קליל סוגרת רבעון: עלייה של 40% ברווח התפעולי

קליל סיימה את הרבעון השני עם עלייה של כ-26.7% ברווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות, לכ-9.5 מיליון שקל לעומת כ-7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011

חברת קליל תעשיות, יצרנית מערכות האלומיניום המובילה בישראל, בשליטת צור דבוש ובניהולו של אריה (ריצ'י) ריכטמן, מסכמת את הרבעון השני של 2012 עם גידול בהכנסות ובכל סעיפי הדו"ח.

קליל סיימה את הרבעון השני עם עלייה של כ-26.7% ברווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות, לכ-9.5 מיליון שקל לעומת כ-7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. הכנסות החברה עלו בכ-12% לכ-87.2 מיליון שקל, לעומת כ-77.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בהיקפי המכירה.

הרווח הגולמי של קליל ברבעון השני עלה בכ-15.5% לכ-25 מיליון שקל , לעומת כ-21.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-28.7% , לעומת כ-27.8% ברבעון השני של שנת 2011. העלייה נובעת בעיקר מגידול במכירות.

הרווח התפעולי של קליל תעשיות ברבעון צמח בכ-40% לכ- 14.2 מיליון שקל, לעומת כ-10.2 מיליון שקל ברבעון הקודם בשנת 2011. שיעור הרווח התפעולי גדל ברבעון השני של 2012 לכ- 16.3%, לעומת כ- 13.1% ברבעון השני של שנת 2011. במחצית הראשונה של השנה עלו הכנסות החברה בכ- 5.6% לכ- 176.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 166.8 מיליון שקל. העלייה נובעת מגידול במכירות. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2012 עלה לכ-50.7 מיליון שקל (שיעור רווח של כ-28.8%), בהשוואה לכ-49.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (שיעור רווח 29.6%) . העלייה נובעת בעיקר מגידול במכירות.

בשורה התחתונה סיימה החברה את המחצית הראשונה של שנת 2012 ברווח נקי, המיוחס לבעלי המניות, של כ-19.4 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

ממאזנה של קליל עולה, כי הונה העצמי של החברה נכון ל-30 ביוני 2012 מהווה כ-71.5% מסך המאזן ועמד על כ-182.7 מיליון שקל . החברה השלימה בחודש אפריל 2012 ביצוע רכישה עצמית של מניותיה בהיקף של כ-10.0 מיליון שקל. לחברה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך סחירים בהיקף של כ- 68.9 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988