בערבות המדינה: חברת החשמל גייסה 1.5 מיליארד שקל

אלי גליקמן: "בקיץ 2012 עלות הדלקים לייצור חשמל מדי יום היתה כ-100 מיליון שקל, לפיכך גיוס הכספים היה נחוץ במיידי לשיפור תזרים המזומנים של החברה"

חברת החשמל סיימה בהצלחה הנפקת אגרות חוב בערבות מדינה באמצעות הרחבת סדרות סחירות שהונפקו לאחרונה באמצעות תשקיף ציבורי בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל. סך הביקושים להנפקה עמדו על כ-3.1 מיליארד שקל.

החברה הרחיבה שתי סדרות: אג"ח לכשנה בריבית שקלית של 2.28% בהיקף של 1 מיליארד שקלים. אג"ח לכשלוש שנים בריבית צמודה של 0.3% בהיקף של כ-500 מיליון שקל.

ההנפקה הינה חלק מתכנית הסיוע הממשלתית עליה הודיע לאחרונה מנכ"ל משרד האוצר, במסגרת הטיפול במשבר התזרימי של החברה הנובע מהמחסור המתמשך בגז טבעי והצורך להשתמש בדלקים יקרים הרבה יותר ומזהמים.

סך כל ההנפקות בערבות מדינה שביצעה חברת החשמל בשנת 2012 עמדו עד כה על כ- 5.9 מיליארד שקלים.

יפתח רון-טל, יו"ר הדירקטוריון: "ההנפקה המוצלחת והביקושים מעידים על סיום מוצלח של מהלך היסטורי שהחל בתשקיף שפורסם לאחרונה לאחר 10 שנים שבהן לא פרסמה החברה תשקיף ציבורי. הגיוס מאפשר לחברה להמשיך לעמוד בהתחייבויותיה ומדובר בהבעת אמון של ממשלת ישראל בכלל ושל שר האוצר ומנכ"ל משרדו בפרט - בחברת החשמל, ביציבותה, בכוונותיה וביכולותיה".

מנכ"ל החברה, אלי גליקמן ציין, כי "חברת החשמל הצליחה לגייס כ-1.5 מיליארד שקל בריבית תחרותית מאוד. הנפקה זו לוותה בביצוע תשקיף והינה צעד חשוב ומשמעותי ביותר לחברת החשמל. צעד שיאפשר גיוון נוסף של מקורות המימון גם בעתיד, יחד עם המשך היותה של חברת החשמל חברה מדווחת ופעילה בשוק ההון הישראלי. בקיץ 2012, עלות הדלקים לייצור חשמל מדי יום היתה כ-100 מיליון שקל, לפיכך גיוס הכספים היה נחוץ במיידי לשיפור תזרים המזומנים של החברה".