילקס מדיקל מבקשת את דמי הניהול הללו אף שלמדטכניקה יש מנכ"ל משלה במשרה מלאה - ישראל טאובר, אשר ב-2011 קיבל שכר של 1.9 מיליון שקל.

מוסדיים ששוחחו היום עם "גלובס" אמרו כי "לאור העבר של יו"ר אילקס, ד"ר משה בן שאול, שכבר היה בדין ודברים עם רשות ני"ע בקשר לשכר שהוא גובה באילקס וענייני ממשל תאגידי נוספים, אנחנו בוחנים את העסקה הזו בשבע עיניים". מוסדיים אלו נוטים להצביע נגד העסקה, באסיפת בעלי המניות שתתקיים ב-20 בספטמבר. ל"גלובס" נודע כי לאחר פרסום פירוט התגמול המבוקש פנתה החברה אל הגופים המוסדיים וביקשה להיפגש איתם כדי להסביר אותו.

אילקס מסבירה כי בתקופה שקדמה להעברת השליטה, קיבלה בעלת השליטה הקודמים בחברה, עילדב, 1.1 מיליון שקל, עבור משכורתו של רוני שטרנבך, שהיה יו"ר בחצי משרה, ותמיכה של צוות עילדב בהיקף של משרה נוספת.

בנוסף, אילקס מצהירה כי היא מעניקה למדטכניקה שירותי מטה, כגון ניהול כספים, ייעוץ משפטי, תמיכת IT, קצין בטיחות, מנהל רגולציה ובקרת איכות. בפירוט מוסבר כי חלק מן השירותים הללו ניתנו בעבר על ידי עובדי מדטכניקה, בעלות כוללת של 1.9 מיליון שקל, וכי חלקם שירותים חדשים שלא ניתנו בעבר.

כחלק מן הסינרגיה בין אילקס למדטכניקה, פוטרו חלק מעובדי מדטכניקה, וכיום השירותים הללו ניתנים על ידי עובדי אילקס לשתי החברות.

"התייעלות? העלויות רק עולות"

על פי החישוב של אילקס, הבקשה ל-3.7 מיליון שקל מחליפה עלות כוללת קודמת של 3 מיליון שקל, אך מוסיפה כמה פונקציות ניהוליות שלא ניתנו למדטכניקה בעבר.

"איך מדברת אילקס על התייעלות וסינרגיה, כיצד מוסברת העובדה כי העלויות רק עלו?", שואל המוסדי ששוחח עם "גלובס".

רשימת בעלי העניין באילקס כוללת את הגופים המוסדיים אקסלנס, דש ומגדל.

מאילקס נמסר בתגובה כי היא הוסיפה שירותי סמנכ"ל משאבי אנוש, ארגון ושיטות, תכנון ובקרה, וכן מדגישה כי התגמול שהיא מבקשת הוא בהתאם להוצאות הניהול בפועל.

נזכיר כי לפני כשנה ביקשה רשות ני"ע הבהרות לגבי אישור שכרו של משה בן שאול כמנכ"ל אילקס, ושאלה מדוע לא אושר הסכם העסקתו באסיפה הכללית. בהמשך הוגשה נגד בן שאול תביעה על ידי בעל מניות באילקס, שדרש להשיב לחברה 31 מיליון שקל, מאז שונה הסכם ההעסקה שלו ב-2005.

ב-2011 עמדה עלות שכרו של בן שאול באילקס על 7.4 מיליון שקל, אך הוא החליט לא למשוך את השכר עד שיובהר המצב המשפטי.

בן שאול, המשמש כיו"ר מדטכניקה, אינו מקבל כיום תגמול ישיר מהחברה. ילדיו, קלוד בן שאול ותמר גלילי, משמשים דירקטורים במדטכניקה וממלאים חלק מן התפקידים שעבורם מבקשת כעת אילקס דמי ניהול.

אילקס רכשה את מניות השליטה במדטכניקה במארס 2011 תמורת 260 מיליון שקל, והיא מופסדת כיום 68% על הרכישה - סכום של 179 מיליון שקל. מניית מדטכניקה איבדה 42% מאז תחילת השנה והיא נסחרת לפי שווי שוק של 126 מיליון שקל.

מבנה התגמול
 מבנה התגמול

צרו איתנו קשר *5988