אושר הסדר החוב בדלק נדל"ן; "תשובה הציל את עורו"

אלשיך אישרה את הסדר החוב בדלק נדל"ן, אך מתחה ביקורת על בעל השליטה: "לא רק שהוא מסתתר מאחורי עיקרון הישות המשפטית הנפרדת, אלא גם עולות נגדו טענות קשות של מהלך הדרגתי מבעוד מועד לניתוק החברה מיתר התשלובת"

קצת יותר משנה לאחר שהחל המשא-ומתן להסדר חוב בדלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה, אישרה היום (ה') השופטת ורדה אלשיך באופן סופי את ההסדר בגין חוב-עתק של 2.15 מיליארד שקל.

עם זאת, לא חסכה השופטת את שבטה מהתנהלותו של בעל השליטה יצחק תשובה, ואמרה כי "תרומתו האישית להסדר לא ניתנה אלא בכדי 'להציל את עורו'... עניין לנו בהסדר בעייתי, שאף אם הוא תואם את דרישות החוק, הוא רחוק מלהוות פתרון אופטימלי או אף קרוב לו, ומותיר יותר מאשר טעם רע".

בתחילת החודש הצביעו מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן בעד הסדר החוב שהציעו החברה ובעליה, שמשמעותו "תספורת" של כ-65% מהחוב. כעת הם יקבלו חבילה של מזומן ואג"ח בשווי של 757-848 מיליון שקל, על פני 7 השנים הבאות. תשובה גם ישלם 21.5 מיליון שקל לבעלי מניות המיעוט בדלק נדל"ן, שתהפוך לחברה פרטית בבעלותו.

השופטת אלשיך הציגה את הדילמה של מחזיקי האג"ח - "האם לקבל הצעת הסדר חוב בעייתית, שאמנם כוללת הזרמת נכסים בידי בעל השליטה, אולם בגלגולה הנוכחי אינה אלא תשלום של כ-30% מהמגיע להם, בפריסה של כ-7 שנים (!). או שיסרבו להסדר ויוליכו את החברה לפירוק, וזאת חרף העובדה כי התמורה המצפה להם זעומה בהרבה, כ-10% מהחוב. אין עסקינן ב'יום חג', ואף לא בסיומה המוצלח של דרך", הוסיפה.

"הזרמה חלקית מטעמים בעייתיים"

דלק נדל"ן, בניהולו של ערן מיטל, נקלעה למשבר קשה בסוף 2008, וכעבור מספר חודשים נפטרה קבוצת דלק מהחברה הבת הבעייתית, כשחילקה את מניותיה בדלק נדל"ן כדיבידנד בעין לבעלי המניות (ותשובה בראשם).

בזמנו נאמר למשקיעים כי כעת הם יכולים להיות רגועים יותר, כיוון שתשובה הוא בעל המניות הישיר בחברה, אך לדברי אלשיך, "בעל השליטה, שנטען כלפיו כי הבטיח בעבר לתמוך בחברות בשליטתו, לא רק מסתתר מאחורי עיקרון הישות המשפטית הנפרדת. עוד עולות נגדו טענות קשות ביותר, של מהלך הדרגתי מבעוד מועד לניתוק החברה מיתר התשלובת, כמעט בבחינת 'הפרדת הפרה החולה מן העדר'".

בהסדר החוב מוותרים הנושים הבלתי מובטחים של דלק נדל"ן על חוב של 1.4 מיליארד שקל, ועל כך אומרת השופטת: "אין לאל ידי ליתן מעין 'ציון לשבח' למר תשובה והתנהלותו, אלא נהפוך הוא. את ההזרמה החלקית מאד שהזרים לא ביצע, במלוא הכבוד הראוי, מטעמים אלטרואיסטיים, אלא בכדי לפדות זכות חקירה ותביעה אישית כנגדו וכנגד מקורביו, שאינה מופרכת על פניה. שלא לדבר על הנזק הכבד שהיה נגרם ליכולתו של תשובה להוסיף ולגייס כספיים בשוק ההון בעתיד, אילו לא היה מגיע לסיום מוסכם של ה'סאגה' בדלק נדל"ן".

מקורבים לדלק נדל"ן מסרו היום בתגובה כי "יותר ויותר נדמה כי אמירותיה של השופטת אלשיך במסגרת פסק הדין נועדו 'להציל את עורה שלה' בכל הקשור לתדמיתה הציבורית. אחרת, לא ניתן להסביר כיצד מתן החלטה בהסדר של דלק נדל"ן, שזכה לתמיכה גורפת מצד כל הצדדים - פרטיים ומוסדיים כאחד, באחוזים של מעל ל-99%, 'נמרחת' אצל השופטת על פני כ-25 עמודים, תוך 'תיבול' בסיסמאות חסרות כל בסיס שכל כולן נועדו למטרה אחת בלבד - לייצר רעש תקשורתי ולהביא לאזכורים של השופטת בתקשורת, כפי שנעשה על-ידה לאורך כל הטיפול בתיק".

מה יקבלו מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן בהסדר החוב:

100 מיליון שקל במזומן שישולמו מיידית

657 מיליון שקל באג"ח (סדרה 1) שתיפרס על פני 6 שנים בריבית של 6%

91 מיליון שקל באג"ח (סדרה 2) שתשולם בעוד 7 שנים רק אם מחיר מניית קבוצת דלק יוכפל ל-1,200 שקל

להבטחת תשלום החוב יירשמו שעבודים על נכסים פרטיים של בעל השליטה, יצחק תשובה (חלקו ב-3 מלונות)